Slava Ukraine

Lehenumber 22. juuni 2010 Nr 28/29 Archives - Page 2 of 4 - Eesti Kirik

Võrad kasvavad jõudsalt taeva poole

Festival on laienenud ka väljapoole valla piire. Andres Uibo öökontserdi eel Kõpu kirikus. Leili Kuusk

Suure-Jaani muusikafestival ei ole 13 tegevusaastale vaatamata paisunud masside ürituseks, vaid säilitanud siiani oma näo. Pühapäeva varahommikune linn on ärkamas. Kirikuesine paisjärv purskab taeva poole veesammast, rahvas koguneb kirikusse, kas enne kalmistult läbi käies või otse mäele rühkides. Kohvikus Arturi Juures tervitavad varaseid tulijaid soojad saiad ja elusuurune puust Artur (Kapp). Kõlaga ...

Vaimsus ja koostöö ühendavad

Möödunud aastal restaureeriti Kolga-Jaani kirikus koguduseliikmete ja Leipzig-Brühli Rotary klubi eestvõttel kaks torniakent. Arhiivifoto

Kolga-Jaani kogudus ja Rotary klubi Saksamaalt mõtlevad ühiselt inimeste heaolule. Leipzig-Brühli Rotary klubi on koostöös Viljandi Rotary klubiga varsti kümme aastat abistanud Kolga-Jaani kogudust ja kogukonda. Seda tänu Mark Aretzile, kes on Eesti suur sõber ja Kolga-Jaani austaja. Koguduse hooldajaõpetaja Ants Toominga sõnul leidis sakslane siit kiriku, mida oli kaua aega otsinud. Mark hindab siinses koguduses ...

Kas võltslootus sureb viimasena?

Merille Hommik

Karl Marx rääkis lihtsa inimese usust kui võltsteadvusest, teised teadlased ja mõtlejad on seejärel arvanud, et mõistuspärane teadmine taandab usu. Et usk on kui ahelad, mis ootavad kõrvale heitmist. Tõeliselt elav inimene usku enam ei vaja. Tema elu on mõttekas ja tõeline, õnnelik ja ka lootusrikas mõistuspäraselt. Sedalaadi mõtted pole tänaseks ühiskonnast kuhugi kadunud, mistõttu on ...

Kui kivid kõnelevad…

Homme on võidupüha. Vabadussõjas 1919. aasta südasuvel Võnnu all Landeswehri vägede üle saavutatud võidu aastapäeva hakati meil võidupühana tähistama alles 1934. aastast. Selleks ajaks oli juba enamikusse Eestimaa kihelkondadesse jõutud püstitada mälestussambad Esimeses ilmasõjas ja sellele järgnenud Vabadussõjas langenutele. On tähelepanuväärne, millise innu ja ...

E-majandusaasta ehk Kas sajaga mälestada saab?

30. juuniks peavad kogudused nagu teised mittetulundus- ja äriühingud ning sihtasutused esitama äriregistrisse 2009. aasta elektroonilise majandusaasta aruande. Veel mõnda aega tagasi jõudsid toimetusse veidi ärevad telefonikõned küsimusega, kuidas selle keerulise ülesandega hakkama saada. Ehkki majandusaasta aruande esitamine on väga konkreetne asi, sisaldab see taustana ka palju niisugust, mis ehk veidi laiemat arutelu ...

Oma rahu ma annan teile

Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: «Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!» Nemad ütlesid talle: «Su suguvõsas pole kedagi selle nimega.» Ja nad viipasid ...

Jaanilaupäeva hetked

Sel õhtul on väikseimgi loodume jaoks nagu üüratu ime. On valgus ja soojus ja ühtsusning suviseis südameis hurm. Sel ööl tahaks olulist hoida –kuud, mardikat, järve, mis sile…Ja veel tahaks hoida Su südant,mõnd hetke, kui elavat tuld. Tekst ja foto: Anna-Liisa Vaher

Eestpalve

Armas Jumal, kingi meie rahvale rõõmustav suvepuhkus, et me jaksaksime ikka kanda meile määratud koormaid.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Saint Albansi piiskopkond ja piiskopid Alan Smith, Richard Inwood ning Christopher Foster, samuti  Norra kiriku Sør-Hålogalandi (Bodoe) piiskopkond ja piiskop Tor Berger.

Teevalmistaja

Jaanipäeva ehk ristija Johannese sünnipäeva on erilise pühana tähistatud 5. sajandist. Talle antud nime kohaselt (Johannes – Jumal on armuline) kuulutas Johannes Jumala headust, päästet ja pattude andeksandmist. Nii on Johannes Jeesuse teevalmistaja, kes kuulutas: «Parandage meelt, sest taevariik on lähedal.» Ristija Johannes võis kohtuda Jeesusega ja mõista, et Tema ongi Jumala poolt tõotatud ...

Jaanikuine Eestimaa helises koorilaulust

Jõeäärne kaunis kirikla park Türil saab lauljate vastuvõtjaks ka edaspidi. Siin peeti kaks aastat hiljem, 1932. aasta jaanipäeva aegu, esimene kirikunoorte vaimulik laulupäev. Järvamaa Muuseum

80 aastat tagasi 17.–19. juunini leidis Tallinnas aset XII kirikupäev. Tõdeti, et kiriku välispidine ilme on jäänud peaaegu muutumatuks. Kogudusi oli 155, abikogudusi 13, eripihtkondi 9, kirikuid oli 143, abikirikuid 33, palvemaju 134, kalmistuid 272. Rõhusid remondi- ja ehitusvõlad. Kuid siiski – Tallinnas avati uus Saalemi palvemaja, kus juhtivaks jõuks oli Tallinna Jaani 1. pihtkond. Remont tehti Palamuse, Tori, Muhu ja Vormsi ...

Ei ole ränduri käes juhtida oma sammu, 4. osa

Algus EK nr 25, 02.06.2010.Aga ega meie seda tõlda kuigi palju tarvitanud. See oli neljakümnenda aasta novembris. Mu naine ja laps olid Tartus ja pidid õhtul bussiga tulema Puurmani, kust oli Kurssi kolm kilomeetrit. Tuli mõte nad sealt tõllas koju sõidutada. Et meil enam kutsarit polnud, siis palusin kellamees Rudolf Juhkamit mulle nõusse tulla. Mõeldud-tehtud. Bussipeatuses oli palju inimesi. Et oli õhtune aeg ja pime, siis ...

Ema arm

Jalge alla tallatud ema süda, hool ja armastus. Käbi Kanter

Mäletate Astrid Lindgreni «Pipi Pikksukast» nimitegelase selgitust selle kohta, kus ta vanemad on: «Isa on mul Kurrunurruvuti saarel kuningaks, aga ema taevas ingliks»?Ema – olid liha tema lihast, algusest saati ta meelevallas. Ulpisid lootevees ega saanud midagi selle vastu, kui ema otsustas, kas aborditangid või valulik sünnitus. Veel vasikaeaski oskasid talt vaid oodata ja nõuda. Nii on vist alati olnud. Millal tunned memme ...

Alustamata elud saavad rahupaiga Risti kirikuaias

Risti kirikuaeda vana hobukastani alla tuleb peatselt vaikuselaste rahupaik, et pakkuda lohutust leinajaile. Rita Puidet

Paarkümmend aastat tagasi olin otsustusvõimetuna raske valiku ees, mis on jäänud mind vaevama. Hingehoidjat, kes tunnetes selgust oleks aidanud luua, tol ajal haiglas veel ei olnud. Seepärast tervitan südamest loodud mittetulundusühingut Vaikuse Lapsed, kes pakub abi oma äsjasündinud või sündimata lapse kaotanud vanematele.Võimalus pakkuda tugeMittetulundusühing kavandab Risti kirikuaeda rahupaika lastele, kel ...

Kirik kogukonna teenistuses

Äsja ilmunud kogumik «Kirik keset küla. Kogudus kogukonnas» otsib vastust küsimusele, kuidas edendada koostööd kohaliku omavalitsuse ja koguduse vahel.Trükise koostaja Kerstin Kask selgitab, et küsimusele aitab vastata Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS poolt läbiviidud uuringu «Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikeühenduste koostöös» tutvustus. Kirikliku teenimise ...

Nukukunstnik Liisa Pirinen

Vanalinnapäevade ajal oli Tallinna Jaani kirikus üleval näitus piiblilugusid pajatavatest nukkudest. Soomest pärit nukukunstnik Liisa Pirinen (fotol) on teinud sadu nukke, et oma kutsumuse kohaselt teha elavaks Piibli jutustusi ja aidata ka teistel selle kaudu kuulutada evangeeliumi. Kunstniku tehtud nukud jutustasid vanalinnapäevade pühapäevasel kirikupäeval loo kadunud pojast Jaani kiriku kõrval Vabaduse väljakul. Nukkudega ...