Lehenumber » Väljaanded » 11. november 2009 Nr 44

Oluline on kirikute ühine tunnistus

Eesti, Läti ja Leedu luterliku kiriku juhid kohtusid Tallinnas eesmärgiga tugevdada Balti riikide kirikute ühtsust ja palvetada kristlaste osaduse eest maailmas. Samas mõisteti, et meie ajal on sidemed kristlike kogukondade vahel pandud mitmel pool ja moel proovile. Delegatsioonid arutasid koostööd diakoonias, inimväärse elukeskkonna, kristlike väärtuste ja traditsioonide hoidmist. Räägiti kiriku liturgia- ja ...