Slava Ukraine

Lehenumber 1. september 2010 Nr 34 Archives - Eesti Kirik

Avameelsusega kahekesi

Merille Hommik

Iga algav õppeaasta, koguni iga uus koolitund seab sinu ette küsimuse, millele valmis vastust ei ole. See on: kui kiiresti sa hakkad usaldama Õpetajat, kes püstitab sulle lahendamiseks niisuguse ülesande, millist sa veel ei tunne? Mitte et sa lähed nagu pihile, vaid sul tuleb olla jäägitu. Olla aus mitte peegli ees, vaid olukorras, kus peegel asub sinus endas.Avameelsus eeldab üht ja välistab teist. Ta eeldab üksteisest ...

Ülima töökuse järel tulnud tunnustus

Taas algab uus akadeemiline aasta. Esmakordselt Eestis toimunud Society of Biblical Literature rahvusvaheline piibliteaduslik konverents tõi kokku üle 400 inimese eri kontinentidelt, korraldajaks TÜ usuteaduskond, toetajateks TÜ ja Tartu linn. Vanemuise teatrisaalis 25. juuli õhtul toimunud avasessioonil keskenduti vaid kahe isiku elu ja töö esitamisele. Laia kuulajaskonna ees troonisid sõnas ja pildis Uku Masing (esitas dr Urmas ...

Probleemipõhise õppimise võimalikkusest kirikus

Viimaste aastakümnete üheks tähelepanuväärsemaks uuenduseks kõrgkooliõpetuses on olnud nn probleemipõhise õppimise juurutamine. Tegemist on meetodiga, mis tugineb situatsioonidele ehk probleemidele, mille lahendamise kaudu omandavad õppijad teoreetilised teadmised. Õppijat julgustatakse tegutsema oma õpi- ja mõttetegevust suunava asjatundjana, sest juba õpingute algstaadiumis käsitletakse ...

Kõik, mis tuleb Jumala käest, on hea

Lk 17:11–19Tänase pühapäeva üle mõtiskledes meenus mulle aastatetagune kohtumine ühe eaka mehega, kes oli tulnud kantseleisse, et paluda õpetajat abikaasa matust toimetama. Kui ta pärast tervitust ja rahusoovi oli toolile istunud, ütles ta: «Tänu Jumalale, et see nii läks!» Esimese hooga ei saanud ma aru, mida mees silmas peab, ja küsisin: «Kuidas palun?» Seepeale ta jätkas: «Kallis ...

Eestpalve

Armas Jumal, võta kaitsta kõiki, kes alustavad kooliteed, et omandada eluks väärtuslik haridus.PorvooEestpalves on Iiri kiriku Armag' provintsi Tuami, Killala ja Achonry piiskopkond ja piiskop Richard Henderson. Samuti on eestpalves Inglise kiriku Bathi ja Wellsi piiskopkond ja piiskopid Peter Price ning Peter Maurice

Palve

Arho Tuhkru

Ma tahan kinkida ja tuua Su palge ette oma rännatud teekondade vara, mis polegi muud kui kooskäimine Sinu loominguga.Kummardun ja ulatan Sulle oma elatud aegade anni, mis pole muud kui teretulemised-hüvastijätud Su sõpradega.Ma tulen Sinu akna alla oma õhtusse veerenud päevaga, tee raskeks mu silmalaud, mis pole muud kui unenägu.Astun üle Sinu koja läve, et tervitada koidu varajast puna – valgust, mis polegi muud kui uue ...

Tänulikkus

Argielus on igaühel tuttavaid, kes helistavad meile ainult siis, kui neil on meilt midagi vaja. Viisakamad tuttavad küsivad siis enne ka, kuidas läheb, vähem viisakad asuvad kohe oma soovi juurde. Tavaliselt on raske sellist käitumist heaks kiita. Lähemate tuttavate puhul eeldame, et nad suhtlevad meiega ka siis, kui meist otseselt kasu pole. Hea tuttav kutsub sünnipäevale, temaga saab vahetevahel meeldivalt aega veeta. Normaalsetes ...

Konverents ehitab sildu religioonide vahele

Tartus toimub 10.–12. septembrini religiooniõpetajate rahvusvaheline konverents «Spirituaalsus ja kohtumine TEISEGA», mis on pühendatud Pille Valgu mälestusele ja toimub tema 1. surma-aastapäeval.Religiooniõpetus Eestis arvestab lapse kognitiivset, moraalset, sotsiaalset ja usulist arengut, s.t, on õpilasekeskne ja sobitub riikliku õppekava üldeesmärkidega. Õpetamise alused on välja töötanud dr Pille ...

Kooliminejaid oodatakse palvusele ja peole

Tarkusepäeval, 1. septembril oodatakse kooliaasta alguse puhul kõiki pealinna esimeste klasside õpilasi, nende vanemaid ja õpetajaid kell 13.30 Tallinna Jaani kirikusse  kontsertpalvusele.Esimene september tähistab paljude noorte jaoks koolitee algust, laiemas plaanis vaadatuna  algab tõsine teekond väärtuste kujunemise ja inimeseks kasvamise teel. Kontsertpalvusega  pööratakse tähelepanu kultuuri ja ...

Teaduse ja kunsti dialoog Jaani kirikus

Tallinna Jaani kirikus saab vaadata  huvitavat näitust – Ruth Alase raamatuid ja Ivi Arraku maale.  Näituse koostajad kutsuvad seda dialoogiks teaduse ja kunsti vahel.Hiljutine juubilar, Tallinna Jaani koguduse liige prof Ruth Alas on Estonian Business School'i teadusprorektor ja juhtimise õppetooli juhataja. Ta on avaldanud hulgaliselt raamatuid juhtimise teemal. Lisaks mitukümmend raamatu peatükki ja üle 100 artikli nii Eestis kui ...

Õnnitleme

Peep Audova, emeriitõpetaja2. septembril – 67Urmas Nagel, praost6. septembril – 50Marko Tiitus, praost, mag6. septembril – 39Ordinatsioonitähtpäev4. septembril – 5Aivo Prükk, diakon4. septembril – 6Jaak Pärnamägi (preestriordinatsioon 05.06.2007)5. septembril – 54Voldemar Ilja, emeriitõpetaja, dr6. septembril – 32Joel Luhamets, assessorLeevi Reinaru, abipraost7. septembril – 4Anna-Liisa Vaher (05.06.2007)Õnnitletavatel on ...

Täname

Leida RaudseppEstri TiigiHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

In memoriam Aino Pähn

21. augustil suri 94aastasena Aino Pähn11.10.1915–21.08.2010See oli sel kevadel, kui me Aino Pähna ja tema poega Hillarit nende Põlvamaa kodus Maaritsas Kaare talus viimati külastasime. Siis surus proua Aino meil tugevalt kätt ja embas õrnalt ning vaatas silma oma selge otsekohese pilguga. Serveerides head kanget kohvi imeilusast, veel Ameerikast kaasatoodud serviisist ning pakkudes omaküpsetatud kooki, jutustas õpetaja Elmar ...

Ei ole ränduri käes juhtida oma sammu, 9. osa

(Algus EK nr 25, 02.06. 2010.)Läksin linna täitevkomiteesse raekotta. Sain esimehe Prinki jutule; vastu võeti väga lahkelt. Küsisin, kas tohin jälle tööle asuda koguduse uues olukorras. Vastus oli jaatav. Küsisin, kas tohin ka pidada lastejumalateenistusi. Ka selles osas oli vastus jaatav. See oli ilmne ja erakordne järeleandmine, sest nõukogude seaduste järgi, mida saime tundma 1940. aastal, oli igasugune ...

Seminar muutis arusaama vaimulikust perekonnast

Margit Õkva

Olen ristitud, leeritatud ja laulatatud. Aeg-ajalt tunnen ka vastupandamatud tõmmet minna kirikusse. Teenistuse eel on hing ärev, janunedes millegi suure ja sügava järele… Kuid lahkudes on tunne selline, mida arvan kogevat lastekodulapsi, kes nädalavahetuseks oma päriskoju või kasuperesse tuuakse ja seejärel jälle tagasi saadetakse – rõõm peresidemetest jääb üürikeseks ning ajapikku kaugenetakse ...