Slava Ukraine

Lehenumber 21. aprill 2010 Nr 19 Archives - Eesti Kirik

Kontsertsari toetab Paldiski kirikule akende muretsemist

Kontsertsari "Laulud klaasmere ääres" EELK Paldiski Nikolai kirikus: 

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis

Palume alljärgnev läkitus pühapäeval, 2. mail 2010 jumalateenistusel ette lugeda ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts.Tiit Salumäe, EPSi esimeesJaan Bärenson, EPSi peasekretärLäkitus Armsad kaaskristlased! Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Kogu maailma kristlaskond tänab Jumalat tema ...

Eestpalve

Armas Jumal, kingi inimestele enam rõõmsat meelt ja lase järgmisel laupäeval toimuval üleriiklikul talgupäeval korda minna.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Gloucesteri piiskopkond ja piiskopid Michael Perham ning John Went. Samuti kanname eestpalvesse Rootsi kiriku Västeråsi piiskopkonna ja piiskop Thomas Söderbergi.

Ärihoone kiriku teenistuses

Büroohoone sisemusse jääv aatrium lisab hoonele valgust ja sakraalsust. Peeter Lilleväli, Põhjarannik

Esmaspäeval andis ehitaja osaühingule Kiriku Varahaldus ja Jõhvi kogudusele üle büroohoone Jõhvi kesklinnas.Tervitusi ja tänusõnu kesklinna ilme parandamise eest lausudes ütles Jõhvi abivallavanem Vello Juhkov, et linnasilueti keskne sümbol on kirik, selle kõrval väljaehitatav promenaad ja nüüd liitub selle ansambliga ka esinduslik büroohoone. Päiksepoolses toasMaja valmis väga ...

Piibliselts tegi oma tööst kokkuvõtteid

Laupäeval, 17. aprillil kogunesid Eesti Piibliseltsi liikmed traditsioonilisele aastakoosolekule.Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson kinnitas Eesti Kirikule, et koosolek toimus väga positiivses õhkkonnas, sest möödunud aastal saadi tänu oma toetajatele tähistada väärikalt Piibli ilmumise 270. aastapäeva. Rakveres toimus lastele piiblipäev, vaadata sai piiblinäitust ja osaleda viktoriinis; Palamuse ...

Õppe- ja infopäev raadios

Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga korraldab 6. mail õppe- ja infopäeva raadio hommikupalvuste pidajatele. Oodatud on nii senised autorid kui ka need vaimulikud, teoloogiaüliõpilased ja koguduste töötegijad, kes sooviksid anda oma panuse Vikerraadio ning Klassikaraadio vaimulike mõtiskluste ettevalmistamisse. Õppepäev toimub ERR vana raadiomaja õppeklassis Kreutzwaldi 14, ...

Retriit vaimulikele

Ühendus Naised Teoloogias korraldab 5.–7. maini II retriidi vaimulikele «Mina annan teile hingamise...» (Mt 11:28) Viljandimaal Holstre-Pollis. läbiviija Heino Nurk.Osavõtutasu ei ole, täispansion, saun; osaleja kannab omaosalusena  sõidukulud. Projekti läbiviimist toetab Gustav-Adolf-Werk. Registreeruda 2. maini kadri.laas@eelk.ee, tel 611 7401, 5698 2420. Kohtade arv on piiratud. Projekti eesmärgiks on olla vaikuses ja ...

Pille Lille Muusikute Toetusfondi kontserdid

25. aprillil kl 16 Tallinna sünagoogis Karu tn 16Ulrich von Wrochem (vioola, Saksamaa)vaba sissepääs30. aprillil kl 17 Rakvere rahvamajasAndres Kontus (tromboon)Meelis Ots (klaver)

Konkurss dotsendi ametikohale

Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi usuteaduskonna järgmiste ametikohtade täitmiseks ajavahemikul 01.09.2010–31.08.2015: Vana Testamendi dotsent (0,5 kohta), kirikuloo dotsent (0,75 kohta), võrdleva usundiloo dotsent (0,5 kohta). Kandideerimise tähtaeg on 14. mai. Täpsem teave dotsendile esitatavate nõuete ja konkursi kohta instituudi kodulehel ui.eelk.ee  teadete rubriigis.

Vaimuliku laulupeo «Mu manu tulge, latse» eelproovid

Ida- ja Lääne-Harju praostkonnas pühapäeval, 25. aprillil Tallinna Kaarli kirikus ja koguduse majas.15–16.30 naiskoorid koguduse majas (Toompuiestee 4, Hambapolikliiniku maja kirikust üle tee): Risti koguduse naisansambel, Järvakandi kiriku naisansambel;15–16.30 segakoorid Kaarli kirikus: segakoor Miikael (Keila), Rapla koguduse segakoor, Hageri koguduse kammerkoor Lambertus, Hageri koguduse segakoor, Kabala segakoor, Harju-Jaani koguduse ...

Täname

Maret BukkholmUrvaste kogudusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Lev Lekarkin, diakon23. aprillil – 42Ordinatsioonitähtpäev27. aprillil – 17Rene Reinsoo (preestriordinatsioon 29.08.2000)27. aprillil – 13Kristi Sääsk (preestriordinatsioon 05.06.2007)Kõigil õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. 

Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse22.4. kl 18.15 piiblitund: Kohtumõistjate raamat.25.4. kl 10 jumalateenistus armulauaga, kl 13 venekeelne jumalateenistus armulauaga.26.4. kl 17.30 ülistuslaulude õhtu.Peetri21.4. kl 17 leeritund. Kl 19 noorteõhtu.22.4. kl 12 vestlusring kohvilauas, Eesti Kiriku artiklite arutelu.23.4. kl 12 piiblitund kantseleis.25.4. kl 10 armulauaga jumalateenistus.27.4. kl 10 hommikupalvus, järgneb naisring.Maarja23.4. kl 19 ...

Skandalon

Merille Hommik

On hea meel tõdeda, et pühakiri on saanud Eesti Kiriku veergudel skandalon'iks. Võiks saada rohkemgi, sest mida enam skandaali ehk – lähtudes vastava kreeka sõna tähendusest – lõksu või püünist, seda enam lõksupüüdmist. Seda rohkem põhjust lõksu püütud piiblilugejatel järele mõelda. Mida rohkem järelemõtlemist, seda rohkem aga avatust. Avatust Jumala ...

Muutumine algab julgusest

Kaasaegses pedagoogikas räägitakse palju õppijakesksusest, võib öelda, et hästiunustatud vanadest tõdedest, et inimene on ainulaadne ning vajab oma võimeid, oskusi ja kogemusi arvestavat õpetust. Niisugune õpetus loob eeldused avatud, teistega arvestava, oma võimeid ja vajadusi realistlikult hindava ning tugeva identiteedi ja väärtushinnangutega inimese kujunemisele.Kui vaadata, milliseid mõisteid ...