Lehenumber » Väljaanded » 31. märts 2010 Nr 15/16

Kiriklike mälestuspäevade tähendusest kalendris

Käesoleva aasta Eesti Kiriku taskukalendris on kasutusele võetud uus märk, lutheri roos, mille leidsin ka 26. märtsi kuupäeva alt, selgituseks võib lugeda: «Cyrillus Kreek, vaimulike rahvaviiside koguja, töötleja (1962)». Sama märki võib kalendrist leida kogu aasta ulatuses, aga selgitust märgi tähendusest ei leia. Nupukas kalendrikasutaja võib siiski lausest «Lisaks neile (kirikute ...

Lühidalt

Eesti Kirikute Nõukogu toetab oikumeenilisi projekteEesti Kirikute Nõukogu oikumeenilisele projektikonkursile esitati 75 taotlust, milles sooviti toetust 2 088 738 krooni ulatuses. Taotletud summa on ligemale viis korda suurem nõukogu projektifondist. Toetati 40 oikumeenilist projekti, nii laste- ja noortetöö alaseid projekte kui ka muusika, hariduse, kaplanaadi ning oikumeenia valdkonda kuuluvaid taotlusi.Kõige suurema summaga, 30 000 krooniga, ...

Piibliseltsidel on käsil 650 tõlkeprojekti

Ühinenud Piibliseltside statistika kohaselt oli 2009. a lõpuks keeli, milles on ilmunud vähemalt üks Piibli raamatutest, kokku 2508. Selliste keelte hulk kasvas mullu 29 võrra. Keeli, milles on tervikuna ilmunud kas Uus või Vana Testament, oli eelmise aasta lõpus 1213. Mullu lisandus neid 28. Tervikpiibel oli 2009. a lõpul olemas 459 keeles, mida on 8 keele võrra enam kui 2008. aastal.Kokku arvatakse maailmas olevat ligi 7000 ...

Vennastekogudus annab teada

Vennastekoguduse ümaralaul oli osalejaid 18, kõik ei mahtunud pildile. Kõneleb peavanem Eenok Haamer. Erakogu

20. märtsil toimus Tallinnas Endla tn 68 palvemajas Eesti Evangeelse Vennastekoguduse (EEVK) sinod. Peavanem Eenok Haamer kandis sinodile ette Keilas toimunud ümarlaua teadaande. Ühtlasi teatas ta, et Priit Rannut, Jüri Pootsmaa, Agu Kaljuste ja Tanel Ots on nende poolt esitatud avalduste alusel EEVK liikmeteks vastu võetud.Ümaralaua teadaanneVennastekoguduse osa ja tähendus meie rahva ajaloos on üldiselt teada ja seda hinnatakse ...

Piibliõppesari raadios on jõudnud 1000. saateni

Aare Kimmel ja Gea Talts teevad viis korda nädalas Raadio7 ja Pereraadio eetris kõlavat saadet «Piibel kaanest kaaneni». Arhiivifoto

Saatesarja «Piibel kaanest kaaneni» juubelisaade kõlas raadios 26. märtsil. Saate tegijad rõõmustasid tuhandenda saate üle.Aastaid tagasi Pereraadios kavas olnud soomekeelne «Raamattu kannesta kanteen» on emakeelsena Pereraadio ning Raadio 7 eetris 2006. aastast. Saade valmibki misjonikeskusel koostöös Soome raadiomisjoniorganisatsiooniga Sanansaattajat (SANSA) ning Tartu Pereraadio Ühinguga. Saate toimetaja on Gea ...

Rännak Kolgata teel koos Jeesusega

Ristitee aasta tagasi Tallinna teedel koondas inimesi erinevatest kogudustest ja generatsioonidest. Nõmme Rahu koguduse kodulehekülg

Juba viiendat aastat kutsub Tallinna koguduste lastetöö toimkond kristlasi Suurel Reedel läbi pealinna kulgevale ristiteele.Paar tundi vältava rännaku eesmärgiks on meenutada surmamõistetud Jeesuse viimast teekonda Pilatuse paleest Kolgatani, kus meie Õnnistegijat ootavad rist ja haud. Üheskoos läbitakse see, võttes õlule sümboolse risti, et saada osa Jeesuse koormast ning kannatustest. Hingetõmmet ...