Slava Ukraine

Lehenumber 13. jaanuar 2010 Nr 2 Archives - Eesti Kirik

Palvenädal kutsub kristlasi tunnistama ja teenima

Mitmes Eesti paigas peetakse oikumeenilist alliansspalvenädalat, mille seekordseks teemaks on «Sina oled minu tunnistaja».Palvenädala traditsioonid on väärikad. Palvusteks ja jumalateenistusteks tullakse kokku Tallinnas, Tartus, Rakveres, Viljandis, Võrus ja Hiiumaal.Allianssliikumise juured arvatakse olevat 1846. aastast Inglismaal, kust kasvas 1912. aastaks välja ülemaailmne organisatsioon. Teise maailmasõja järel ...

Alliansspalvenädal «Sina oled minu tunnistaja»

Tartus13.1. Pauluse kirik, Toivo Pilli14.1. Aleksandri kirik, Joel Luhamets15.1. Maranata kogudus, Priit Tamm16.1. katoliku kirik, Peeter PaenurmJumalateenistuste algus kell 18.Hiiumaal13.1. Luguse kogudus, Kristjan Simson14.1. Emmaste, Timo Lige15.1. Kärdla baptistikogudus, Herbert Tuulik16.1. Kärdla luteri kogudus, Enno Tuulik17.1. koolimaja oikumeeniline teenistus, Tarmo KährJumalateenistuste algus kl 14.Võrus13.1. kl 18 Võru Hosanna kogudus, ...

Soodsaid pakkumisi alanud lugemisaastaks

Johannes Esto Ühingu kirjastus ja Allika kirjastus müüvad soodushinnaga suures valikus kristlikku kirjandust. Pakkumisel on eluabi, psühholoogia, religiooni ja muudel teemadel raamatuid, samuti ilukirjandust. Arnold Bittlingeri raamat «Kristlike pühade päritolu. Süvapsühholoogiline ja astroloogiline käsitlusviis» tutvustab tänapäeva inimestele ammuseid ristiusu pühade sümboleid. 17. sajandist ...

Misjonikeskus kutsub Etioopia beebidele pluuse kuduma

Etioopia pealinna Addis Abeba ülikooli Black Lion Hospitalis sündinud enneaegsetele lastele oodatakse kingiks villaseid beebipluusikesi. Kui pluuse on rohkem, siis saab need koju kaasa. Haigla personal loodab, et pehmest villasest või puuvillasest lõngast väikeste kampsunite jagamine kutsub kohalikke naisi rohkem haigla turvalisemasse keskkonda sünnitama tulema. Praegu sünnitab haiglas ainult 8% naistest. Selles haiglas sünnib igal ...

Konsistooriumi teade

Konsistoorium kuulutab vakantseks Simuna koguduse õpetaja ametikoha. Avaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 10. veebruariks k.a aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn.Info: koguduse juhatuse esimees Ainar Ojasaar, tel 529 0647.

Õnnitleme

Valdo Reimann14. jaanuaril – 51Urmas Soomere, diakon reservis15. jaanuaril – 55Hannes Nelis15. jaanuaril – 45Üllar Salumets, abipraost19. jaanuaril – 41Ordinatsioonitähtpäev16. jaanuaril – 19 Ove Sander, assessor, drKõigil õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. 

Koguduse teated

Tartu kogudusedPauluse13.1. kl 18 alliansspalvenädala jumalateenistus, jutlustab T. Pilli.14.1. kl 17.30 palvus Taizé lauludega. Kl 18 kontsert: aasta alguse õhtumeditatsioonid, gregooriuse laulud ja improvisatsioonid vanas laadis. Esinevad Tarmo Tabas (laul), Raho Langsepp (keskaja flöödid), Lilian Langsepp (orel). Sissepääs tasuta.17.1. kl 10 jumalateenistus armulauaga.Peetri17.2. kl 10 jumalateenistus armulauaga. Samal ajal ...

Minge mägedele, tooge puid …

Autor: Kristiina Zadin

Juba pikemat aega on mind kõnetanud prohvet Haggai raamat. Ikka ja jälle tuletab see meelde, mis Jumal prohveti kaudu on öelnud oma rahvale. Ja see on nii iseloomulik just tänapäeval, mil on jõuliselt maad võtnud majanduskriis. Prohvet pani need sõnad kirja aastasadu tagasi, ometi on see nüüd nii aktuaalne, justkui oleks kirjutatud eile. Jumal küsib meilt, kas meil on aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui Tema koda on ...

Ristimine on Jumala armu imeline kingitus

Peapiiskop Andres Põderil oli rõõm Tallinna toomkirikus esitleda ristimise teema-aastate materjalide kogumikku «Uue elu allikale». Foto: Tiiu Pikkur

Kristuse ristimise püha jumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus kuulutas peapiiskop Andres Põder lõppenuks 2007. aasta advendiajaga alanud ristimise teema-aastad «Uue elu allikale».Jumalateenistusel teenisid emeriitpeapiiskop Kuno Pajula ja õpetajad Jaak Salumäe (jutlus) ning Arho Tuhkru, organist oli Kadri Ploompuu.Peapiiskop tänas kõiki, kes aitasid kaasa ristimise teema-aastate mõtte teoks tegemisele ja ...

Kaplan on lüliks kiriku ning hoolealuse vahel

Hooldekodu püsiasukad Leida ja Endla on oma elamistingimustega rahul. Eriti meeldib neile, et mitu korda nädalas on nad oodatud kaplan Urmas Orase kirikutundi. Foto: Liina Raudvassar

Alates septembrist täiskohaga kaplanina Tartus Liiva tänava hooldekodus töötav Urmas Oras (49) õpib oma helgematelt hoolealustelt, kuidas omandada kaunilt vananemise kunsti. Omalt poolt pakub ta maja elanikele kristlikku tuge, vaimulikku teenimist ning hingehoidu.Tartu Hooldekodu sildiga ukseni jõudes tuleb vajutada punast nuppu. Siis teeb valvelauas istuv töötaja selle lukust lahti ning uurib tulijalt visiidi põhjust. Kaplani ...

Usuteaduslik ajakiri taas lugeja ees

Erinumbrisse «Võõrast tuntumaks ja tunnustatuks» on köidetud Tartu ülikooli ja Usuteaduse Instituudi piibliteadlaste kolme tööaasta loomevili – üheksa teadusartiklit.Akadeemilise Teoloogia Seltsi väljaande Usuteaduslik Ajakiri nr 1/2009 (58) avavad ajaloolist Jeesust käsitlevad artiklid mäejutluse näitel ning evangeeliumi hermeneutika teemal mag Ain Riistani sulest. Dr Peeter Roosimaa nendib oma ...

Koolikeskkond taunib õpilase usulist tausta

Olga Schihalejev uuris mullu sügisel kaitstud doktoritöös kooliõpilaste suhtumist religiooni. Foto: Merje Talvik

Teoloogiadoktor Olga Schihalejev (40) uuris 14–16aastaste Eesti koolinoorte suhtumist religiooni ning nende arvamust kooli rollist selles. Tulemused olid ootamatud ja mõtlemapanevad.Õpilaste uuringust selgus, et kuigi meie kool peab ennast neutraalseks, ei ole sealne keskkond usulise taustaga õpilaste vastu kuigi sõbralik. «Tuleb tõdeda, et usulise taustaga õpilastel on koolis võimalus enda usulise traditsiooniga turvaliseks ...

Eesti hernhuutlus läbi aegade 2. osa

(Algus EK nr 1, 06.01.10.)19. sajandi teisel poolel hakkas hernhuutlaste osa ja mõju vähenema, siin etendasid olulist osa ühiskonnas toimunud majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, sekulariseerumine jm.Tähistati tähtpäeviPikka aega on vennaksed kuulunud ühe eraldi osana luterliku kiriku rüppe ja seda liikumist toetasid või selles osalesid ka luterlikud vaimulikud, ent tänapäeval töötavad vennaksed luterlikust ...

Soome kristlik telekanal TV7 alustas Eestis

Kristlik telekanal Taevas TV7 alustas detsembris saadete edastamist Eestis, pakkudes mitmekülgset vaimulikku programmi kõigile vanusegruppidele. Kanal püüab luua omamoodi uut kultuuriakent, mille kaudu saab usuasjadest avalikkuse ees vabalt rääkida. TV7 tahab ehitada silda Kristust veel mitte tundva inimese ja koguduse vahele. Programm koosneb piibliõpetusest, vestlussaadetest, uudistesaadetest, dokumentaal- ja muudest filmidest, muusikast ...

Tauno Teder teenib Toronto Peetri koguduses

Möödunud advendiajast saati teenib Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (E.E.L.K.) Toronto Peetri koguduses senine Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär Tauno Teder (fotol).Tauno Teder (37) on sündinud Tallinnas, üles kasvanud ja keskkooli lõpetanud Tartus, kiriku liikmeks arvatud 1989. aastal. Õppis aastatel 1991–1995 Usuteaduse Instituudis, mille lõputöö teemaks oli vaba tahte käsitlus Augustinusel ja Lutheril ...