Slava Ukraine

Lehenumber 22. juuni 2010 Nr 28/29 Archives - Page 4 of 4 - Eesti Kirik

Kõrgkoolides on teadustööd kaitstud

Ülikoolide õppekavade eri taseme õppurid on oma teadustööd kaitsnud ja lõpudiplomi kätte saanud. Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitsti 23 lõputööd. Rõõmustav on see, et magistritöö kaitses 14 õppurit, teiste seas religiooniantropoloogia alal Laiuse koguduse õpetaja Raino Kubjas, kelle töö kandis pealkirja «Kristlaseks olemise tähendus Eesti ühiskonnas». ...

Lühidalt

Kõrgkoolides valiti õppejõudeTartu ülikooli nõukogu valis mais professoreid ja nimetas audoktoreid. Kirikuloo professoriks valiti dr Riho Altnurme, kes on ka usuteaduskonna dekaan, ja süstemaatilise usuteaduse professoriks dr Anne Kull usuteaduskonnast.Usuteaduse instituudi usuteaduskonna nõukogus hääletati dotsentide ametikohtade täitmist. Valituks osutus dr Jaan Lahe võrdleva usundiloo ja dr Urmas Nõmmik Vana ...

Laste- ja muusikatöö ühendab praostkonda

Rõngu kiriku altaris on praost Vallo Ehasalu (paremal) ja praostkonna sekretär diakon Enno Tanilas. Tiit Kuusema

14. juunil pidas Valga praostkond tänavukevadistest EELK sinoditest viimase. Kuna aeg oli suvine, peeti terve koosolek Rõngu kirikus.Sinod algas jumalateenistusega, kus teenisid peapiiskop Andres Põder, õpetajad Vallo Ehasalu, Mart Jaanson ja Lea Kärson, diakonid Enno Tanilas ja Tiit Kuusemaa ning praktikant Marko Tiirmaa. Mälestati küüditatuid.Sinodi võõrustajakoguduseks oli Rõngu, vald ilma vallavanemata ja ilma ...