Lehenumber » Väljaanded » 21. aprill 2010 Nr 19

Doktoritöö nüüdisaegsest kristlusest

Esmaspäeval kaitses Tartu ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö teoloog Ingmar Kurg (fotol).Oma väitekirjas «Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis: missioloogiline ja religioonisotsioloogiline uurimus» tõdes Kurg, et nüüdisaegne Euroopa kristlus, mida esindavad konfessionaalsed kirikud, aga ka kindla konfessionaalsuseta usukogukonnad, on asetunud konteksti, mis erineb oluliselt eelmiste sajandite ...

Kohtudes maavanematega

Maavanemad kohtumisel konsistooriumis.  Arho Tuhkru

Peapiiskop Andres Põderi kutsel kirikuvalitsuses viibinud maavanemad kinnitasid omavalitsuste soovi teha kogudustega koostööd. Konsistooriumi avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru kinnitusel kulges koosviibimine, mille eesmärgiks oli vahendada kahepoolset informatsiooni ning vaagida maakonna ja kiriku koostöövõimalusi, soojas õhkkonnas. Maavanemate kinnitusel on omavalitsuste suhted kohaliku kogudusega head. Soovitusena lisati, et ...