Slava Ukraine

Lehenumber 20. jaanuar 2010 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Leerikoolis kasutusel uus õpik

Rakvere koguduses veebruaris algavas talvises leerikoolis lubab õpetaja Tauno Toompuu kasutada äsjailmunud leeriõpikut «On seal keegi?».  Lisaks leeritundidele noortemajas tehakse iseseisvat tööd õpiku ja leerikursuse blogis avaldatud materjalidega. Varem on õpetaja leerikoolis kasutanud enda koostatud materjale või Toomas Pauli õpikut täiskasvanutele. Koguduses on aastas kolm leerigruppi, lisaks suvine ...

Urvastes kasvanud õunad ootavad söömist

Urvaste pastoraadis on hoiul poolteist tonni «Liivi sibulõunu», mis ootavad ärasöömist.204 puuga õunaaed oli sel sügisel väga saagirikas. Koguduserahvas võttis koos appi tulnud lastega saagi puudelt. Koguti 14 tonni õunu, kõige enam oli «Antonovkaid». Paar tonni «Sügisjoonikut» müüdi Salvestile, «Kuldrenett» ja «Tartu roosõun» rändasid Soome ja mingi ...

Abielu sõlmimise koolitus

Siseministeerium korraldab vaimulikele abielu sõlmimise õiguse saamisekskoolituse ja eksami.Koolitused toimuvad 1.–2. märtsil Tallinnas (sh esmataotlejatele) ja 3. märtsil Tartus.Eksamid toimuvad 22., 25. ja 26. märtsil Tallinnas ning 23.–24. märtsil Tartus. Info: www.siseministeerium.ee; usuasjad@siseministeerium.ee

Väliseesti arhiiviprojektide konkurss

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja konkursi projektidele, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks muutmisele. Taotlusi oodatakse 15. veebruariks (postitempli kuupäev) Haridus- ja Teadusministeeriumisse (Munga 18, Tartu 50088, Rahvuskaaslaste programm, arhiiviprojektide konkurss). Projekte hindab 11-liikmeline ekspertkomisjon. Komisjon otsustab toetuse saajad 2 kuu ...

Täname

Ingrid SoansEstri TiigiHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Rene Alberi22. jaanuaril – 37Lauri Lehtinen, diakon 23. jaanuaril – 55Ordinatsioonitähtpäev24. jaanuaril – 1 Ahti Udam, diakon25. jaanuaril – 18Aare Kimmel (preestriordinatsioon 15.09.1998)Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. 

Koguduse teated

Tartu kogudused Pauluse21.1. kl 17.30 palvus Taizé lauludega.24.1. kl 10 jumalateenistus armulauaga. Kl 13 venekeelne jumalateenistus armulauaga.Peetri 24.1. kl 10 õpetaja Kalle Mesila pidulik emerituuri saatmise jumalateenistus. Teenivad peapiiskop Andres Põder, külalisvaimulikud, koguduse laulukoorid, pühapäevakooli õpilased. Orelil Anneli Klaus.5.2. kl 12 piiblitund kantseleis.Õpetaja Ants Toominga kõnetunnid T ja N kl ...

Eestpalve

Armas Jumal, usaldame Sinu kätesse olukorra, kus plaanitakse kaotada paljudele kasu toov töökoht ja koondada kaua aega armastusega oma tööd teinud kristlane. Palume Sind, aita teda.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Worcesteri piiskopkond ja piiskopid John Inge ning David Walker, samuti Norra kiriku Hamari piiskopkond ja piiskop Solveig Fiske.

Pead võitma ja valima

Foto: Agnus Dei Üprus

Aegruumide lõikumises sünnivad uuedTähed ja maailmadEluloodTähtedest kirjatud tähitud kirjadJumala sõrmejälg laubalKuigi ise ei teaPead võitma ja valimaValitud olles Roiete roigasaed läbitudSüda laperdab päikeseks TaevasseMitmendas ruumis on eluMa tänanTekst: Avo ÜprusFoto: Agnus Dei Üprus

Jeesus äratab usule

Igal kristlasel on oma lugu sellest, kuidas ta usule on ärganud. Lood on erinevad, aga lugude keskpunkt on sama – Jeesus Kristus on see, kes meid on usule äratanud. Mitte ma ise omast tarkusest pole leidnud seda teed, vaid Õnnistegija on tulnud mu juurde, on võtnud mind käekõrvale ja juhtinud minu elu. Seda tasub silmas pidada ka sõna jagades: meie kuulutame ja Jeesus äratab. Me ei pea kahtlema, kas Jeesus suudab äratada usule ...

Aga õige jääb usust elama

Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: «Aga õige jääb usust elama.» (Rm 1:16–17)Aastate eest, olles alustanud iseseisvat tööd koguduse vaimulikuna, külastasin psühhiaatriahaiglas ühte inimest, kelle perest oli surm võtnud kaks ...

Eesti eest langenute mälestuseks

Mälestustahvlilt eemaldas katte Priit Herodes, õnnistas õpetaja Gustav Piir. Foto: Tiiu Pikkur

Pühapäeval, Tallinna Püha Vaimu koguduse 133. aastapäeval avati kiriku altariruumi seinal mälestustahvel Vabadussõjas langenud koguduseliikmetele.Aastapäeva jumalateenistusel teenisid kõik koguduse vaimulikud: Gustav Piir, Mårten Andersson (jutlus), Valdek Johanson, Tiiu Hermat ja Eha Kraft. Laulsid kammerkoor Riho Ridbecki  ja noorteansambel Liilia Kotkase juhatusel, organist oli Kristiina Hoidre.Kui Püha Vaimu ...

Keila kogudus muutub «elusamaks»

Pühapäeval oli Keila koguduses külas soome misjoniteoloog Juhani Pörsti (fotol).Koguduse õpetaja Marek Roots ütles Eesti Kirikule, et Juhani Pörsti pidas pärast jumalateenistust koguduse kohvilauas kolmanda misjoniteemalise loengu, viimane loeng on kavas 7. veebruaril. Kuulama ja teema üle arutlema oli jäänud üle kümnekonna koguduseliikme. Räägiti misjonist lähedaste keskel. Selgus, et ...

Diakooniatööks on alati head ajad

Merille Hommik

Järgmisel nädalal peetava EELK vaimulike konverentsi teemaks on «Diakoonia – teeniv kirik». See näib ühelt poolt lihtne ja lakooniline. Teisalt võime jällegi sattuda auku, kust paistab ainult küsimuste jada ja neid saab nii palju, et isegi sada tarka ei jõuaks vastata.Üldiselt üksikule ja vastupidi kaKui usklik naaber peab mind oma palveis meeles ja kuulab möödaminnes ka mõne mu mure ära, siis ...

Kiriklikust solidaarsusest

Möödunud aastal sai ühiskonnas üheks enim kasutatavaks sõnaks «solidaarsus», seda eelkõige majandussurutise ja eelarvekärbetega seoses. Toimetulekuraskused puudutavad suuremal või vähemal määral ka kogudusi. Viljandi Jaani koguduse juhatuse koosolekul pühapäeval oli üheks põhipunktiks aastaeelarve kulude kärpimine 100 000 krooni võrra. Viime talvekuudel kiriku temperatuuri ...