Slava Ukraine

Lehenumber 14. aprill 2010 Nr 18 Archives - Eesti Kirik

Psalmimuusika ja rahvaviiside seaded

Tartu Maarja koguduse kirikumuusik Elke Unt annab välja oma esimese CD, mis valmib koostöös ooperiteater Vanemuise solistide Atlan Karbi (bariton) ja Karmen Puisi (metsosopran) ning Tartu Noortekooriga.Plaadil kõlavad psalmimuusika, liturgiline tekstimuusika ja rahvaviiside seaded. Lisaks Elke Undi loomingule on esindatud väliseesti kirikumuusikutest Maimu Miido ning Helen Tobias-Duesbergi looming. Eestikeelset psalmimuusikat on soololauludena ...

Hooaja tippsündmus tulekul

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester esitavad Georg Friedrich Händeli oratooriumi «Saul» 23. aprillil kell 19 Vanemuise kontserdimajas ja 24. aprillil kell 19 Estonia kontserdisaalis. «Saul» on erandlik teos Händeli oratooriumide seas. Oma süžeearengu, tegevusliinide, selgete tegevuspaikade ning kindla tausta ja saatusega tegelaskujude poolest võiks seda pidada ka ooperiks. Teose aluseks on tekstid Vana ...

Vaimuliku laulupeo «Mu manu tulge, latse» eelproovid

Viljandi praostkonnas 17. aprillil Viljandi Jaani ja Pauluse kirikus 11–12.30 naiskoorid Jaani kirikus: Viljandi Jaani koguduse naiskoor Iris, Tõrva naiskoor;11–12.30 segakoorid Pauluse kirikus: Põltsamaa koguduse segakoor, Helme valla ansambel Sillervo, Kolga-Jaani koguduse segakoor, Abja segakoor Kaja, Viljandi Pauluse koguduse segakoor;13.15–16 ühendkoor Pauluse kirikus;17 Viljandi praostkonna laulupäev Pauluse kirikus. 

Teade

Ootame aastakoosolekuleEesti Piibliseltsi aastakoosolek toimub 17. aprillil algusega kl 11.30 Tallinnas nelipühi kiriku keskuses Toompea 3. Vaadatakse tagasi möödunud aasta tegevusele, dr Ron Frost USAst räägib kristlusest tänapäeva pluralistlikus maailmas. Huvilised on oodatud!

Konsistooriumi teade

Konsistoorium kuulutab vakantseks Kolga-Jaani koguduse õpetaja ametikoha. Avaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 31. maiks k.a aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Info: hovard nurme, tel 528 9599.

Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse15.4. kl 18.15 piiblitund: Kohtumõistjate raamat.18.4. kl 10 jumalateenistus armulauaga.Peetri14.4. kl 17 leeritund.15.4. kl 12 vestlusring, Eesti Kiriku artiklite arutelu.16.4. kl 12 piiblitund kantseleis.18.4. kl 10 armulauaga jumalateenistus.20.4. kl 10 hommikupalvus, järgneb naisring.Maarja15.4. kl 17.30 palvus Taizé lauludega.18.4. kl 12 jumalateenistus lastekirikuga.Tallinna kogudusedJaani14.4. kl 13.30 hardushetk, Tiia Tenno, Elo ...

Täname

Rael InkEstri TiigiKärla kogudusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Anu Väliaho, diakon, misjonär18. aprillil – 58Ordinatsioonitähtpäev17. aprillil – 22Gustav Piir, magKõigil õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. 

Teadus allugu usule!

Merille Hommik

Alates ajast, mil ristiusk sai riigiusuks, on kirik süüdistanud riiki, et see vajavat kirikut ainult kõlbluse, mitte aga usu pärast. Kuid riigi seisukohalt on see loomulik: riigi ülesandeks ei ole hoolitsemine igavese õndsuse, vaid maiste vajaduste eest. Selleks otstarbeks rakendab riik ka teadust, seades end seega oma positsioonilt üle nii kirikust kui teadusest. Kui riik ei mõista ennast ülimana, siis pole tal autoriteeti ja ...

… kui Tema meid kutsub

Mõned aastad tagasi, kui me koos ühe Hispaania armee kap­laniga mägistel ja kitsastel Bosnia teedel kodubaasi kiirustasime, võttis too kaplan taskust püha Kristoferi pildi ja palus, et ma meie kahe eest väikese palve teeks. Selgituseks rääkis ta mulle, et tema kodukirikus Toledos põlevad küünlad alati just püha Kristoferi altari ees. Nimelt valitseb seal uskumus, et kui oled sellele pühakule ...

Meie teame paremini

Mõni aasta tagasi sattusin vestlema ühe vabakoguduse pastoriga. Et oli lähenemas jõuluaeg, mainisin, et meil tuleb ka koguduses traditsiooniline jõululõuna koguduse töötajatele. No ja mis siis lauale pannakse? Eks ikka tavalist jõulurooga hapukapsa, kartuli ja verivorstiga. Ta ütles mulle, et nemad oma koguduses küll ei salli verivorsti, sest Piibel on selle selgelt ära keelanud. Verd ei tohi süüa. Ja ...

Hea karjane annab oma elu lammaste eest

Jh 10:11–18Antud pühakirjateksti kohta võib esile tuua kolm rõhuasetust: hea karjane sureb lammaste eest, armastab oma lambaid ja ühendab nad tervikuks. Aga enne kui me süveneme Jeesuse vahekorrale oma lammastega, peatume korraks mõistel «hea». Kreeka keeles kasutatakse siin kahte sõna: agathos, mis tähendab head kõlbelises tähenduses. Näiteks ma võin maalida pildi, mille kohta võib öelda, et see ...

* * *

Issand, sa oled mind kutsundüheks –ses karjas suureshoia mind eksimast teedel,jää ikka mu ligi, mu juurde.Värskena hoia mu vaimuselleks, et iga su sõnaminuni jõuaks ja kaiguksselgena meeltesveel kaua.Ärata mind, kui ma uinunviimaks su ukse taga.Mina, su lambuke, usun,loodan,et õnnistust jagad...Tekst ja foto: Daisy Lappard

Hea karjane

Saabuva pühapäeva nimetus tähendab tõlkes Issanda heldust ja ustavust, ning pühapäeva piiblikohtades keskendutakse Jumalale kui heale karjasele. Tänapäeva inimese jaoks võib karja ja karjase teema olla juba kaugeks jäänud, Jeesuse ajal aga oli tegu usu väga elulise tõlgendusega. Meil tasub siin mõelda, millised on need pildid, mis kõnetaksid tänapäeval inimest sama tugevalt, kui Piibli ...

Kristliku Kasvatuse uus number on kannatustemaatiline

Kannatusajal trükivalgust näinud, selle aasta esimese Kristliku Kasvatuse numbri kirjutisi läbib kannatuse temaatika.«Loodan südamest, et loetu aitab paremini mõista ja mõtestada nii enda kui teiste kannatusi ning õpetab elama täisväärtuslikku elu, mille hulka kuuluvad ka kannatused,» kirjutab vastutava toimetaja kt Kerstin Kask. Kannatavast inimesest Vanas Testamendis kirjutab teoloogiadoktor Urmas Nõmmik. ...