Slava Ukraine

Lehenumber 2. detsember 2009 Nr 48 Archives - Eesti Kirik

Tallinna Piiskoplik Toomkogudus soovib

Täname

Täname südamest kõiki lehe toetajaid ja sõpru, kes meid lehe 1000. numbri ilmumise puhul õnnitlesid ja edasiseks häid soove kaasa andsid.Eesti Kiriku toimetus

Täname lahkeid annetajaid

MAARE KÜMNIKRein KiviMai Mirjam VeemesTallinna Piiskoplik ToomkogudusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik221020430989 Swedbank

Kontsert

Viimsi kirikus on 5. detsembril kl 17 esitusel Helle Reinaru ja Maarja Vardja gospelkantaat «Teelised». Esitavad Misjonikoor, solistid ja tantsutrupp Impulse. Sissepääs tasuta, müügil CD.

Ordinatsioonitähtpäev

4. detsembril – 17Kaido Petermann, vanemkaplan (õpetajaordinatsioon 12.01.1994)5. detsembril – 20Gustav Kutsar, vanemkaplan (16.01.1991)Ivo Pill (06.06.1990)6. detsembril – 31Reet Mägedi, diakonõpetaja emeeritus6. detsembril – 17Agur Piirisild, diakon reservis8. detsembril – 7Indrek Kõiv, diakonSaima Sellak-Martinson, diakonKõigil õnnitletavatel on õpetajaordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.

Õnnitleme

Ants Leedjärv2. detsembril – 61Üllar Nõlv, reservis5. detsembril – 48Heino Nurk, mag, emerituuris8. detsembril – 51

In memoriam, Heino Laaneots

Heino Laaneots

Heino Laaneots(26.08.1928–20.11.2009)  Kauaaegne E.E.L.K. Montreali Jaani koguduse hingekarjane Heino Laaneots suri 20. novembril pärast pikka ja rasket haigust Kanadas Montrealis. Tulevane vaimulik sündis 26. augustil 1928 tolleaegses Jäära vallas Pärnumaal. Alg- ja keskhariduse omandas ta kodumaal Kilingi-Nõmme algkoolis ja Pärnu poeglaste gümnaasiumis, teoloogilise hariduse sai Soome kiriku Seurakuntaopisto's ...

Toetusfond kutsub tunnustama vaimulikke!

Toetusfond tahab kahele vaimulikule ja ühele juhatuse esimehele igal aastal kinkida võimaluse minna palverännakule, taastuda. Kandidaat peaks olema viimase kolme aasta jooksul saavutanud kirikutöös silmapaistvaid tulemusi. Statuudis on: «Meie eesmärgiks on tunnustada ja tutvustada üldsusele EELK vaimulikke ja juhatuse  esimehi, kelle töö tulemusel on toimunud märgatavad positiivsed muutused EELK kogudustes ja ...

Tähistame Soome Vabariigi aastapäeva

6. detsembril on Soome Vabariigi 62. aastapäev, mida Soome Instituudi eestvõttel tähistatakse Tartus rea üritustega.4.12. kl 11–17 on ülikooli aulas seminar «90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartu ülikoolis».4.12. kl 9.30–18 on Athena keskuses konverents «Uus kultuur vanast loobumata».4.12. kl 12 on Eesti Rahva Muuseumis seminar «Seto lauluemade jälg».5.12. kl 15 Imbi Paju kommenteerib oma ...

Lühidalt

Pühapäeval süüdati esimesed advendiküünlad Pealinnas süütasid advendiküünla Raekoja platsi jõulupuul linnapea Edgar Savisaar ja praost Jaan Tammsalu. Traditsioonilisel üritusel laulasid Tallinna Jaani, Kaarli, toomkoguduse, Püha Vaimu, Peeteli, Nõmme Rahu ja Viimsi koguduse koorid.Tartus süütasid advendiküünla linna jõulukuusel linnapea Urmas Kruuse ning praost Joel Luhamets. ...

Tule ja ela mu sees

Muistsed põlved ootasid, Issand,et Sa taastaksid Iisraeli lagunenud hooned.Vaata, Su koda on varemeis...Aga ei, Issand, ei – Sa ei taha elada inimkätega rajatud hoonetes,vaid nende juures, kelle süda on puruks pekstud ja väriseb Su ees.Vaata, Issand,minu süda on varemeis,mina värisen.Tule, Issand.Tule ja ela mu sees, kuni Sa rajad uuesti taeva ja maa,kuni Sa lubad mul näha seda, mida ükski kõrv pole kuulnud,mida ükski silm ...

Sinu Kuningas tuleb kirkuses

Advendiaja üks mõtteid on ootamine. Me võime näha, kuidas erinevad inimpõlved on oodanud Päästja tulemist siia maailma. See ootus täitus Kristuse sünniga. Mida ootame meie? Kas jõule ja vabu päevi, küünlasära ja kingitusi? Ilmselt on sellisedki ootused advendile omased. Kuid me ei saa rääkida üksnes eelmiste sajandite inimeste ootustest ja samuti ei peaks meie ootused olema üksnes ...

Täname

Täname südamest kõiki lehe toetajaid ja sõpru, kes meid lehe 1000. numbri ilmumise puhul õnnitlesid ja edasiseks häid soove kaasa andsid.Eesti Kiriku toimetus

Porvoo eestpalved

Eestpalves on Inglise kiriku Chesteri piiskopkond ja piiskopid Peter Forster, Keith Sinclair ning Robert Atwell, samuti Soome kiriku Kuopio piiskopkond ja piiskop Wille Riekkinen.

Püha on see, kelle süda igatseb Jumalat

Imbi Arro

Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Nii nagu kuulekad lapsed ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuseaja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud; sest kirjutatud on: «Olge pühad, sest mina olen püha!» Kui te hüüate Isaks teda, kes mõistab ...