Lehenumber » Väljaanded » 18. november 2009 Nr 45

Viimsi kogudus sai lipu

Viimsi Püha Jaakobi kogudus tähistas 15. aastapäeva piduliku jumalateenistusega. Õnnistati koguduse lipp, jutlustas peapiiskop Andres Põder. 13. novembril 15 aastat tagasi sündis otsus moodustada Viimsis luterlik kogudus. Praegu on koguduse vaimulikuks Mikk Leedjärv, kes tunnistab, et pärast aastat kohapeal teenimist hakkab talle Viimsis üha rohkem meeldima. Sisseelamise aeg on ümber saamas. Viimsi kirik on seni ...

Thor Helle pärandist

Piiblil on menu: piibliseltsi kirjandusleti taga oli saginat, teiste hulgas valisid ostmiseks lektüüri usuteadlased Peeter Roosimaa (paremal) ja Randar Tasmuth. Foto: Liina Raudvassar

Eesti Piibliselts tähistas Jüris 17. piiblipäevaga eestikeelse Piibli 270. aastapäeva. Oikumeenilise tänujumalateenistuse jutluses rõhutas Tartu ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi dotsent dr Peeter Roosimaa: ilma emakeelse kirjaliku jumalasõnata poleks alal meie keelt ega rahvast. Tema sõnul sai just eestikeelsest Piiblist jalale see lamp, mis tõi valgust pilkasse pimedusse. Arusaadavasse keelde toimetatud ...