Slava Ukraine

Lehenumber 17. veebruar 2010 Nr 8 Archives - Eesti Kirik

Läki siis julgusega

Issand, võta mind kuulda,vasta, kui hüüan appi!Varja võõra vaenu eest,ole kaitsevalliks kiusatuses.Mu Jumal, hoia mind mu teedel,Sinu tões tahan kõikjal käia,anna julgust üha edasi astuda,kuni Su armu aujärje ette jõuan.Tekst ja foto: Elve Bender

Eestpalve

Hiljuti kaotas üks truu usklik kalli lähedase. Armas Jumal, ole talle toeks leinas ja kingi oma rahu. PorvooEestpalves on Inglise kiriku Chelmsfordi piiskopkond ja piiskopid David Hawkins, Laurie Green ja Christopher Morgan, samuti Taani kirik ja piiskop Peter Skov-Jakobsen.

Jeesus – kiusatuste võitja

Paastuaja pühapäevad kõnelevad meile Jeesuse võitlusest pimeduse jõudude, patu ja surmaga. Ps 91:15 sõnum «Ta hüüab mind appi» suunab meie pilgud vaimse maailma võitlustele. Saatan proovib Jeesust ahvatleda kõrvale Jumala armastuse ohvriteelt. Iisraeli lastele esiisade ajal kõrbes antud taevamanna annab talle põhjuse Jeesust kiusata. Jeesusele ei peaks ju olema raske muuta kivid leivaks oma rahvale, kuid ...

Keskendugem paastuajal Jeesusele

Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame! Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!Hb 4:14–16Kolmandal sajandil elanud teoloogist ...

Teet Hanschmidt pole ühtegi kala minema lasknud

Teet Hanschmidt iseendast läbi huumori: Teatrikoolist sain hea lavakõne kooli, pole kuulnud, et keegi minu jutlust kiidaks, aga häält kiidetakse küll!  Foto: Naatan Haamer

22. veebruaril 60. sünnipäeva tähistava Järva praosti, Türi Püha Martini koguduse õpetaja Teet Hanschmidti kõlav saksapärane nimi on ta enda sõnul pärit esiisadelt, kes on elanud Türi kihelkonnas Äiamaal. Nimetatud külast on pärit veel vähemalt üks meie kiriku suurkuju – praegune Narva Aleksandri koguduse õpetaja Villu Jürjo. Nii võib neid pidada ühe küla poisteks ja ...

Sõidame koos Tallinna sünnipäeva tähistama!

Eesti Kiriku taasilmumise 20. aastapäeva tänujumalateenistus toimub neljapäeval, 4. märtsil kell 14 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Teenivad peapiiskop Andres Põder, Urmas Viilma, Tiit Salumäe, Joel Luhamets (jutlus), Mihkel Kukk ja Kaido Soom. Ootame seda ajaloolist sündmust tähistama meie lugejaid, autoreid ja toetajaid. Lõuna-Eesti rahvale oleme tellinud sõiduks Tallinnasse bussi, mis väljub Tartust Vanemuise ...

Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse17.2. kl 10 jumalateenistus armulauaga.18.2. kl 18.15 piiblitund: Mäejutlus.21.2. kl 10 jumalateenistus armulauaga.22.2. kl 19 leerikool. Peetri17.2. kl 18 armulauaga jumalateenistus. Kl 19 noorteõhtu.18.2. kl 12 vestlusring kohvilauas. 19.2. kl 12 piiblitund kantseleis.21.2. kl 10 armulauaga jumalateenistus.23.2. kl 10 hommikupalvus, seejärel naisring.Maarja17.2. kl 19 pihijumalateenistus. Laulab Soli Deo Gloria.18.2. kl 9.15 ...

Õnnitleme

Imbi Arro, diakon18. veebruaril – 57Ivar-Jaak Salumäe, emerituuris, titulaarpraost 19. veebruaril – 65Teet Hanschmidt, praost22. veebruaril – 60Ordinatsioonitähtpäev17. veebruaril – 28 Urmas Arusoo, diakonõp emeeritusJaan Jaani, politsei peakaplanJuta Siirak, õpetaja emeeritus22. veebruaril – 32Peeter Kaldur, õpetajaÕnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. 

In memoriam Enn Soosaar

Enn Soosaar13.02.1937 – 10.02.2010Literaat, tõlkija ja arvamusliider Enn Soosaar elas oma elu kristlasena. Eesti Kirikusse ei jõudnud tema sõna küll väga sageli, aga ta kuulus lehe püsitellijate perre, sest soovis kursis olla kirikus toimuvaga. Enn Soosaar sündis vaimuliku pojana; pere elas Hageris ja Tallinnas. Ränk mootorrattaavarii abituuriumi ajal jättis ta 17aastaselt ratastooli. 1964. aastal lõpetas Tartu Ülikooli ...

Vaikuse ja palve päevad vaimulikele

Altmõisa külalistemaja pakub peavarju retriidil osalejatele.  Internetifoto

Ühendus Naised Teoloogias korraldab vaimulikele retriidi, mille motoks on «Mina annan teile hingamise...» (Mt 11:28).Erinevatel aegadel ja erinevates kohtades toimuvad vaimulikele suunatud retriidid, mille eesmärgiks on olla vaikuses ja palves, koguda ja taastada vaimuliku töös vajaminevaid jõuvarusid ning saada algteadmisi retriidist. Palume osalejatel korraldada oma kodune ja tööelu nii, et retriidi ajal on mobiiltelefon ...

Vaikuse ja palve päevad vaimulikele

 Altmõisa külalistemaja pakub peavarju retriidil osalejatele.  Internetifoto

Ühendus Naised Teoloogias korraldab vaimulikele retriidi, mille motoks on «Mina annan teile hingamise...» (Mt 11:28).Erinevatel aegadel ja erinevates kohtades toimuvad vaimulikele suunatud retriidid, mille eesmärgiks on olla vaikuses ja palves, koguda ja taastada vaimuliku töös vajaminevaid jõuvarusid ning saada algteadmisi retriidist. Palume osalejatel korraldada oma kodune ja tööelu nii, et retriidi ajal on mobiiltelefon ...

Piibli mõjust eesti keelele, 4. osa

(Algus EK nr 4, 27.01.2010.)Piibli mõju eesti fraseoloogialePiiblist on suulisse rahvatraditsiooni kandunud ka vanasõnast vähemat järku fraase, võrdlusi, ühesõnalisi ja laiendatud metafoore, nn paragonideks muutunud pärisnimesid (Koljat = 'hiiglane'; Paabel = 'suur segadus'; Juudas = 'reetur' jpt), termineid jm. Sadakond nendest on üldtuntud – A ja O (Ilm 1:8 ja 1:11), astla vastu üles lööma (Ap 9:5 (P 1793) ja ...

Toomas Põld on hoidnud alal elavat usku

Toomas Jeremias Põld abikaasa Margaretega oma kodus. Foto on aastast 1987. Erakogu

17. veebruaril tähistab kauaaegne E.E.L.K. Saksamaa praost Toomas Põld 90. sünnipäeva. Toomas Jeremias Põld on sündinud Tartus 1920. a Peeter ja Helmi Põllu seitsmenda lapsena. Peeter Põld oli sel ajal Tartu ülikooli kuraator, kelle ülesandeks oli käivitada ülikool eestikeelsena. Helmi Põld oli tütarlastegümnaasiumis algklasside õpetaja. Kokku sündis perre 11 last.SüdamesoovIsa ja kahe ...

Issand ootab, et oleksime ustavad oma töös

Kolleegid: Mikko Tervonen ja Leevi Reinaru. Foto: Tiina Võsu

Koostöö Soome Espoonlahti ja Lääne-Nigula koguduse vahel on kestnud peaaegu 20 aastat. Õpetaja Leevi Reinaru koos abikaasa Helle ja juhatuse esimehe Tiina Võsuga oli 7. veebruaril Espoonlahti koguduses, et kaasa elada koguduse peaõpetaja Mikko Tervoneni pensionile saatmise pidulikule missale ning anda talle üle EELK tunnustusmärk tänutäheks koostöö ja abi eest meie kirikule. Espoonlahti on suuruselt Soome ...

Kool teeb koostööd kodu ja kirikuga

Igal aastal seisab hulk vanemaid kevade tulles küsimuse ees, millisesse kooli oma laps panna. Ikka otsitakse parimat lahendust – kohta, mis oleks kodule võimalikult lähedal, mis pakuks heal tasemel õpet ning kus valitsev õhkkond oleks lapsesõbralik ja koduseid püüdlusi toetav. Ei ole just palju neid õppeasutusi, kus religiooniõpetust jagatakse, liiati siis neid, kus usuõpetuse tunnid õppekavas loomuliku paiga on ...