Slava Ukraine

Lehenumber 24. märts 2010 Nr 14 Archives - Eesti Kirik

Annetused oreli heaks

Peterburi Jaani Kiriku Fond ja Jaani kogudus tänavad kõiki kiriku taastamise seniseid toetajaid (toetajate nimed-nimekirjad paigutati kirikutorni risti kapslisse). Jätkame kiriku restaureerimistööde II etapiga ja kutsume kõiki tegema annetusi Peterburi Jaani Kiriku orelifondi. Oluline ei ole summa suurus, vaid osavõtt!Annetada saab MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fondi kontole 221013842966 Swedbankis (selgituseks märkida maksja nimi ja ...

Teie olete maa sool (Mt 5:13)

Õpetaja Paul Saar on jätnud oma eluga meie perekonnale kustumatu jälje. Lisaks sellele, et ta oli hea karjane, oli ta ka tõeline evangelist, eestpalvetaja – kiriku ja maa sool. Mäletan, kuidas ta külastas 1980ndatel meie kodu. Olin siis väike poiss, aga see külaskäik on mul selgelt meeles. Me polnud siis kristlased. Minu ema oli küll noorena Varbla koguduses Pauli poolt ristitud ja leeritatud, aga ta ei ...

Täname

Südamlik tänu kõigile, kes kalli isa PAUL SAARE lahkumisele kaasa elasid. Aitäh kaugelt matusetalitusele tulemast, nõu, jõu ja hea sõna eest! Jumal õnnistagu kõiki meie maiseid teekondi. Eriline tänu veel kõigile, kes matusetalitusel valju häälega usutunnistust kaasa lugesid. Oh, et ka meie usust nägemisse jõuaksime.Anna ja Pekka peredega

Täname annetajaid

Ilse LahiEsme LiiveKaia KuutLeida RaudseppHans ja Karin RuusTiiu PärnEster TiigiTartu Peetri kirikus 7.03. jumalateenistusel osalenud kirikulisedTallinna Jaani koguduse naiskoorTorma Maarja kogudusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Vaimuliku laulupeo «Mu mano tulge, latse» eelproovid

Tartu praostkonnas laupäeval, 27. märtsil Tartu Maarja ja Pauluse kirikus11–12.30 naiskoorid Maarja kirikus: Tartu Pauluse ja Avinurme.11–12.30 segakoorid Pauluse kirikus: Jõgeva, Mustvee, Tartu Pauluse koguduse kammerkoor, kammerkoor Soli Deo Gloria, Tartu adventkogudus, Eesti Maaülikooli kammerkoor Camerata Universitatis, Tartu Peetri, Tartu Peetri koguduse kammerkoor, Torma valla segakoor, Tartu Kolgata koguduse kammerkoor, Tartu Salemi kogudus, Tartu ...

Ristitee rännak väikestele ja suurtele

Tallinna koguduste lastetöö toimkond korraldab Suurel Reedel, 2. aprillil kell 13–15.30 ristitee rännaku. Rännak algab Kaarli kirikust, kus veerand tundi varem õpitakse ühislaule. Teel peatutakse nelipühi kirikus, toomkirikus ja Püha Vaimu kirikus. Rännak lõpeb ühise armastussöömaajaga Jaani kirikus. Info tel 5817 3444.

Õnnitleme

Kalle Rebane, diakon26. märtsil – 49Andrus Norak27. märtsil – 52Kõigil õnnitletavatel on preestri­ordinatsioon, kui pole märgitud teisiti.

Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse25.3. kl 12 jumalateenistus. Kl 18.15 piiblitund: Kohtumõistjate raamat.28.3. kl 10 jumalateenistus armulauaga. Kl 13 venekeelne jumalateenistus armulauaga.Tegutsevad  pühapäevakool, nais-, kammer- ja lastekoor, palve- ja piibliringid. Info koguduse kantseleist tel 742 0258.Peetri24.3. kl 17 leeritund.25.3. kl 12 vestlusring kohvilauas, Eesti Kiriku artiklite arutelu.26.3. kl 12 piiblitund kantseleis.28.3. kl 10 armulauaga ...

Kogudusele elatud elu

Richard Julius Paucker (24. november 1859 – 25. märts 1910) oli Narva Aleksandri koguduse esimene õpetaja. Repro

25. märtsil möödub 100 aastat Narva Aleksandri koguduse esimese õpetaja Richard Julius Pauckeri surmast.Richard Julius von Paucker sündis 24. novembril 1859. aastal Rakveres. Tema isa oli Rakvere kirikuõpetaja Georg Mi­ch­ael von Paucker ja vanaisa oli Eestimaa kubermangu prokurör dr Carl Julius Albert von Paucker. Ema Anna Caroline Wilhelmine oli samuti sündinud Paucker, Simuna kirikuõpetaja Hugo Richard Pauckeri ...

Eestpalve

Armas Jumal, julgusta kõiki neid, kes on pidanud ülekohtu tõttu kannatama.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Derby piiskopkond ja piiskopid Alastair Redfern (peapiiskop) ja Humphrey Southern, samuti Iiri kiriku Clogheri piiskopkond ja piiskop Michael Jackson.

Igatsen tabada Su mustrite tuuma

Rein Tafenau

Esimesed elu kandvad kiiredlibisevad möödaSu karedaid palgeid. Sünd ja surm, hääbumine ning taassündühinevad inimese peopesa mustrites. Tahaksin haakuda Sinu mustritega – tahaksin leida oma peopesasttunnistust selle kohta, et kõik mu joonedkannavad endas Sinu käekirja. Su karedad palgedkangastuvad valgusvihus. Surun oma näo Sinu jahedussening tunnen, et sellest enam ei piisa – igatsen jõuda kaugemale, igatsen kareda ...

Aukuninga alandustee

Eelolevasse nädalasse jääb aeg, mil võime Piibli kirjakohtade juhendamisel kõndida koos Kristusega läbi Jeruusalemma Kolgatani. Kui algul on meiega juubeldav hosiannat hüüdev rahvahulk, siis mõni päev hiljem järgneb sellele via dolorosa – kannatuste tee. Teekond, mil Jumala Poeg kannab süüdimõistetu risti oma hukkamispaika. Saatjaks imestunud, võõristavad, hukka mõistvad või kaasa ...

Jeesus Kristus on Issand

Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jee­suses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga ...

Kirik jääb kirikuks

Merille Hommik

Vastuseks Enn Auksmanni, Avo Kiire, Toomas Nigola, Tõnu Taremaa, Illimar Toometi, Tauno Toompuu ja Veiko Vihuri repliigile eelmises Eesti Kirikus ütlen, et kirik jääb kirikuks ka iganenud soorollidest loobudes.Augsburgi usutunnistuse järgi on kirikul kaks tunnust – evangeeliumi puhas kuulutamine ja sakramentide õige jagamine (CA VII). Evangeeliumi kuulutamist ja sakramentide jagamist nimetatakse Augsburgi usutunnistuses ka spetsiifiliselt ...

Paastuajal taassündinu

Inimesed võivad end soovi korral määratleda vabana sündinuna ja nõnda kas või loomigi iseloomustada. Iseasi kui suur inimese vabadus sündides ja elades üldse on. Meie kiriku ajalehe taassünd sai aga võimalikuks vabaduse suhtelise kasvu ajal, suurtest lootustest tiivustatuna ja siiski paastuaja tingimustes. Paastuaegsel režiimil elab leht ka praegu, kuid täidab juba kakskümmend aastat Issanda antud kuulutuse ...