Lehenumber » Väljaanded » 31. märts 2010 Nr 15/16

Issand, ma usun, aita mind minu uskmatuses!

1Kr 15:1–11Armsad kaaskristlased! Jeesuse Kristuse ülestõusmine surnuist on ühtaegu kogu kristliku usu nurgakivi ja samas kõige raskemini usus vastuvõetav, mida ei suuda uskuda ehk lihtsalt vastu võtta ja tõeks pidada väga paljud Issandasse Jeesusesse Kristusesse ristitud inimesed. Ei suutnud Pauluse ajal ega suuda ka praegu.Apostel Paulus ütleb paar salmi edasi äärmiselt lihtsalt ja selgelt: «Aga kui Kristust ei ...

Vaikus kui kirikuvara

Kristiina Zadin

Olin üks nendest väljavalitutest, kes osalesid Altmõisas Urmas Nageli ja Kristel Põderi juhitud retriidil EELK vaimulikele ja teoloogidele. Retriit, mille vastena Vello Salo on pakkunud omaloodud sõna «süvi», tähendab tagasitõmbumist argipäeva rutiinist üksildasse paika ning vaikusse eneseuurimiseks ja Jumalaga kohtumiseks.Vaikuse olemust ja tähendust luterliku vagaduse, palve ja liturgia jaoks on avanud Eesti ...

Sellele, kellel on, antakse juurde…

Mt 25:29–30 on kirjalõik oma provotseeriva iseloomuga. Sulane, kes ei suuda temale usaldatud talendiga adekvaatselt toime tulla, on kõlbmatu ja väärt heitmist pimedusse. Esimese mõttena meenub linnatänaval lonkiv kodutu, kes ei ole osanud omal ajal hästi ümber käia sellega, mis tema kätte usaldati. Kogenud tugevat tagasilööki, loobus ta pingutamast ja tulemuseks on toidumenüü prügikastist. Vaevalt et ...

Läkitus ülestõusmispühadeks

Evangeeliumis öeldakse: «Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud. Aga see oli väga suur.» (Mk 16:4)Taas võidutseb kevad pika talve üle ning tärkav loodus on imeline. Ülestõusmispühad pole siiski illustratiivne täiendus kevadromantikale. Sõnum avatud hauast ja Kristuse ülestõusmisest puudutab inimolemuse valusaimat probleemi, traagikat ja pimedust, mis on väga suur – ...

Jumal armastab heldet andjat

EELK kirikupäeva ja laulupeo sihtasutuse arvele laekus eraisiku annetusena üks miljon Eesti krooni. Annetuse teinud Jüri Eha­salu (fotol), kirikupäeva ja laulupeo sihtasutuse nõukogu esimees, ütles Eesti Kirikule tagasihoidlikult, et Jumal armastab heldet andjat. «Oma senises elus on mul korduvalt olnud õnn seda tunda saada,» lisas Jüri Ehasalu. «Kirikupäeva eelarve sellega ei muutu, küll aga saab ...

Nädala jagu põnevust ja ühtehoidmist

Eesti Kiriku lugejad Egiptuses: teine reisigrupp tegi ühispildi Eesti vabariigi aastapäeval Giza platool.  Urmas Tamm

Estonian Airi lennuk toimetas 20. veebruaril 21 reisiseltsilist nädalaks Siinai poolsaarele, et käia Moosese radadel, tutvuda kopti kultuuriga, puhata ja tunda rõõmu üksteise seltskonnast. Oluline osa oli selles ühistel palvehetkedel.Kui alguses lõi Jumal taeva ja maa ja maa oli tühi ning paljas, siis tundub, et Siinai jaoks loomislugu umbes siinkohal lõppes, sest noor rohi ja viljakandvad puud jäid tärkamata – on vaid ...

Ametivend Ivo Pillile 55. sünnipäevaks

Ivo Pill – Eesti kaalukaim teoloog mitte ainult füüsilises, vaid enam veel vaimses plaanis. Arhiivifoto

Eks see ole juhus, et enamiku fotode peale, mis mul Ivost on, ei ole ta kaadrisse ära mahtunud. Nagu pildile, nii ei mahu ta alati ka raami sisse ära. Pole ka paslik küsida Eesti kaalukaimalt teoloogilt, kui palju ta kaalub. Igatahes on ta kaalukas. Ja seda mitte ainult füüsilises, vaid enam veel vaimses plaanis.Ütleksin õpetaja Evald Saagi kombel, et kõik ei ole kirjaprohvetid. Ivo on kõnelnud palju, ja tuul on ta sõnad ...

Meie püsimise aluseks saab olla pidev palve

Ove Sander on Nõmme Rahu kogudust teeninud üle 10 aasta. Ta sõnab, et kogudus on kasvanud armastuses, sõbralikkuses ja kaasateenimises, ning usub, et seda armastuse ja headuse vaimu on kogenud paljud, kes Nõmme kiriku uksest sisse astunud. Teda ennast on kogudus õpetanud enamgi veel palvetama ja Jumala sõna armastama. Daisy Lappard

Eesti Kirik jätkab jutuajamisi EELK assessoritega. Sedapuhku on intervjueeritavaks Nõmme Rahu koguduse õpetaja, Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja filosoofiadoktor Ove Sander (39), kes veab atra kirikliku hariduse tööpõllul.Vaimuliku ordinatsiooni saades ja Vastseliina kogudust teenima asudes olite 20aastane ja tollal noorim EELK vaimulik. Kas tundsite, et noorus ja kogenematus võivad saada takistuseks suure koguduse ...

Palve risti ees

Suurel nädalal kutsub kirik inimesi süvenema Kristuse kannatustesse ja ristisurmasse. Mida teha, et võiksime kannatuse ja risti sõnumit mõista? Esimene on kindlasti see, et tuleme kirikusse jumalateenistusele ja avame Piibli ka kodus. Tuntud on mitmed vanad Kristuse kannatuste teemalised palvused ja mõtisklused: «Püha ristitee» oma klassikalise 14 peatusega kui ka kaasaegsetes lühemates-pikemates vormides; «7 sõna ...

Issand, anna meile oma armastav pilk

Rogier van der Weyden. Kristuse haudapanek. 1450.  Repro

Prantsuse vaimulike seas torkab silma üks eripärane mees, keda vahel nimetatakse lõnguste ja sulide hingekarjaseks: Guy Gilbert, kes pühendab oma elu ja tegevuse asotsiaalsete noorte kasvatamisele.Selleks, et niisugustele korravastastele ja kuritegelikele noortele ligi pääseda, neis usaldust äratada, on isa Gilbert andnud endale lõngusliku välimuse: tal on pikad juuksed, nahkjope mitmesuguste tärnide ja medalitega ning ...

Selgusid parimad religioonide tundjad

Tartus toimus 19.–20. märtsini Eesti teine religiooniõpetuse olümpiaad.  Mitmest koolist laekunud religiooniteemalistest esseedest valiti välja kümme parimat. Lõppvoorus kuulus ülesannete hulka eelvooru essee põhiseisukohtade esitamine ja nende kaitsmine, lühiessee kirjutamine Uku Masingust, maailma usundite tundmise test ning ühe usulise probleemi analüüs. Õpilasi hindas žürii eesotsas ...

Misjonikeskuse tööd juhib taas Leevi Reinaru

Misjonikeskuse nõukogu kinnitas keskuse juhatajaks Leevi Reinaru (pildil).Senise SA EELK Misjonikeskuse juhataja Mika Tuovineni tööaeg lõppes veebruaris ning ta naaseb Soome, et asuda tööle lähetusorganisatsiooni keskuses. Leevi Reinaru, kes oli misjonikeskuse loomise juures ning selle juht aastail 1997–2008, on taas keskust juhtimas 1. märtsist.Juhitöölt eemaloldud ajal oli ta misjoninõukogu esimees, kust taandas end ...

Lugeja küsib

Miks budism on halvem? See on ju ka tore usk. Miks budism taevasse ei vii?Erinevatel religioonidel on ka erinevad lähenemisteed eksistentsiaalsetele küsimustele. Budism ei rõhuta taevast, vaid seal oodatakse nirvaanat. Kristlus kõneleb seevastu igavesest elust. Kristluse keskne põhimõte on lunastus: see tähendab, et inimene saab oma eksimused andeks ja pääseb igavesse ellu tänu sellele, et on Kristuse poolt lunastatud. ...

Evangeelium täisealiseks saanud maailmas

Kui kirik soovib, et tema sõnum oleks ühiskonnas kuuldav, peaks ta võtma tõsiselt oma kuulajaid.Juba rohkem kui pool sajandit tagasi rõhutasid teoloogid Friedrich Gogarten ja Dietrich Bonhoeffer, et kirik peab võtma tõsiselt inimese täisealisust, s.t seda, et tänapäeva inimene on iseseisvalt mõtlev, kriitiline ega taha enam pimesi alluda mingitele autoriteetidele. Mõlema teoloogi meelest peaks kirik tegema sellest ...

Väärtusi kandvad noored

Läinud nädalal süütasid Eestimaa noored 1949. aasta küüditamiskuritegude ohvrite mälestuseks üle 21 000 küünla, näidates, et meie rahvast 61 aasta eest tabanud terrori meelespidamine läheb korda ka neile, kelle isiklik side tollaste sündmustega ei ole enam vahetu. Tõeliselt hea meel on teada, et need noored, kes on sündinud vabas Eestis, ei suhtu küüditamisse kui ajalootraagikasse, vaid ...