Lehenumber » Väljaanded » 24. märts 2010 Nr 14

Märtsiküüditamine rebis kodudest

Noorim ohver oli kolmepäevane ja vanim 95aastane, kes 24.–29. märtsini 1949. aastal Eestis läbiviidud sunniviisilise ümberasustamise käigus Siberisse küüditati.Nii süütu imiku kui eluõhtule jõudnu süü oli üks: nad olid eestlased ega sobitunud viiendat aastat Eestis kanda kinnitava nõukogude võimu kavadesse. Küüditajad sõnastasid oma teo motiiviks kulakluse kui klassi ...

Ühiste otsustega tulevik

Vanasõna «Kaks pead on ikka kaks pead» kätkeb endas suurt elutarkust, mida võib iga päev märgata kodus pere keskel, koolis, tööl, koguduses või riigi valitsemises. Kui ühele kätepaarile lisada veel mitu, võib ajalugugi teha. Eks seda taibati juba vanasti, kui ühiselt talgud ette võeti või vaenlase vastu astuti.  2009. aasta oktoobris kinnitati mitu aastat kõneks olnud ...

Kas ebajumalateenimine või respekt juurte vastu?

Vaimulike seas on viimasel ajal üles võetud teema paganlikest kultusobjektidest kiriku haldusalas. Foorumil on arutatud, mida teha, kui koguduse maa peal seisab arheoloogiline mälestusmärk ehk siis pärimuse järgi kunagine eesti muinasusu kultusobjekt. Muinsuskaitsealane seadustik nõuab aga kindlalt riikliku kaitse all olevate objektide korras hoidmist. On tekkinud teoloogiline küsimus, kas tegemist ei ole nõudega propageerida ...

Tahad rohkem teada

Avatud uste päeval olid avatud ka kristliku kultuuriloo magistrikursuse loengud. Fotosilm tabas prof dr Randar Tasmuthi sissejuhatavalt loengult kreeka mõtlemisse ja Uude Testamenti. Tiiu Pikkur

Usuteaduse Instituudis olid laupäeval uksed avatud kõigile, kes soovisid uurida õppimisvõimalusi selles koolis.Vana tõde, et oma silm on kuningas, oli kohale toonud rahvast lähedalt ja kaugelt. Üks neiu tuli näiteks Saaremaalt, et saada teavet kirikumuusika osakonna tööst. Ehkki sisseastumispaberite vormistamiseni juunis on veel aega, tasub sihte seada juba praegu.Avatud uste päeval sai osaleda loengutel, külastada ...

Piiskop Johan Kõpu tiibklaver on Tartus

Alo Põldmäe Johan Kõpu klaveriga Vanaisa pilli andis klaverimuuseumile üle piiskopi lapselaps.

Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi asupaigaks on saamas Helme mõis. Enne kui muuseum uksed avab, toimuvad mitmes paigas klaverinäitused. Üheks selliseks on Vanemuise kontserdimajas avatud näitus «Tartu oma klaver», mis jääb avatuks 3. aprillini. Sellel on eksponeeritud enamik Tartus valmistatud 20 klaverist. Et klaverimuuseumi üheks tegevussuunaks on nn nimeliste klaverite kaudu anda ülevaadet Eesti kultuuripildist laiemalt, ...

Pauli Jumalaga jättes

Paul Saar – suur ehitaja ihulikus ja vaimulikus mõttes, paljude usuisa ja üks meie kiriku patriarh.  Erakogu

Sõidan kodu poole, telefon heliseb, võõras number... Seda juhtub harva, et ma vastu ei võta. Tuleb meelde vana mees, kes rääkis, et kui vennaste palvemajas on olnud väga hea vaimulik osasaamine, siis ta ronib mööda võsa- ja kraaviääri koju, sest ei taha kellegagi kohtudes ja tühja loba ajades lasta sellel kaduma minna. Viimati tundsin nõnda möödunud nelipühilaupäeval Laine Villenthali ...

Maarjapäev kutsub meid mõtlema Jeesuse emale

Carlo Crivelli. Maarja kuulutamine püha Emidiusega. Fragment 15. sajandi altarimaalilt Ascoli Piceno kirikus Itaalias. Ingel Gabrieli kõrval põlvitab linna kaitsepühak Püha Emidius. Repro

Paastumaarjapäeval tahame taas meenutada Jeesuse ema Maarjat, kes on aeg-ajalt jäämas oma kuulsa poja kõrval unustuse hõlma. Teenimatult, sest paastumaarjapäev (25. märts) on päev, mil pandi alus tema poja sünnile. Täpselt üheksa kuud enne jõule külastas Maarjat ingel Gabriel ja kuulutas, et ta jääb lapseootele Pühast Vaimust (Lk 1:26jj).Sellal kui ortodoksi ja katoliku kirikutes austatakse ...

Naiste koostöö kandis head vilja

Naiste palvepäevale tuli Elva kirikusse ohtralt rahvast ja tekkis mõte järgmisel aastal taas koos palvetama koguneda. Mirja Ehasalu

Rahvusvaheline naiste palvepäev tõi väiksesse Elva kirikusse hulga rahvast palvetama, muusikat kuulama ja mõtteid vahetama.Kolm hakkajat naist ehk Mirja Ehasalu Elva, Miina-Liisa Kuusemaa Puhja ja Taime Põld Nõo kogudusest võtsid sel aastal nõuks uurida, mida tähendab rahvusvaheline oikumeeniline naiste palvepäev, ja koostasid ise ürituseks sobiva kava. Ettepanek osaleda tehti baptisti ja adventkogudusele ja see leidis ...

Üle-eestiline talgupäev toimub ka sel aastal

Muistse talgutraditsiooni juurde kuulub alati ka rahvatants ja mõnus äraolemine. Internet

1. mail toimub taas suur üle-eestiline «Teeme ära!» talgupäev, mille esimesed tegevused juba registreeritud.Kõik on oodatud korraldama erinevaid talguid ja neil osalema, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha, teatasid korraldajad. Piiranguid ei panda ühelegi heale mõttele ning iga inimene või organisatsioon saab välja tulla just selle ideega, mis tema arvates kõige rohkem ärategemist ...

Tallinna praostkonna sinod viitas Lutheri eeskujule

Püha Vaimu kirikus koos käiv kogudus on arvnäitajate poolest praostkonna tublimaid. Arhiiv

Tallinna praostkonna sinodi koosolekul Rootsi-Mihkli kirikus vaeti muu hulgas ka koguduste võimalusi, kuidas aidata masus hättajäänuid ja ka ise ellu jääda.Koosolekut juhatanud praost Jaan Tammsalu kiitis Eesti Kirikule oma haldusala koguduste töötegijaid: sinodisaadikutest puudus vaid paar diakonit, kes olid mujal rakkes. Tammsalu sõnul räägiti koosolekul ka sellest, kuidas elada üle masuaeg. Aruannetest selgus, et ...

Markku Päiviö on asunud tööle turistide kaplanina

Markku Päiviö

Soome kirik arendab soomlastega tehtavat tööd Eestis.Soomlasi on Eestis palju. Osa neist elab siin püsivalt ja osa viibib töö tõttu lühiajaliselt. Lisaks sellele on Tartu ülikoolis palju soomlastest üliõpilasi. Aastas reisib Soomest Eestisse umbes poolteist miljonit turisti. Tallinnas on soomlaste teenimiseks Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse kuuluv soomekeelne Püha Peetruse kogudus, mille liikmed on nii ...

Koguduses väärtustatakse tööd peredega

Tartu Maarja koguduses etendub igal aastal mõni uus lühinäidend, viimase aja suurimaks õnnestumiseks võib pidada tükki «Otsime superstaari». Noortejuht Carmen tutvustab ühe finalisti, Räppar Lamba kostüümi juurde kuuluvaid atribuute – kõrvu. Superstaariks kuulutati muidugi Jeesus Kristus. Koguduse arhiiv

Tartu Maarja koguduse juures käivitub kord kuus toimuvate perehommikute sari, mille käigus pakutakse huvitavat tegevust, uusi teadmisi ja äratundmisrõõmu igaühele.Koguduse juurde loodud Kogukonna Perekeskus püüab selle eestvedaja Mari Paenurme sõnul leida perede jaoks ühisosa ning anda võimaluse kõigil huvilistel programmi koostamisel aktiivselt kaasa lüüa. Paenurm ise on viimase viie aasta jooksul samas ...

Lühidalt

Põlvas kõneldi kirikukihelkonnastPärimusaasta raames toimus Põlvas teemapäev, kus kõneldi kiriku ümber tekkinud kihelkonnast. Kohalik kirikuõpetaja Toomas Nigola osales üritusel, sest peab oluliseks fakti, et Põlva linn kasvas välja kunagisest kirikukülast. Evald Kampus esines ettekandega «Ekskursioone sõnamaastikul ja kergeid kõndimisi kihelkonna, kiriku- ja kooliteedel». Evar Saar tutvustas ...

Tallinna Jaani koguduses toimub Tooma missa

Jaani kirikus on laupäeval, 27. märtsil algusega kell 17 ja edaspidi iga kuu viimasel pühapäeval samal ajal Tooma missa.Tegemist on harjumuspärasest erineva perejumalateenistusega. Tooma missa on paljudel maadel tuntud jumalateenistusena, kus vabatahtlikel on oma roll. rõhk on muusikal, rõõmul, värskusel, oikumeenial ja sümboolikal.Künnis on madal ka neile, kes kahtlevad – kõigile pakutakse võimalust tulla ja ...

Piiskopliku nõukogu töömailt

Assessor Tiit Salumäe rõhutas oma sõnavõtus, et kaastööliste tunnustamine kirikus algab kogudustest. Arhiiv

Möödunud nädalal kogunes peapiiskopi kutsel EELK piiskoplik nõukogu. Kõne all olid kirikuelu puudutavad küsimused ning toimusid ka kahe komisjoni liikmeskonna valimised.Seoses läheneva vaimuliku laulupeo ja kirikupäevaga juunikuus Tartus rõhutati, et on hea kutsuda vaimulikke seal aktiivselt osalema ning tuua välja nii rahvuslipud kui kooride ja EELK lipud. Samas toimub laulupeo eel 11. juunil Tartus ka Eesti-Saksa ...