Slava Ukraine

Lehenumber 28. aprill 2010 Nr 20 Archives - Eesti Kirik

Ühinemist ei otsustatud

Hetk kongressilt: USA Esimese praostkonna laekur Kuno Lill (vasakult) , praost Thomas Vaga ja Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg. Airi Vaga

Lähedal möllanud tornaadot trotsides peeti 24. aprillil USAs Floridas Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku  kirikukongressi, millest lisaks konsistooriumi liikmetele võtsid osa USA ja Kanada vaimulikud ning koguduste esindajad. Peapiiskop Andres Tauli kokku kutsutud esinduskogu töö aluseks olnud päevakorra olulisemaks punktiks oli Kodu- ja Välis-Eesti kiriku ühinemine. Koosolekut juhatas konsistooriumi peasekretär praost ...

Ürditeega kogutakse toetust uutele tekstiilidele

Tallinna Kaarli kogudus tähistab selle aasta detsembris 375. aastapäeva ja kiriku 140. aastapäeva. Selleks ajaks on plaanitud saada kirikusse uued valged altari- ja kantslikatted.Möödunud aastal toimunud kirikutekstiilide konkursi «Tulge minu juurde kõik…» võidutöödeks olid Tiina Puhkani kujundatud valged altari- ja kantslikatted «Aken» (fotol) ja rohelised katted «Elupuu». Esimesena tehakse kirikusse ...

Täienduskoolitus keskealistele

Usuteaduse Instituudis (Tallinn, Pühavaimu 6) algab 30. aprillist täienduskoolitus sotsiaalsest vastasmõjust «Kuidas leida üles oma ressursid igapäevases tööelus?».Koolitus on mõeldud koguduste diakooniatöötajatele ja vabatahtlikele, avalikus või erasektoris töötavatele sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna praktikutele. Kursus kestab 120 tundi, kursuse lõpetajad saavad Usuteaduse Instituudi ...

Koolitus laste agressiivsusest

Usuteaduse Instituudis Tallinnas, Pühavaimu 6 on 7. mail kell 10–16. 30 koolitus «Laste agressiivsuse kujunemine ja selle tagajärjed»Koolitus annab ülevaate agressiivsuse esinemise põhjustest noortel ja teismelistel. Tutvustatakse agressiivsuse leevendamise treeningprogrammi. Koolitavad psühholoogid Ada Kiipus ja Keili Kollamaa.Oodatud on lastega töötavad spetsialistid: sotsiaalpedagoogid, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad, ...

Vaimuliku laulupeo «Mu manu tulge, latse» eelproovid

Saarte praostkonnas laupäeval, 1. mail Kuressaare Laurentiuse koguduse saalis (Kauba tn 5) ja Kuressaare Laurentiuse kirikus 12–14.30 ühendkoorid kirikus15–16.30 naiskoorid koguduse saalis: Kuressaare ja Kärla naiskoor15–16.30 segakoorid kirikus: Kuresaare segakoor Sauer, Valjala segakoor WaldiaPärnu praostkonnas pühapäeval, 2. mail Pärnu Eliisabeti kirikus  12.30–13.30 naiskoorid: Vigala naiskoor, Pärnu-Jaagupi laulukoor, ...

Diakoonia alustamise nõupäev

29. mail algusega kell 10 on Paldiski kiriku saalis nõupäev «Kuidas teha koguduses diakooniatööd».Ettekandjad: Avo Üprus «Diakoonia – mis see on?», Piret Kressa «Tallinna Jaani koguduse diakooniatööst», Mart Salumäe «Diakooniahaigla, Viljandi Pauluse koguduse laste turvakodu, diakooniamaja eakatetöö», Kaupo Reede «Mida pakub Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus», Ene Koitla ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäev

Palvepäevaks on Eesti Piibliselts saatnud kogudustele läkituse, mis palutakse pühapäeval, 2. mail  jumalateenistusel ette lugeda ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts.Silmas pidades tänavust lugemisaastat kutsutakse kõiki üles lugema Piiblit kirikus, koolis ja kodus ning toetama Piibli tõlkimist ja levitamist.Läkituse tekst on saadetud kogudustesse ja vaimulikele, aga leitav ka Eesti ...

Täname

Avinurme kogudusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Kaisa Kirikal29. aprillil – 30Tõnis Nõmmik, peakaplan emeeritus, dr29. aprillil – 77Allan Kährik, mag1.mail – 42Annika Laats, abipraost1.mail – 40Rein Schihalejev, reservis2.mail – 37Rene Reinsoo2.mail – 42Urmas Oras, kaplan2.mail – 50Jaanus Klaas4.mail – 41Ove Sander, dr, assessor4. mail – 40Ordinatsioonitähtpäev2. mail – 17Urmas Viilma, kantsler (preestriordinatsioon 15.09.1998)4. mail – 18Urmas Nagel, praost (preestriordinatsioon 07.04.1993)

Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse29.4. kl 18.15 piiblitund: Kohtumõistjate raamat. 2.5. kl 10 jumalateenistus armulauaga.Peetri28.4. kl 17 leeritund.29.4. kl 12 vestlusring kohvilauas Eesti Kiriku teemadel.30.4. kl 12 piiblitund.1. mail ootame kõiki häid abilisi kiriku ja selle ümbruse heakorratalgutele. Pärast tööd pakutakse talgusuppi. Kl 14 tänukontsert talgulistele: akordionistide ansambel Unisoon Mai Sõõro juhendamisel.2.5. kl 10 ...

Enesekriitilisest meelest

Merille Hommik

Lugenud dr. theol. Arne Hiobi, Tallinna Jaani koguduse õpetaja ja UI süstemaatilise teoloogia professuuri hoidja artiklit «Teadus allugu usule!» (EK nr 18, 14. aprill), jäin mõtlema. Mitut probleemi sõnastaksin ma teisiti kui tema, ehkki see ei tähendaks doktriinide konflikti. Paljusid asju saabki sõnastada mitmeti, millest järgneb, et väitlusi nende suhtes tuleb kas korrata või jätkata. Kui aga viia läbi ...

Rahvale lähemale

Eile Kambjas toimunud kirikukogul oli päevakorras nii sisulisi kui ka neid küsimusi, mis kandsid enam formaalset ilmet. Kuid tõsi on see, et kirikus on vajalik nii teoloogiline refleksioon kui tegelemine aruannetega ja seaduspügalate muutmisega. Kõike selleks, et kirik võiks omas ajas paremini täita talle Jumala poolt antud ülesannet. Kindlasti on see ülesanne mõistetav ka kiriku tulemisena inimestele lähemale ning oma ...

Töö ja raha

Kui peaks liigitama olulisemaks ja vähem oluliseks oma elus tööd, perekonda, tervist, sõprust ja enda vaimset seisundit, mida peaksime olulisimaks? Mille kaotust võtaksime kõige traagilisemalt? Ja vastupidi, mille edendamisele me reaalselt kõige rohkem aega, energiat ja iseennast pühendame?Muinasjuttudest mäletan juhtumeid, kus kangelane seisab teeristil ning peab valima, kas minna otse, vasakule või paremale. Ta ei ole Tartu ...

Haridustee olulisim teos

Möödunud nädala peategelased olid NATO tippjuhtide kõrval kahtlemata abituriendid. Laupäeval algas kaks kuud kestev riigieksamite periood: lõpukirjandit kirjutas ligi 10 000 Eesti gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetajat. Teemade kohta oli palju vastakaid arvamusi, neist levinuim ehk seisukoht, et tänavused pealkirjad olid mornivõitu ja noore inimese jaoks liialt tõsised. Suhtekorraldaja Janek Mäggi oli veelgi karmim, ...

Jumalast võime kõnelda vaid aimamisi

Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas. Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ...