Slava Ukraine

Lehenumber 27. jaanuar 2010 Nr 4 Archives - Page 2 of 2 - Eesti Kirik

80 aastat tagasi jaanuaris

1930. a jaanuaris tähistati  kodumaal Aleksander Lätte 70. sünnipäeva. Helilooja ise viibis sel ajal Prantsusmaal Nizzas tervisvetel. Aastail 1883–95 ja 1897–1900 oli ta köster ja organist Nõos.   Foto: Arhiiv

Saabunud oli 1930. aasta. Tavapäraselt tehti kokkuvõtteid möödunust ja vaadati lootusrikkalt tulevikku.Eelmise aasta kokkuvõte näitas, et kiriklik elu oli mõneti stabiilsemaks muutunud. Valitsus lubas pensioniga kindlustada õpetajad, kes ka perekonnaseisuametnike kohuseid täitsid. Mõnigi probleem seisis aga endiselt surnud punktis ehk nagu ütles H. B. Rahamägi: «Eriti näeksime hea meelega, kui riigijuhid ...

Credo kutsub usu algtõdede juurde

Üks Credo koolitajate koolitaja on UI rektoraadi juhataja Kadri Lääs. Foto: erakogu

Usuteaduse Instituudi juures alustati täiendusõppekursusega neile, kes soovivad kutsuda kaasinimesi usu ja kogudusliku elu juurde.Credo ('mina usun' – lad k) on kristlikke põhitõdesid tutvustav kursus. Koolituse ühe läbiviija Kadri Lääsi sõnul alustatakse juttu aga hoopis kaugemalt. Kõneldakse elukogemustest, neist momentidest, mil inimene üldse hakkab küsima Jumala olemasolu ja usu järele. «On palju eel- ...

Kunstiõpetajate näitus Tallinna Jaani kirikus

Soomes elavat Gennadi Leontjevit võluvad agulivaated ja loodus. Foto: erakogu

Veel on Tallinna Jaani kiriku lõunasaalis avatud kolme kunstiõpetaja loomingu näitus.Oivi Tulve on kunstiõpetaja Harku noortekeskuses. Seekord esitab ta plein-air'is maalitud akvarelle Iisraelist ja Pariisist. Liive Koppel töötab õlivärvidega, väljas on kirikuvaadetega maastikud ja lilled. Ta on Tartu kunstnik, töötanud tulemuslikult laste kristlikes kunstiringides ja saavutanud ka rahvusvahelist tunnustust. Gennadi ...

Mees, kes kannab värve ja luulet südames

«Minu sees on esiisade uhkus,» kinnitab Tartu Ülikooli-Jaani koguduse liige, innukas värsisepast luulesõber Kalju Konsin.Kalju Konsin ei mahu ühte lukku. Temast peaks kirjutama vähemalt kümme. Kes teda tunnevad, need teavad, mida mõtlen. Selle loo tarbeks valin märksõnaks luule. Kalju Konsin on ise nagu luuletus. Temas on sätitud väljapeetust; mitte lahmiv vabavärss, vaid hillitsetult peen sonett. ...

«Põlvest põlve» – raamat Uku Masingust

Suurmehe 100. sünniaastapäevale ajastatult ilmunud pühendusteose paarkümmend kaastööd on välja valinud Uku Masingu Kolleegiumist Hando Runnel ja Urmas Nõmmik.Kõik kirjutised on pühendatud Uku Masingu isikule ja mõttemaailmale. Koostajad soovisid avaldada just seda materjali, mida on küll kitsamas ringis kõneldud ja ette kantud või mis on tuntud masinakirjalises väljaandes, aga pole laiema avalikkuseni ...

Lühidalt 27.01.10

Viljandi maavanem Lembit Kruuse kohtus vaimulikegaKõneks võeti Viljandimaa ja Eesti haldusterritoriaalne jaotus, sealhulgas kunagine kihelkondlik jaotus. Tõdeti, et suur osa vaimulike ajast kulub projektide kirjutamisele, sest omavalitsuste toetused on vähenenud. Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Mart Salumäe (fotol) hinnangul peaksid omavalitsuste juhid endale senisest rohkem aru andma, et suur osa kirikute tegevusest on kultuurimälestiste ...

Üks küsimus

Milliste plaanide ja ideedega on tööd alustanud EELK Konsistooriumi juures baseeruv diakoonia- ja ühiskonnatalitus?Avo Üprus, diakooniatalituse juhataja, Peeteli koguduse õpetaja: Ideed, mis kaua aega hoogu võtnud, hakkavad ka töösse jõudma. Diakooniatalituse juurde on kokku kutsutud laiem koostöögrupp ning me alustasime ühiskonnastrateegia koostamist. Arvestades hetkevajadusi on oluline märkida, et strateegia ...

Misjonärid Tartus ettevalmistusi tegemas

EELKs töötavad soome misjonärid Tero Ruotsala ja Jukka Repo (istuvad) ning Sakari Seppälä ja Kirsti Malmi. Foto: Rita Puidet

Toimetuses käisid külas soome misjonärid, kes valmistavad ette suviseid noorte misjoniüritusi.Kahel suvel on misjonikeskuse ettevõtmisel korraldatud Nelja Tuule ristirännakut, sel suvel kogunetakse Tartusse ning ristirännaku korraldajad Kirsti Malmi, Jukka Repo, Sakari Seppälä ja Tero Ruotsala käisidki sündmuspaika üle vaatamas.Kirsti Malmi ütles, et nad otsustasid rännaku vaimuliku laulupeo eelseks ajaks ...

Valmistume peoks

Kaie Tanner (vasakult), Jaane Lend, Kristel Tannik ja Kulvo Tamra arutavad, missugused peaksid olema EELK kirikupäeva ja laulupeo rinnamärgid. Foto: Tiiu Pikkur

EELK kirikupäeva ja laulupeo alguseni on jäänud loetud kuud. 11.–13. juunini on Tartusse ooda­ta tuhandeid külalisi. Korraldustoimkonna koosolekul arutati seda, kuidas suur masinavärk tõrgeteta tööle panna.Kirikupäeva algus on reedel, 11. juunil. Kristliku noortefestivali osalised kogunevad juba neljapäevaks Maarja kirikusse. Festival «Tahad teenida» jaotub neljale päevale. LNÜ noorsootöö ...

Õpetaja Mesila laskus Peetri kiriku kantslist alla

Tartu praost Joel Luhamets kinkis Kalle Mesilale paksu Eesti kirikute raamatu, sõnades, et nüüd võib armas ametivend raamatust välja valida sobiva kiriku, kuhu teenima minna. Foto: Rita Puidet

Suure pidulikkusega saadeti pühapäeval pensionile 28 aastat Tartu Peetri kogudust teeninud õpetaja Kalle Mesila. Laulsid koguduse koorid ja kõlasid kaunid orelihelid.Sümboolselt viimasel ilmumisaja pühapäeval ütles oma viimase jutluse koguduse õpetajana Kalle Mesila, kes rõhutas, et me ei pea tundma õppima mitte pidupäevade Jeesust pühal mäel, Jeesust kui superstaari, keda imetleda ja kellest vaimustuda, ...

Põlva pastoraat seisab viis sajandit sama koha peal

Toomas Nigola (paremal) ja Üllar Zeigo on uusehitusega rahul. Kogudus saab endale lisaruumi ja pinda on ka hostelitubadeks ning ürituste korraldamiseks. Foto: Aare Plakk, Koit

«Jõuame Põlvasse. Siis ei olnud Põlval veel seda aleviku nägu, mis nüüd: kõik maapind kuulus kirikumõisale ja see ei lubanud tekkida uutel elamutel oma pinnale. Ainult üks kauplus võis olla ja seegi kirikumõisa rentnikuna.» Nii alustab raamatukaupmees ja ajakirjanik Johan Semm (J. S. Panius-Semmiste) 1930. aastal välja antud raamatus kirjeldust sellest, kuidas nad 1909. aastal koos Helsingi ülikooli ...

Vaimulik – arvamusliider ja teenija kogukonnas

Konverentsi avajumalateenistusel, mis peeti kaunilt taastatud Rooslepa kabelis, teenisid Lääne praostkonna vaimulikud. Praost Tiit Salumäega eesotsas asutati seejärel ühisele töisele koosolemisele Roostal. Foto: Mikk Leedjärv

Kaks päeva kestis Läänemaal Roostal vaimulike konverents «Diakoonia – teeniv kirik». Päevakajalistel teemadel kõneles teiste hulgas ka sotsiaalminister Hanno Pevkur. Toimus hulk põnevaid rühmatöid. Vaimulike kokkusaamised on läbi aegade olnud kantud olulistest teemadest, mis puudutavad nii töötegijaid, kiriklikke küsimusi kui ka suhteid ühiskonnaga laiemalt.Usuteadlaste konverentsid TartusVaimulike ...