Lehenumber » Väljaanded » 10. märts 2010 Nr 12

Elu leib

Jeesus ei öelnud, et tema on filosoofia või õpetus, ka mitte filosoof või õpetaja. Ta ütles: «Mina olen eluleib» (Jh 6:35). Õpetus on hea, aga leib on eluks vajalik. Inimest hoiab elus mitte teooria leiva küpsetamisest, vaid leib ise.Prohvet Jesaja küsib: «Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ...

Piibli mõjust eesti keelele, 7.osa

Algus EK nr 4, 27.01.2010.Kuigi humanistid Laurentius Valla ja Reginald Pecock seadsid XV sajandil teksti apostlitelt pärinemise kahtluse alla ja Rotterdami Erasmus avaldas 1533. aastal kriitilise uurimuse Explanatio Symboli, quod dicitur apostolorum ning Calvin oli nendega sama meelt, ei nõustunud Luther sellega ning jäi lõpuni kindlaks, et tegemist on kaheteistkümne apostli enda poolt sõnastatud õpetuse kokkuvõttega.6 Kui sanctorum ...

Uus lasteraamat kirikurott Luteeriusest

Organistina tuntud Elke Unt on kirjutanud  lasteraamatu «Kirikurott Luteerius ja tema sõbrad».Raamatu sisu avab Tartu linna ja Jaani kiriku ajalugu, kirjeldab paiku, kuid seda kõike peidetuna seikluslike lastejuttude sisse. Rott Luteeriuse ja tema sõprade tegevuse kaudu käsitletakse kirikuruumi, mõeldakse loodule ja eluringile, tutvutakse tähtpäevade sisuga ja õpitakse tundma kirikusümboolikat.Autori loodud ...

Lugemisaasta veedame koos Piiblit lugedes

Peapiiskop Andres Põder kutsus Eesti Vabariigi 92. aastapäeva jumalateenistusel peetud jutluses üles lugemisaastal Piiblit lugema. «Meie vabadusankur on Jumala sõnas, kristlikes väärtustes ja tões. Luuletaja sõnul algab kiri kirikust ja rahvas raamatust! Tehkem tänavusel lugemisaastal lahti oma piibliraamat, andkem talle hääl ja avagem talle süda,» kõneles peapiiskop Põder. «Nõnda ...

Tegelikult peaks paast kestma kogu meie eluaja

Palvetame, tegeleme vaimsete harjutustega, vaikime, et Püha Vaim saaks teha meis vaikset tööd. Repro

Praegu on paastuaeg. Peaksime tagasi tõmbuma kõigest, mis meile nii tavaline tundub. Söömisest üleliia, alkoholist ja sigarettidest, naistest meestel ja meestest naistel, hoiduma poodlemisest ja askeldamisest, võiksime ikka ja jälle leida aega eraldumiseks, et lugeda vaimulikku kirjandust, palvetada, mediteerida ja tegelda vaimsete harjutustega, või lihtsalt vaikida ja olla tühja peaga, et Püha Vaim saaks meisse langeda ja ...

Salmel kõlas koorilaul

Saarlased olid koos vabariigi aastapäeval Jumala sõna kuulates ja lauldes. Foto: Tõnu Veldre

Vabariigi aastapäeval kõlas Salme kirikumajas taas koorilaul. Riigi sünnipäeval toimunud kontsert-jumalateenistusel osales kodukultuuriseltsi Küünal naisansambel Leedikiri ja segaansambel CatVilMar Karin Pulga juhendamisel. Kuigi kirikukontserdid on Salme kirikumaja kasutuselevõtuga muutunud kohaliku elanikkonna jaoks üsna tavaliseks, oli seekordne kontsertteenistus siiski eriline. Esimest korda pärast Eesti taasiseseisvumist oli ...

Iseseisvuspäev Inglismaal

Juba kolmandat aastat on Iirimaa eestlastel võimalus Eesti Vabariigi aastapäeval kokku saada Iirima pealinna Dublini ainsas luterlikus kirikus, kus selle päeva auks on üles riputatud sinimustvalge lipp ja saab laulda Eesti hümni.  Teenistus toimus küll mõni päev hiljem, aga see on siinsele eestlaskonnale parim variant. Jumalateenistusele järgnes vastuvõtt saatkonnas. Oleme väga tänulikud, et meil on olemas oma vaimulik Kalmer Kesküla. Foto: Andrus Mets

 Leicesteri piirkonna eestlased kogunesid oma rahvusliku meelsuse väljendamiseks, Jumala teenimiseks ning Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks kohalikku Eesti Majja.Ühendkuningriigis elavatele eestlastele on saanud juba kenaks traditsiooniks kutsuda suurema püha või tähtpäeva puhul külla vaimulik Eestist. Sel korral visiteeris sealseid rahvuskaaslasi vikaarvaimulik Kerstin Kask, kes pidas armulauaga jumalateenistuse. ...

Pluss ja miinus

+ Pauluse mehed kogunevad piibli- ja palveringiTartu Pauluse koguduse mehed kogunevad veebruari keskpaigast kiriku vastas asuvasse Sodiaagi kohvikusse, mida peab koguduse liige Roland Noorhani. Piibli- ja palveringi juhib Soome misjoniseltsi Sley misjonär Sakari Seppälä (fotol), kellele on suureks rõõmuks jagada teadmisi usu vallast.Praegu on arutlusteemana käsil «Väike katekismus», kohal käib kümmekond meest, ...

Esitage kandidaate EELK tunnustuse saamiseks

EELK autasude komisjoni 25. veebruari koosoleku päevakorras oli autasustamise kord. Vaadati tagasi ka möödunud perioodile ja tõdeti, et komisjon on saanud head vastukaja nelipühal Tallinna piiskoplikus toomkirikus toimunud tänu­üritusest. Ka edaspidi soovitakse Kiriku sünnipäeval tänada ja tunnustada oma tublisid töötegijaid.EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse ...

Lühidalt

Käina kogudus väisas sõpruVabariigi aastapäeva tähistas Käina kogudus Lääne-Soomes Vampula sõpruskogudust külastades. Vampula liideti möödunud aastal Huittineni linnaga, mis on Keila sõpruslinn. Nii käisidki sõpradel külas Käina noored tantsijad ja Keila koor, kes esinesid pidulikul aktusel, mille korraldas sealne eesti selts. Pühapäeval osaleti Vampula kirikus (fotol) ...

Politseikaplani töö nõuab kohanemist

Tartu Peetri kirikus saavad Valdo Lustilt leeriõnnistuse politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri teenistujad. Foto: Mari Paenurm

 Pühapäeval said Tartu Peetri kirikus leeriõnnistuse Lõuna politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri teenistujad. Sel puhul kõnelesime kaplan Valdo Lustiga, milline on tema igapäevatöö.«Minu töö on õige eriskummaline ja siin peab olema valmis pidevateks muutusteks. Osa päevast on kindlalt ette planeeritud – kohtumised politseiasutustes, jutuajamised sealsete töötajatega, aga ka ...

Kojaehitaja esimene poolsajand

Lähema aasta jooksul peaks Tallinna Jaani kiriku välisfassaad uue väljanägemise saama.

Kui me praost Jaan Tammsaluga ühel tuisusel veebruaripäeval Tallinna Jaani kirikus kokku saame, teeb ta mind alustuseks tööruumidega tuttavaks ja juhatab siis kirikusaali. Näitab, kerge uhkus hääles, värvi alt välja toodud piilareid ja nimetab oma lemmikuks Tiina Puhkani uut altaripõlle.«Jah, ma pole siin koguduses ju kuigi kaua veel õpetajaks olnud, aga olen siiski selle aja jooksul juba selgeks saanud, miks mul ...

Ei ole midagi ilusamat kui kanda kristlikku sõnumit

Mari Teinilä (Kotimaa), Sirje Semm ja Inga Reča (Svētdienas Rīts) – kolme kristliku väljaande peatoimetajad meie lehe taasilmumise 20. aastapäeva pidulikul vastuvõtul. Foto: Rita Puidet

  Eesti Kiriku sõsarlehed Soomes ja Lätis köidavad lugejaid oikumeenilise sisu ja kirikuelus aktuaalse infoga.Soome kristliku nädalalehe Kotimaa peatoimetaja Mari Teinilä sõnul mõeldakse enne iga loo kirjutamist väga põhjalikult läbi, mis oleks lehelugeja jaoks põnev, oluline ja huvitav. «Kotimaa eesmärk pole evangeliseerida, vaid puudutada inimesi, kes on kirikuga seotud. Näiteks on Soomes praegu ...