Lehenumber » Väljaanded » 23. veebruar 2010 Nr 9

Olla sillaks koguduse ja üldkiriku vahel

Lilled mantlipärijale. Rohkete õnnitlejate hulgas oli ka endine koguduseõpetaja Ivar-Jaak Salumäe. Foto: Tiiu Pikkur

Pühapäev, 21. veebruar jääb kindlasti Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse ajalukku, sest just sel päevas seati ametisse koguduse uus õpetaja Urmas Viilma.Ametisseseadja oli peapiiskop Andres Põder, teda assisteerisid praost Jaan Tammsalu ja titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe. Kaasa teenisid emeriitpeapiiskop Kuno Pajula, abipraost Patrik Göransson ja koguduse juhatuse esimees Indrek Treufeldt, jutlustas Urmas Viilma. Muusikaga ...