Slava Ukraine

Lehenumber 18. november 2009 Nr 45 Archives - Eesti Kirik

Headel tegudel on päästev jõud

Mt 25:31–46 Kirikuaasta on jõudnud lõpule. See, milleks ta on üles ehitatud, on saavutanud eesmärgi. Oleme kasvanud Kristuse õndsuslooliste tähtsündmuste ja usukasvamise teel uue alguseni. Inimese elu jõuab kord lõpule. Paljud, kellele täna, surnutepühal mõtleme, on jõudnud usust nägemisse. Usust, lootusest ja armastusest on neile jäänud igavene armastus, sest usk on ...

22. november

Eestpalves on Inglise kiriku St Edmundsbury ja Ipswichi piiskopkond ja piiskopid Nigel Stock ja Clive Young. Samuti on eestpalves Soome kiriku Lapua piiskopkond ja piiskop Simo Peura.

Eestpalve

Armas Jumal, anna inimestele nende murepäevil kindlust ja rahu ning hoia nende tervist.

Kristus – kõiksuse Issand

Üks kirikuaasta lõpeb ja teine algab. Nii nagu aastad algavad ja lõpevad ning ühele kirikuaastale järgneb jälle teine, nõnda on siin maailmas igale asjale määratud oma aeg, oma algus ja lõpp. Inimpõlved tulevad ja lähevad ning väga vähe on neid, keda mäletatakse kas või vaid sadagi aastat pärast tema surma. Inimene siin maailmas on kaduv. Ometi on keegi, kes on ajaloo üle. ...

Narva Aleksandri koguduse väljaanded

Mälestusi Narva luterlikest kirikutest    90.- Narva luterliku kirikumuusika ajalugu 75.- KLPR koraalide loend 25.- T. Jürjo «50 koraaliprelüüdi» 50.- T. Jürjo «Narva lastealbum» 30.- T. Jürjo «Advendikantaat» 60.- CD «Duett» (vokaalduetid) 90.- CD «Leena Laas ja Tuuliki Jürjo» (viiulimuusika) 90.- Telli tel 357 2820 või narva@eelk.ee

Raamatuesitlus

Johannes Esto Ühing esitleb neljapäeval, 19. novembril kl 17 ühingu majas Tartus Näituse 3 Paul Tillichi raamatut «Religioossed kõned», mis koondab endas autori kolme eraldi ilmunud jutlustekogumikku.

Müügil on

Konsistooriumist (Tallinn, Kiriku plats 3) on võimalik osta EELK rinnamärki (hind 100 kr), EELK lauavimplit (200 kr, koos jalaga 400 kr), «Kiriku laulu- ja palveraamatut», «Pasunakooride koraaliraamatut» ja muid trükiseid.

Avalik koosolek Tartus kodanikupäeval

Agape Eesti ja Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus kutsuvad kodanikupäeval, 26. novembril kell 18 avalikule koosolekule Tartusse Raekoja platsile, et oma kohaloluga avaldada toetust järgnevatele seisukohtadele: oleme mehe ja naise abielul rajaneva perekonna poolt; oleme mitteabilelulisele kooselule seadusliku staatuse andmise vastu. Kohapeal on võimalus anda toetusallkirja.

Seminar lapse hääle arengust

Kirikumuusika Liit kutsub muusikatöö juhendajaid, muusikaõpetajaid, koorijuhte osalema seminaril «Lapse hääle areng» laupäeval, 21. novembril kell 10–15 Rakvere Kolmainu koguduse majas, Pikk 19. Seminari läbiviija on Riho Ridbeck. Registreerumine: tel 627 7375, 627 7376, 5590 2059 või e-posti aadressil kml@eelk.ee.

Kirikumuusika Liit kuulutab välja konkursi peasekretäri ametikohale

(0,6 kohta) alates 2. jaanuarist 2010. Soovijatel esitada avaldus ja CV aadressil Kiriku plats 3, Tallinn hiljemalt 1. detsembriks. Info tel 627 7376 või 5590 2059, marika.kahar@eelk.ee.

Palvus peapiiskop Andres Põderi 60. sünnipäeva puhul

toimub esmaspäeval, 23. novembril kell 12 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Peapiiskoppi on võimalik õnnitleda pärast palvust konsistooriumi ruumes kella 16ni.

EELK XXVIII Kirikukogu alustab tööd

Tallinnas kogunevad 24. ja 25. novembril XXVIII Kirikukogu 1. istungjärgu saadikud. Päevakorras on: konsistooriumi assessorite ja kantsleri valimised; kirikukohtu liikmete, kirikukogu abijuhatajate ning nõukogude ja komisjonide valimised; EELK arengukava täitmise aruanne 2008–2009; konsistooriumi 2010. aasta eelarve eelnõu I ja II lugemine; kirikuseadustiku muutmise seaduse eelnõude I ja II lugemine. EELK kirikukogusse ...

775 aastat Palamuse esmamainimisest

Palamuse koguduse vaimuliku ja paiga esmamainimist kirjasõnas tähistatakse reedel, 20. novembril. Sel puhul korraldab Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum algusega kell 10 kohalikus rahvamajas ja kirikus ajalookonverentsi «Läbi aja», kuhu oodatakse kuulama kõiki huvilisi. Ettekanded Religioossus kui ideoloogiline puudujääk. Kirikuelu kajastusi nõukogude arhiivimaterjalides – Atko Remmel, ...

Täname

Helju-Miralda Salmu Anonüümne annetaja Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Õnnitleme Anne Burghardt 19. novembril – 34 Lea Kärson 21. novembril – 48 Andres Põder, peapiiskop 22. novembril – 60 Katrin Keso-Vares, diakon 22. novembril – 49 Michael Viise, peakaplan emeeritus, dr 23. novembril – 83 Allan Praats 24. novembril – 46 Ordinatsioonitähtpäev 19. novembril – 3 Toivo Treiblut, diakon Kõigil õnnitletavatel on õpetajaordinatsioon, kui ei ...