Lehenumber » Väljaanded » 3. veebruar 2010 Nr 5

Täname

Valve PõldHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Aare Vilu3. veebruaril – 42Taavi Laanepere, mag, peakaplan 5. veebruaril – 41Argo Olesk6. veebruaril – 37Urmas Paju7. veebruaril – 38Kristel Engman, mag7. veebruaril – 34Kari Antero Tynkkynen9. veebruaril – 44Ordinatsioonitähtpäev3. veebruaril – 18 Enno Tanilas, diakonKõigil õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. 

Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse4.2. kl 15 oodatakse leinas olijaid leinarühma. Koos käiakse üle nädala, kokku 7 korda. Kl 18.15 piiblitund. Mäejutlus. 7.2. kl 10  jumalateenistus  armulauaga.Kevadine leerikool algab 22. veebruaril kl 19. Tunnid esmaspäeviti kl 19, leeriõnnistamine 16. mail.Tegutsevad  pühapäevakool, nais-, kammer- ja lastekoor, palve- ja piibliringid. Info tel 742 0258.Peetri5.2. kl 12 piiblitund kantseleis, ...