Lehenumber » Väljaanded » 4. august 2010 Nr 30

Iidse pühakoja juubel

Teenijad hinged pärjatuna kiriku ees: Mare Sammel, Leili Jõgisoo, Luule Janson ja Leida Magnus. Mari Paenurm

Pühapäeval, 25. juulil tähistati Ridala Maarja Magdaleena kirikus pühakoja 740. aastapäeva. Eesti üks vanemaid ja auväärsemaid kirikuid on püsinud läbi sajandite, kandes endas eri aegade märke ja meistrite loomingut. Ajalooallikatest võib leida ülestähendusi esimese preestri tegevusest Ridala kandis juba 1220. aastal.Kirik on pühendatud pühale Maarja-Magdaleenale, kelle mälestuspäeva ...

Tartusse kogunes pool tuhat piibliuurijat kogu maailmast

Usuteaduste prof Kalle Kasemaa ja semitoloog prof Tapani Harviainen uurimas samaarlaste palveraamatu haruldast väljatrükki.  Merje Talvik

Möödunud nädalal toimus Tartu ülikoolis piibliteaduste maailmakonverents, millest võttis osa pea pool tuhat delegaati enam kui 40 riigist.Nelja päeva jooksul peeti ligi 300 ettekannet, mille keskmes Vana ja Uue Testamendi teaduse mitmesugused küsimused, ent laiemalt kogu Vana Lähis-Ida keeled, kultuur, religioon, ajalugu ja arheoloogia. Tähelepanu pöörati kristluse tekkeloole, judaistikale, teaduse metodoloogilistele ...