Lehenumber » Väljaanded » 9. detsember 2009 Nr 49

Komisjon hoiab silma peal kiriku kunstivaradel

 Sündimata laste viimne rahupaik tuleb Risti kiriku juurde.

EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjon pidas sel aastal kolm koosolekut. Koosolekutevahelisel ajal peeti aru e-posti teel.Märtsikuisel koosolekul räägiti EELK arengukava punktist 2.7, mis käsitleb kiriku ajaloolise ja kunstiväärtusega varasid, ning vallasvarade inventeerimise vajadusest. Komisjon otsustas juhtida koguduste tähelepanu sellele, et nad koostaksid varade registrid ja teeksid süstemaatilist inventuuri, et väärtuslik ...

Pluss ja miinus

+ Paide kirikul on taas kullatud rist ja tornimuna2. detsembril tõsteti oma kohale tagasi oktoobri keskel Paide kiriku tornist alla võetud rist, kuul ja tuulelipp. Risti pühitses praost Teet Hanschmidt. Muna sisse silindrisse pandi seda päeva tähistama jäävad esemed.Tornikuul, rist ja tuulelipp taastati ja läbiroostetanud tuuleroosi asemele sepistati uus. Risti ja muna kuldamiseks kulus üheksa grammi puhast kulda. Ka polt, ...

Võtke ette hea film

Kuigi läks nii, et PÖFFile ma ei jõudnudki, teeb läinud ja alanud nädala meeldejäävaks mitu linateost, kaks neist on äsja valminud ja üks filmiklassikaks nimetatud.Vastuolulise loomeinimese, nüüdseks filmimaailmas legendiks saanud Pier Paolo Pasolini 1964. aastal valminud Jeesuse elu ekraniseering, mis vändatud Matteuse evangeeliumi põhjal, oli üks neist. Mustvalge, kuidagi naturaalselt mõjuv ...

Delegaatidel on, millest rääkida

Villu Jürjo ja Jüri Pallo (paremal) 27. mail 1990 Põlvas kahe hingekarjase Schwartzi ja Oldekopi mälestuskivi avamisel.

11.–12. märtsil 1990 pidas oma I istungjärku Eesti Kongress, kes kuulutas end seadusliku riigivõimu taastajaks.Selle sündmuse 20. aastapäeva lävel on Los Angelese eesti koguduse õpetaja Jüri Pallo pöördunud mitme poliitiku poole ja teinud ettepanekuid päeva tähistamiseks. Viimane kohtumine Mart Laariga, kes külastas Ameerika läänerannikul elavaid eestlasi, julgustas teda pöörduma kirjaga ...

Vanad väärtused ja uued väljakutsed

Uus kirikukogu koosseis pidas oma esimese istungjärgu. Uute saadikute kõrval jätkavad tööd põhiliselt senised liikmed. Kirikukogu valis korrakohaselt ka kirikuvalitsuse ja konsistooriumi kantsleri, seekord endises koosseisus. Nimetati ka nõukogude ja komisjonide liikmed. Kindlasti on uus koosseis suuteline järjepidevuse kaudu edasi kandma traditsioonilisi kristlikke väärtusi ega püüa kiirustades rakendada uusi ideid ...

Vaimulik – kellele ja milleks?

Sel aastal sai teist korda teoks tähelepanuväärne ja ülimalt vajalik ettevõtmine – EELK juhatuse esimeeste konverents, mis toimus 23.–25. oktoobrini Audrus Villa Andropoffis. Loodetavasti tuleb taolistele kokkusaamistele lisa, vähemasti konverentsi toimkonna liige Kaja Tassa on optimistlik: «See on suurepärane võimalus koguda teadmisi, jagada mõtteid teiste koguduste juhtidega ning saada osa meeleolukatest esinemistest ...

Advendihommik Tartus

Marko uurib lähemalt Maarja kogudusemajja üles pandud jõulusõime. Foto: Mari Paenurm

 Tartu Maarja kogudusemajas peeti intellektipuudega inimeste advendihommikut. Koosolijate põhituumiku moodustasid noored MTÜ Maarja Tugikeskusest, mis koondab enda alla intellekti- ja liitpuudega inimeste ning nende perede tugi- ja huvitegevuse.Palvusel teenisid Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm ja kirikumuusik Elke Unt. Ühises teelauas aeti juttu ja lauldi jõululaule. Orelimänguga rõõmustas teisi ka pime muusik Aleksei ...

Kogudus valis uue õpetaja

 Seoses koguduse senise õpetaja Kalle Mesila emerituuri siirdumisega 1. jaanuarist 2010 valis Tartu Peetri koguduse nõukogu uue õpetaja.Enim hääli said Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants Tooming (fotol) ja mõnda aega õpetaja abilisena kaasa teeninud Kaido Soom, kes on küll väljendanud, et tema prioriteediks jääb õppejõutöö Tartu ülikooli usuteaduskonnas. Ants Tooming, kes valituks ...

Andres Taul krooniti Tartu ülikooli audoktoriks

Kaks peapiiskoppi: Andres Põder ja Andres Taul Tartu ülikooli aulas. Foto: Eneri Taul

  Emakeelse ülikooli 90. aastapäeva aktusel Tartu ülikooli aulas promoveeriti ülikooli audoktoriks E.E.L.K. peapiiskop dr Andres Taul. Taul nimetati Tartu ülikooli usuteaduse audoktoriks väljapaistvate teenete eest eestluse ja emakeele säilitamisel eksiilis.Andres Taul lahkus Eestist 1944. aastal kaheksa-aastase poisikesena, olles siin matnud just oma ema. Pärast 44 aastat kodumaalt eemal olemist naasis ta Eestisse 1988. ...

Tartu Maarja kogudus sai kirikusse pingid

Sel aastal saab jõuluteenistusel Maarja kirikus istet pakkuda vähemalt 200 inimesele.Spordiklubi lahkumise järel on Maarja kiriku inventariks ainult mõned seljatoeta pingid ja ilmselgelt on sellest jumalateenistusteks vähe.Kiriku sihtasutuse nõukogu liige Frank Borchers saatis Saksamaale Põhja-Elbe luterlikule maakirikule üleskutse. Kiiresti saabus vastus Kielist ja Hamburgist, kus kirikute pingistiku ümberehitamisel oli vanu ...

Jalutuskäik Tartu Raadi kalmistul teoloogide kalmudel

Et saame veel täna emakeelsest Tartu ülikoolist olevikuvormis kõnelda, võlgneme tänu neile, kes oma elu ja töö seadsid sambaks, millel alma mater Tartuensis tänapäevani püsib. Fakulteetidest esimene – usuteaduskond on olnud taimelavaks, kus aatemeel, kristlik ilmavaade ning püüd haridusele on jõudsalt idanenud.Emakeelse ülikooli aastapäeva eel võtsime Tartu Ülikooli-Jaani koguduse ...

Ristimise teema-aastad on olnud edukad

Ristimisteemalisel fotokonkursil teise koha pälvinud Lea Nõmme foto «Elav vesi».

EELK vaimulikud on veendunud, et peagi ametliku lõpu saav ristimisaastate projekt täitis oma eesmärki edukalt ja peapiiskop Andres Põderi poolt ülemöödunud talvel välja kuulutatud teema-aastad on mõjutanud ristitute arvu kasvu.Pärnu Eliisabeti koguduse sekretär Aime Vinn märgib koguduse talituste arve vaadates, et ristimine võttis esimesel aastal hoogu ja tulemused on näha nüüd, teisel aastal. ...