Slava Ukraine

Lehenumber 2. juuni 2010 Nr 25 Archives - Eesti Kirik

Laste orelifestival Valgas

Laupäeval, 5. juunil peetakse Valgas viiendat Laste Orelifestivali. Festivali traditsioon sai alguse 2005. aastal ja toimunud üle Eesti - Pärnus, Keilas, Narvas ja Jõhvis. Ka tänavu oodatakse Valgasse lapsi Pärnust, Kuressaarest, Keilast, Narvast, Jõhvist, Kohtla-Järvelt ja Tartust - kohtadest, kus toimub laste oreliõpe. Laste Orelifestivalile on oodatud osalema lapsed ja noored kuni 18 eluaastani. Valga ...

Eesti lipp lehvima!

4. juunil möödub 126 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl. Eesti Lipu Selts korraldab sel puhul riigi- ja rahvuslipu pidulikke heiskamisi.Hommikul kell 7 mängib Toompeal Pika Hermanni torni jalamil Kaitseväe orkester, laulavad Kooriühingu koorid. Lipu auks kõnelevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste. Lippu pühitseb peapiiskop Andres Põder. Auvalves on kaitseliitlased, ...

Religioon kui elujaatus

Merille Hommik

Lea Altnurme uurimuses «Kristlusest oma usuni» on kirjeldatud muutusi eestlaste religioossuses 20. sajandi teisel poolel, mis annavad selget tunnistust arengust ühiselt üksikule. Kui esimesel iseseisvusperioodil määras privaatsfääri usku üldine ja kollektiivselt jagatud traditsiooniline religioon, siis alates nõukogude ajast on selle mõju pidevalt vähenenud. Religiooni eesmärgid on hakanud piirduma ...

Jumalarahva rõõm

Piiblis on Jeesuse sõnad: «Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab.» Paulus ütleb Tessaloonika kogudusele: «Jah, teie olete meie kirkus ja rõõm!»Taevas rõõmustab igaühe üle, kes meelt parandab. Jumalarahvas tunneb rõõmu kaaskristlastest. Iga koguduse vaimulik, kuid mitte ainult vaimulik, rõõmustab, kui kirikus ...

Muutused vajavad lahtirääkimist

Lähiajal seisavad luterliku kiriku laste- ja noorsootöös ees suured muutused ja see on tekitanud eri osapooltes tulise mõttevahetuse. Õigupoolest toimuvad muutused põhiliselt üldkiriklikul tasandil ja puudutavad seda osa, mis hõlmab koordineerimist ja ühtset asjaajamist. Praegu tegutsev laste- ja noorsootöö ühendus (LNÜ) reorganiseeritakse. Mis tuleb asemele? Idee kohaselt moodustatakse konsistooriumi juurde ...

Jumal näeb inimese südamesse

Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas.Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi ...

Eestpalve

Armas Jumal, palume, et eksameid sooritavad noored oleksid oma otsustustes kindlad, mõistaksid hariduse tähtsust ega loobuks õpingutest.PorvooEestpalves on Rootsi kiriku Linköpingi piiskopkond ja piiskop Martin Lind, samuti Šoti kiriku Argylli ja saarte piiskopkond (piiskopitool vakantne) ja Iiri kiriku Connori piiskopkond koos piiskop Alan Abernethyga.

Kaduvad ja kadumatud aarded

Milles on inimese tõeline rikkus? Vaadates meedia loodavat pilti õnnest tundub, et see seisneb ennekõike asjades, mida inimene omab. Päevast päeva loovad reklaamid meile pilti õnnelikust inimesest, kellel on uus ja uhke maja, auto, pesumasin või mobiiltelefon. Kui jälgida reklaami, siis tekib kujutelm, et õnn seisneb teatud toodete tarbimises või oma asjade ostmises teatud kauplustest. Tegelikkuses pole ükski inimene ...

Puusseseotu

Pikavere küla kiviaed. Foto: Sirje SemmNii olen elupuusse kinniseotu,kui oleksin siit ärahiiliv varas.Ling minu jaoks on tehtud napilt paras,ja aina tegevuses ma, kuid teotu.Mu kõrguselt on puusse seotud paelad.Kui nõrken, jään ma nende külge rippu.Puus kerkiv mahl mind kaasa sunnib tippu,kuid minust läbi tüvve taotud naelad.Neid naelu kaudu mahl ja veri segi,ja sõnu pidi, mis mul kasvand luusse,ma kergelt, vabalt sisse astun ...

Lugeja küsib

Kas inimene, kes beebina või väikese lapsena on ristitud, pääseb taevasse Jumala juurde? Sageli satuvad ristitud inimesed kirikusse ainult jõulude ajal. Kas inimesele on vale lootus antud, et kui ta on ristitud, siis pole vaja midagi karta? Algkristlased ristisid enamasti täiskasvanuid, aga juba Piiblis on juttu, kuidas ristiti ka perekondi. Laste ristimine muutus aja jooksul üha olulisemaks, sest laste suremus oli suur ja tunti muret selle ...

Ei ole ränduri käes juhtida oma sammu, 1. osa

Eesti Kirik avaldab katkendeid Jaan Muru (9.12.1900–25.7.1987) mälestustest, mida ta on kirjutanud Eesti saatusekaaslastest 1940–1945, elust pööningu vangina 1945–1951 ja Vjatlagi vangilaagrist 1951–1955. Materjalid on ette valmistanud Margit-Mariann Koppel.Jaan Muru sündis Tartumaal Haaslava mõisas kupja pojana. 1922 lõpetas cum laude Tartu Treffneri gümnaasiumi, 1923–1928 õppis Tartu ülikoolis usuteadust. 13. juunil 1931 ...

Kuidas tõlgendada pühakirja?

Piibel on tekkinud kirikus ja väljendab kiriku usku. Jumal sidus oma rahva Moosesele Siinai mäel antud käsulaudadega: «Siis ma annan sulle kivilauad ning Seaduse ja käsud, mis ma olen kirjutanud neile õpetuseks.» (2Ms 24:12b) Repro

Minu hiljutine artikkel «Teadus allugu usule!» (EK nr 18, 14. aprill) on üles äratanud teadlaste kartmatud hääled. Nad soovitavad eemalduda iganenud piibliseletustest, panustades tõlgenduse teaduslikkusele ning ajakohasusele, mis ainsana kõnetavat nüüdisaegset inimest eksistentsiaalselt. Kiriklikult positsioonilt lisanduvad siia aga tingimused, mida teadus ei saa alati aktsepteerida ja mida kirik peab hoolimata teadusest ...

Pärnus on sirgumas uus orelikoolkond

Juba järgmisel õppeaastal saavad õpilased kätt harjutada kirikusse ehitatava uue eksklusiivse oreli taga. Internet

Pärnu muusikakooli kõik kuus oreliõpilast pälvisid eksamil õpitu eest pea maksimumtulemuse.Suurepärase tulemusega olid rahul nii oreliõpetaja Jaanus Torrim kui eksamikomisjoni kuulunud Eesti Muusikaakadeemia õppejõud prof Andres Uibo.«Tase on tõesti kõrge ning see oli mulle meeldiv üllatus. Rõõmuga tõdesin, et Jaanus Torrim on teinud väga head tööd. Kohati oli tunne, et ma ei ole ...

Põltsamaal on külalised teretulnud

Markus Haamer on viiendat aastat Põltsamaal. Arhiiv

Viiendat aastat Põltsamaa Niguliste koguduse pastor loci Markus Haamer (42) kiidab eelkäijaid, kes kiriku mõiste kohalikus kogukonnas ausse on tõstnud. «Minu osaks ongi käia suurte jälgedes,» laiutab õp Haamer muiates käsi. Eelmises teenitavas koguduses Tarvastus võeti teda omaks lugupeetud õpetaja Harri Haameri (1906–1987) pojapojana, Põltsamaal jälle legendaarse Herbert Kuurme (1911–2005) ...

Keila Miikaeli kirikus on eesti naisele pühendatud altar

Tublid naispolitseinikud aitasid kaasa Keila kiriku kõrvalaltari valmimisele. Tiiu Pikkur

Esimesel nelipühal tähistati Keila Miikaeli kirikus jumalateenistusega eesti naisele pühendatud altari viiendat aastapäeva.Jumalateenistusel teenisid Keila koguduse õpetaja Marek Roots ning Eesti politsei ja piirivalve peakaplan Jaan Jaani. Tänukontserdiga esines politsei- ja piirivalveorkestri vaskpillikvintett. Teenistusel osalejate hulgas olid Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir, Eesti Politsei Naisühenduse esindajad, altari valmimisele ...