Lehenumber » Väljaanded » 25. november 2009 Nr 46/47

Hea Eesti Kiriku pere!

Kummardan palves kõigeväelise Isa ette ja tänan selle armu eest, et igal kolmapäeval tuleb meie postkasti Eesti Kirik. Ajalehe 1000. numbri ilmumise puhul õnnitlen tegijaid ja lugejaid. Poleks mõtet teha lehte, kui poleks lugejat, ja kui poleks lehte, ei saaks ka seda lugeda. Lugedes meie koguduste ja liikmete tegemistest, saame näha, kui rikkad me oleme, lehe kaudu saame tuttavaks ka kaugemate inimestega. Me oleme hakanud pidama oma ...

Heino Noore suured saavutused ja väikesed imed

87aastane vanahärra, sünnilt haapsallane ja nüüdseks ka selle linna aukodanik, kes elab Tartus, on juba iseenesest nähtus, nüansirohke ja keerulise elusaatusega, praegugi täpne, terav ja vaimukas. Omas võtmes avab ta meile lehe sünniloo tausta ja aegade hõngu.Vene võim ja vaba sõna«Kas olete mõelnud, milline oli ümbritsev elu Eesti Kiriku ilmumise aegu?» küsib Noor. «Siin valitses ju ...

Mina ja Eesti Kirik

Esimene intervjuu minu elus ilmus Eesti Kirikus.Kummastav on see, et olin küsitletava rollis. Intervjueerija oli Sigrid Tapo, praegune Postimehe toimetaja. Mina olin toona Elva koguduse diakon.Nüüd olen harjunud ise intervjueerima. Eks inimesi olegi erinevaid – ühtedele meeldib küsida ja teistele vastata. Kirikuõpetajad kuuluvad enamuses sinna esimesse kategooriasse. Samas tuleb kindlasti igale vaimulikule kasuks oskus kuulata vastuseid ja ...

Peatoimetajad

16. veebruaril 1990. aastal andis peapiiskop Kuno Pajula välja kinnituskirja, millega määras Põltsamaa koguduse õpetaja Joel Luhametsa nädalalehe Eesti Kirik vastutavaks toimetajaks. Lehe käivitamise keerulised ajad ei olnud noorele mehele rasked, pigem eneseteostuseks ja proovilepanekuks. Lehe eesotsas oli Joel Luhamets 27 kuud.Tema järel võttis töö üle ajakirjanik Evar Post, kes juhtis lehe väljaandmist 13 ...

Õigus ja võimalus

Hea ajalehe esmaseks tunnuseks on avatus erinevatele arvamustele. On loomulik, et arvamused võivad erineda ning mõttevahetustes vastastikku täienedes muutuda. Kindlasti aga peab igal meie lugejal – kellamehest peapiiskopini ja jutlustajast teoloogiadoktorini – olema õigus oma arvamusele ja selle vaba väljendamise võimalus. Tänasel tähtpäeval soovin, et ka iga järgnev ajalehenumber sünniks tegijate ja lugejate ...

Maailm püsib endisena

Olin eelmisel nädalal ERR Tartu stuudios, et anda Kirikuelu saatesse intervjuu Eesti Kiriku 1000. numbri ilmumise puhul. Oli just töövarju päev. Kuulasin tahtmatult pealt vestlust, kuidas noor inimene, kes töövarjuna raadioajakirjaniku päeva kaasa teinud, uuris, mis on ajakirjanikutöös kõige tähtsam.«Head närvid,» ütles ajakirjanik. «Sa pead säilitama enesekindluse ja probleemidele vastu ...

Rõivastugem valguse relvadega!

Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ...

29. november

Eestpalves on Inglise kiriku St Andrewsi, Dubkeldi ja Dunblane'i piiskopkond ning piiskop David Chillingworth, samuti Soome kiriku Porvoo piiskopkond ja piiskop Gustav Björkstrand.

Eestpalve

Armas Jumal, palume õnnistust 30. novembril toimuvaks Tartu Peetri koguduse nõukogu koosolekuks, kus valitakse kogudusele uus õpetaja.

Sinu kuningas tuleb alandlikkuses

Kirikuaasta algab advendiajaga, mis käsitleb Kristuse tulemise ootamist. Vana Testamendi rahvas ootas aastasadu Päästjat, kuni sündis Kristus Petlemmas. Ta oli maailma valitseja, kuid täiesti teistsugune kui maised riigijuhid. Maised valitsejad sõitsid tavaliselt pealinna uhkete ratsude seljas. Hobune oli sõjapidamise loom ning sümboliseeris võitu ja maist võimu. Kuigi rahvas ootas Jeesusest poliitilisest ikkest vabastajat, ...

Noorte liidrite koolitus jätkub

4. ja 5. detsembril on Põltsamaal noorte liidrite koolituse III etapp «Mina olen…». Kolmandal koolitusel analüüsivad noored läbiviidud noorteüritusi, arutlevad kõnede ja jutustuste rolli üle noorsootöös ning koostavad palvuse kõne. Käsitletakse süvendatult kristliku kuulutuse mõju, pööratakse tähelepanu suhtlemisoskuste arendamisele. Lektorid on Ulvi Uutar ja Merike Kuivits. Info peagi ...

Loeng Nikos Kazantzakisest ja luulest

Reedel, 27. novembril kl 14 on Tartus Ülikooli 17 ruumis 209 Georges Stassinakise loeng teemal «Nikos Kazantzakis ja luule» (Nikos Kazantzaki et la poésie). Georges Stassinakis on Rahvusvahelise Nikos Kazantzakise Sõprade Seltsi president (Šveits). Loeng on prantsuse keeles tõlkega eesti keelde. Tõlgib Merike Riives. Loengu juhatab sisse prof Kalle Kasemaa. Kreetalt pärit kirjanikult Nikos Kazantzakiselt on eesti keelde tõlgitud ...

Huvilisi oodatakse taas «Otsijate õhtule»

26. novembril kl 18.30 on Tallinna tehnikaülikooli loodusteaduste majas Akadeemia tee 15 ruumis VIII-109 taas «Otsijate õhtu». Õhtu teemaks on «Piibel ja tänapäev. Miks on tänapäeva inimesel raske Piiblit mõista?». Loengut peab teoloogiadoktor Jaan Lahe.

Täname

Viiu SoosõrvHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Ordinatsioonitähtpäev25. novembril – 7Kristiina Jõgi (õpetaja­ordinatsioon 10.08.2004)26. novembril – 3Kaido Metsoja, diakon27. novembril – 47Kalle MesilaKõigil õnnitletavatel on õpetajaordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.