Slava Ukraine

Lehenumber 25. november 2009 Nr 46/47 Archives - Eesti Kirik

Korralik aluspõhi

Harva, kui teadlane näeb oma töö vilju alates juure eost kuni järgmise saagi seemneni. Juureks võib nimetada esimese erialase idee omaksvõtmist. Jääb alati vaieldavaks, millal just see toimus, oluline on idee enda perspektiivsus ja realiseeritus. Seemneid peab alati olema mitu. Üks võib tulla esile siis, kui uurimistöö jõuab idee arendusest kogu nähtuse enam-vähem lõpliku mõistmiseni. Teine ...

Jõulumargid piibliseltsilt

Ka sel aastal rõõmustab Eesti Piibliselts oma sõpru ja toetajaid – valminud on plokk jõulutemaatilisi ilumarke Luuka evangeeliumi tekstiga.Seltsi peasekretäri Jaan Bärensoni sõnul on tava pärit 1996. aastast. Algul tegutseti koos Taani piibliseltsiga. Tegemist oli Põhjamaade projektiga, kus kasutati ühtset kujundust, varieerusid vaid erinevate maade keeled. Edasi saadi ise hakkama. Kolmel aastal on antud paralleelselt ...

Muutuda, et püsida

Meie käes on taasiseseisvusaegse kirikulehe 1000. number. Kui kõik lehenumbrid oleksid olnud täpselt ühesugused, mis teeks lehe väljaandmise tunduvalt lihtsamaks, kas see leht veel ilmuks? Teame, et iga uue numbri kokkupanek on suur töö ja vaev. Ikka ja taas peab otsustama, mida ja kuidas öelda. Muutunud on ka väljaande kujundus ja inimesed, kes lehte teevad. Samuti peab kirik olema alati uuenev – semper reformanda. Seda tingib ...

Akadeemia ootab ministri otsust

Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) käis haridus- ja teadusministri jutul, et vaidlustada Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu seisukohta.Hindamisnõukogu on andnud hinnangu TTAs õppe läbiviimise kvaliteedi, vajalike ressursside ning jätkusuutlikkuse kohta. Eestis saab teoloogilist kõrgharidust peale avalik-õigusliku Tartu ülikooli omandada neljas rakenduslikus erakõrgkoolis: EEKBKL Kõrgemas ...

Ajakirjanike õpetaja läks erru

Sulev Uusi kaasas Eesti Kiriku kolleegiumi toonane lehe peatoimetaja Kadri Ugur, tema praegune kolleeg. Foto:  Sirje Semm

Ajakirjandusõppejõud Sulev Uus (74) on olnud kõige pikema staažiga Eesti Kiriku kolleegiumi liige.Läinud nädalal saadeti Tartu ülikooli lugupeetud õppejõud kolleegide ja ajakirjandusosakonna vilistlaste poolt pensionile. Ligi pool sajandit ajakirjanikke õpetanud mehe kohta ütles Marju Lauristin naerdes: «Ta on olnud kõigi meie õpetaja, ka minu.»Sulev Uus kõneles kohaletulnutele «juttu nooremast ...

EELK XXVIII Kirikukogu saadikud

Kalle Mesila: Jumal vastas vanaema palvetele

Peatselt juubelit tähistav Kalle Mesila on Tartu Peetri kogudust teeninud 28 aastat.  Rita Puidet

28 aastat on Tartu Peetri koguduse õpetaja olnud Kalle Mesila, 27. novembril möödub tema ordinatsioonist 47 aastat. 1. jaanuarist jääb kauaaegne hingekarjane pensionile, sest jaanuari kolmandal päeval on tal 70. sünnipäev.Poolsada aastat tagasi oli haruldane, kui Usuteaduse Instituuti õppima mindi. Miks tegite sellise valiku?Iga valik on komplitseeritud. Olin leeris käinud Juuru koguduses, suhtlesin kristlike perekondadega. ...

Leht on lugejate nägu

Mõnikord kohtuvad lugejad ka Eesti Kiriku toimetuses: Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants Tooming (vasakult), Raadio 7 toimetaja Haldi Leinus ja Usuteaduse Instituudi rektor Randar Tasmuth. Foto: Merje Talvik

Ehkki Eesti Kiriku lugejate read aja jooksul nii täienevad kui hõrenevad, on üsna märkimisväärne, et suur osa neist, kes meie lehte tellivad, on seda teinud juba viimased paarkümmend aastat. «Mina olen tavaline inimene ja siin jätkub lugemist küll,» kostab Aivi Otsnik Eesti Kiriku juubeliväljaande eel. Aivi tellib lehte lisaks endale ühtekokku 15 lugejale. Eesti Kiriku tellimine oma kooriliikmetele ja perele on ...

Tähtis päev Toris

Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris oli taas pidulikkust, tänulikkust, pasunahüüdu ja laulu.Jumalateenistuse juhatas sisse kaitseväe orkestri dirigent Peeter Saan Henry Purceli piduliku avapalaga «Trumpet tune». Nii orkester kui ka Pärnu Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor (Evelin Mei) andsid pärast teenistust võimsalt isamaalise kontserdi.Koguduse esmamainimise 465. ja pühakoja 155. aastapäeva ...

86 – 50 + 20

Taasilmunud Eesti Kiriku 1000. numbri puhul peab märkima, et enne II maailmasõda ilmus leht aastail 1923–1940. Seega kokku 17 aastat. Järgnes 50 aasta pikkune paus, mil Eesti Kiriku ilmumine Eestis oli keelatud. Välismaal jätkas Eesti Kirik ilmumist alates 1950. a ajakirjana; esialgu Rootsis ja kuni sulgemiseni Kanadas. Peagi võime aga tähistada Eesti Kiriku taasilmumise 20. aastapäeva. Uuesti sai leht ilmumisvõimaluse 4. ...

Meile kirjutati…

Tunnen siin puudust Eesti majoneesist, Eesti juustust – seal küpsetatud kalast.Omnibussmeetodil läbiviidud küsitlus…Eredamalt on meelde jäänud praost Harald Meri mõrvaga tegelemine.Pärast pereväärtuste üle mõtisklemist tulid lapsed ja esinesid toreda kontserdiga.Lähikonna usuelu ei alanud mõisnike abil uhke kiriku ehitamisega, vaid esiti tegutseti pritsimeeste majas eestlaste endi ettevõtmisel.Ta elas ...

Eesti Kirik nr 1

Pühapäeval, 4. märtsil 1990Nüüd oleme küsimuse ees: kas pöörduda tagasi Jumala juurde või hukkuda. Paljud märgid räägivad sellest, et inimesed mõistavad – ellu­jäämise tingimuseks on pöördumine Jumala juurde. (Peapiiskop Kuno Pajula karjasekirjast palvepäevaks)Hea maa on rusukspestud süda. Seistes Jumala Sõna ees, jätame kõrvale kõik maskid, kõik ...

Ajaleht Eesti Kirik – kelle leht? Minu leht!

Taasilmunud Eesti Kiriku esimene tiraaž saadetakse Kaarli kirikust õnnistusega teele: Mihkel Kukk (vasakult), Evald Saag ja Joel Luhamets. Foto: Eesti Rahvusringhäälingu arhiiv

Sombune pühapäev, 4. märts 1990 läheb päris kindlasti EELK ajalukku. Just seda daatumit kannab viiekümneaastase vaheaja järel uuesti ilmuma hakanud ajalehe Eesti Kirik esimene number. EELK häälekandja taassünni valust ja võlust ligi 20 aastat tagasi ei oska ma pikemalt rääkida, sest ei osalenud selles protsessis. Küll aga oli mul õnn ja au olla tunnistaja ja kaas­osaline Eesti Kiriku esimese ...

Eesti Kirik levib üle maailma

Meil on hea mõelda, et Eesti Kirik on kristliku meedia lipulaev levilt, ilmumissageduselt ja tiraažilt. Ja seda juba pea paarkümmend aastat vabas Eestis. Kui suurem osa lehe tiraažist jääb Eesti lugejate kodudesse, siis ligi sadakond eksemplari läheb toimetusest välja laia maailma. Kõige enam Eesti Kiriku lugejaid väljaspool Eestit on Soomes, nii EELK sõpruskogudustes kui ka estofiilide hulgas. Eesti Kirik on tellitud kindlasti ...

Oodatud kodumaalt kaugel

Ajaleht Eesti Kirik on olnud oodatud külaline meie majas, samuti teiste koguduse juhatuse liikmete kodudes Ameerika läänerannikul. Ta on hoidnud meid kursis kirikuelu sündmustega Eestis. Eriti kasulikud on minu jaoks olnud seal avaldatud jutlused. Kuna elan kaugel keskusest ega saa kuigi tihti kirikusse, olen nende jutluste kaudu nagu saanud jumalateenistusel osaleda. Soovin teile jõudu ja Eesti Kirikule helget tulevikku.Heino Nurmberg, Los Angelese ...