Slava Ukraine

Lehenumber 23. veebruar 2010 Nr 9 Archives - Eesti Kirik

Sõidame koos Tallinna Eesti Kiriku sünnipäeva tähistama!

Eesti Kiriku taasilmumise 20. aastapäeva tänujumalateenistus toimub neljapäeval, 4. märtsil kell 14 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Teenivad peapiiskop Andres Põder, Urmas Viilma, Tiit Salumäe, Joel Luhamets (jutlus), Mihkel Kukk ja Kaido Soom. Ootame seda ajaloolist sündmust tähistama meie lugejaid, autoreid ja toetajaid. Lõuna-Eesti rahvale oleme tellinud sõiduks Tallinna bussi, mis väljub Tartust Vanemuise ...

EELK Usuteaduse Instituudi lahtiste uste päev

20. märtsil on Usuteaduse Instituudis (Tallinnas Pühavaimu 6, fotol) oodatud kõik, kes soovivad rohkem teada õppimisvõimalustest. Uksed on huvilistele avatud kella 9–15.Kuulata saab avatud loenguid kristliku kultuuriloo magistrikursuse sessioonõppe raames: dr Arne Hiob (UI) räägib fundamentaalteoloogiast, professor dr Randar Tasmuth (UI) teeb sissejuhatuse kreeka mõtlemisse ja Uude Testamenti, mag Katre Pärn (TÜ) annab ...

Vastuvõtt diakonikoolitusele

Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar teatab, et on alanud vastuvõtt 2010. aasta diakonikoolitusele. Esimene kursus toimub 19.–20. mail Usuteaduse Instituudis. Diakonikoolituse läbimine on üheks eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate vastuvõtt toimub konsistooriumis 20. aprillil algusega kl 10. Diakonikoolitusele tulija peab omama teoloogias bakalaureusekraadi või olema õppinud ...

Vaikuse ja palve päevad vaimulikele

Ühendus Naised Teoloogias korraldab vaimulikele retriidi, mille motoks on «Mina annan teile hingamise...» (Mt 11:28).Eri aegadel ja erinevates kohtades toimuvad vaimulikele suunatud retriidid, mille eesmärgiks on olla vaikuses ja palves, koguda ja taastada vaimuliku töös vajaminevaid jõuvarusid ning saada algteadmisi retriidist. Palume osalejatel korraldada oma elu nii, et retriidi ajal on mobiiltelefon välja lülitatud.I retriit ...

Kevad algab noortepäevadega

Juba viiendat korda toimuvad kevade algul Lääne praostkonna noortepäevad «Mida Sa veel ootad?». Reedel, 9. aprillil toimuvad üritused Haapsalu kutsehariduskeskuses Uuemõisas. Kl 18 on piiblitund ja kl 19 kontsert, kus esinevad ansamblid HB ja Saraste.Laupäeval, 10. aprillil on kontsert Kirbla rahvamajas, esinevad ansamblid HB, Saraste ja CasaKama.Info: Kari Tynkkynen, tel 5346 9041.

Integratsiooniprojekt «Südamest südamesse»

27. veebruaril jätkub projekt eesti ja vene õppekeelega koolide kaheksandate ja üheksandate klasside õpilastele kultuurialaseks ühistoimetamiseks Mäetaguse põhikoolis. Päeva mahub kontsert, töötoad, viktoriin, ühislaulmine. Tegevused toimuvad nii eesti kui ka vene keeles. Päeva juhib muusik Pille Lill. 

Õnnitleme

Avo Kiir, praost23. veebruaril – 58Esra Rahula, praost emeeritus 27. veebruaril – 84Jaan Nuga27. veebruaril – 36Raivo Asuküla28. veebruaril – 62Toivo Treiblut, diakon2. märtsil – 47Enn Salveste2. märtsil – 49Ordinatsioonitähtpäev23. veebruaril – 18 Ahto Mäe, reservis (preestri­ordinatsioon 31.05.1993)27. veebruaril – 37Kalle Kasemaa, dr, emeeritus28. veebruaril – 20Raivo AsukülaArne Hiob, drEnn Salveste (preestriordinatsioon ...

Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse23.2. kl 17 meeste palve- ja piibliring kohvikus Sodiaak.25.2. kl 17.30 palvus Taizé lauludega.28.2. kl 10 jumalateenistus armulauaga. Kl 13 venekeelne jumalateenistus armulauaga.1.3. kl 17.30 ülistuslaulude õhtu. Kl 19 leerikursus.Peetri25.2. kl 12 vestlusring kohvilauas.26.2. kl 12 piiblitund kantseleis.28.2. kl 10 jumalateenistus armulauaga.2.3. kl 10 hommikupalvus, seejärel naisring. Maarja24.2. kl 11 jumalateenistus.25.2. kl ...

Täname

Heli SinikasHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Eestpalve

Armas Jumal, hoia oma kaitse all Eesti riik ja tema juhid ning kogu rahvas. Kingi meie inimestele ühtehoidmist ning mõistmist.PorvooEestpalves on Läti kirik, peapiiskop Jānis Vanags ja piiskopid Pāvils Brūvers ja Einārs Alpe. Samuti Inglise kiriku Lichfieldi piiskopkond ja piiskopid Jonathan Gledhill, Mark Rylands, Gordon Mursell ja Clive Gregory ning Wales kiriku St. Davidsi piiskopkond ja piiskop Wyn Evansi piiskopkond.

Meenuta oma heldust

Issand, ära unusta mind, ära jäta, kui olengi hajevil.Mäletan, kust olen tulnud,seda pimedust ja lootusetust. Meenuta uut elu, mille andsidoma armus üle kaduva kasvama.Seisa minu poolt ja anna uskuraskel tunnil Sind kindlalt oodata!Tekst ja foto: Elve Bender

Palve ja usk

Eeloleva pühapäeva tekstides astub Kristus otsesesse võitlusesse saatana enda käsilastega. Prohvet Eelija radu järgides on Ta koos oma jüngritega teel Tüürose ja Siidoni aladel. Üks Kaanani naine palub teda kurja vaimu käes vaevleva tütre pärast. Tema püsivus oma palve esitamisel saavutab eesmärgi. Naise lakkamatu palve ja kindel usk võivad olla ka meile kinnituseks ja eeskujuks. Palves kõlavad ...

Kas ma usun või arvan?

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellelearmule, milles me seisame... Rm 5:1–2Head sõbrad, õed-vennad Kristuses, armas lehelugeja! Nii hea on lugeda, kuidas Paulus ütleb, «et me nüüd oleme saanud õigeks usust»; kõik eranditult, igaüks, kes loeb (loe: kes usub). Millest Paulus ...

Piibli mõjust eesti keelele, 5.osa

(Algus EK nr 4, 27.01.2010.)Palju on aga vastuseta küsimusi. Näiteks: kas sõna päev mitmusevormide metafoorne kasutus tähenduses '(elu)aeg' oli eesti keelele juba enne piiblikeelega kokkupuutumist omane või mitte? kuidas on sõnade vaim ja hing soomeugriline taust mõjutanud vastavaid sõnu sisaldava piiblifraseoloogia kujunemist? Mõndagi põnevat on veel avastada.Nüüd ka paar konkreetset näidet ...

Enn Soosaart meenutades

Rahva südametunnistuseks kutsutud ja nüüd igavikuteele läinud Enn Soosaar pidas igaühe jaoks oluliseks meeleparandust. Foto: Mari Paenurm

Ennu isa praost magister Albert Soosaar oli aastatel 1967–1985 Tallinna Jaani kiriku õpetaja ja nad elasid Magdaleena tänava (tollal küll Lasteaia, sest Piiblist pärit kõlvatu naise nimi oli Eesti NSV pealinnas tänava nimeks sobimatu) ametikorteris. Kui minust sai Usuteaduse Instituudi õppejõud ning mitmete kiriklike komisjonide liige, pidin käima tihti Saaremaalt Tallinnas. Aega jäi rohkesti üle ja nii ma ...