Slava Ukraine

Lehenumber 11. november 2009 Nr 44 Archives - Eesti Kirik

Valvamine peab olema kristlase eluviis

Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust – sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära –, nõnda on ka Inimese ...

15. november

Eestpalves on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja piiskopid Andres Põder, Einar Soone ja Kuno Pajula. Samuti on eestpalves Inglise kiriku Rochesteri piiskopkond ja piiskopid Michael Nazir-Ali ja Brian Castle.

Eestpalve

Armas Jumal, hoia kõiki Eesti noormehi, kes teenivad kriisi- või sõjakolletes võõral maal. Hoia samuti nende murelikke emasid.

Valvake!

Üks on selles maailmas kindel: kunagi saabub lõpp. Pühakiri kõneleb meile sellest, kuidas kord tuleb Kristus tagasi siia maailma. Siis ei tule Ta enam väikse lapsukesena sõimes nagu 2000 aasta eest, vaid saabub jumaliku kohtumõistjana, kellele kõik peavad aru andma oma elust ja valikutest. Maailm kardab oma lõppu. Aastaga 2000 liitus palju hirme, saabuval reedel esilinastub film «2012», mis pakub oma ...

Konsistoorium kuulutab vakantseks

Väike-Maarja koguduse ja Valga koguduse õpetaja ametikoha. Avaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 11. detsembriks k.a aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Info: Väike-Maarja koguduse juhatuse esimees Heli-Liivia Komp, tel 517 6965, e-post: heli.komp001@mail.ee. Info: Valga koguduse juhatuse esimees Ester Liinak, tel 5661 5797, e-post: ester.liinak@eelk.ee.

Aastapäevakontsert

Tallinna Jaani kirikus on pühapäeval, 15. novembril kell 16 pidulik Eesti Orelisõprade Ühingu 10. aastapäeva kontsert. Esinevad Andres Uibo, Jaanus Torrim, Piret Aidulo, Tiia Tenno, Ulla Krigul jpt eesti organistid.

Koguduse arengukava koostamise kursus

Konsistoorium ja Usuteaduse Instituut korraldavad koolituse, kus omandatakse arengukava koostamiseks, rakendamiseks ja analüüsimiseks vajalikke teadmisi. Koolitavad Kristjan Otsmann, Juhani Jaeger ja Urmas Viilma. Koolitused toimuvad: 21. novembril Tartus (Veski 69, korp! Sakala maja) 28. novembril Tallinnas (Pühavaimu 6, UI) 5. detsembril Haapsalus ( Lai 7, Päeva Villa) Registreeruda elektrooniliselt ...

Eesti Piibliseltsi XVII piiblipäev Jüris

14. novembril Kl 11 kirikus oikumeeniline tänupalvus. Kl 13 avatakse gümnaasiumis T. Malsroosi fotonäitus «20 aastat piiblimonumenti». Järgneb konverents, ettekande peavad A. Hiob, A. Annus, A. Riistan, M. Rannut, J. Bärenson.

Misjonikeskus otsib juhatajat

Misjonikeskus pakub tööd kirikutöö kogemusega vaimulikule, kes suudab arendada Misjonikeskuse tegevust, suhelda partneritega Eestis ja välismaal ning tahab edendada misjoni ja evangelismi visiooni. Misjonikeskus on  rajatud 1997. a, tema peaeesmärk on edendada  Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku  misjonitegevust. Ülesanded: *Misjonikeskuse igapäevase töö juhtimine ja korraldamine; *vahendite otsimine ...

Seminar lapse hääle arengust

Kirikumuusika Liit kutsub laste muusikatöö juhendajaid, muusikaõpetajaid, koorijuhte  osalema seminaril «Lapse hääle areng» laupäeval, 21. novembril kell 10–15 Rakvere Kolmainu koguduse majas, Pikk 19. Seminari läbiviija on Riho Ridbeck. Teemad: 1) Kuidas häälega ümber käia? Hääle anatoomia, ealised iseärasused, häälemurde periood ja häälega ...

ajaloopäev Narvas 14.–15. novembril

Koguduse ajaloopäev on pühendatud Ferdinand Gottlieb Tannenbergi 100. surma-aastapäevale. 14. novembril koguduse majas Kl 12 raamatu «Mälestusi Narva luterlikest kirikutest» esitlus ja ettekanne F. G. Tannenbergist – Tuuliki ja Villu Jürjo.  Kl 13 Helle Kalervo Erviö ja kultuurikonfliktid Eesti ja Ingeri näitel – Leili Kujanpää (Lahti, Soome).  Kl 13.30 Vaimuliku elu probleemid Eesti Ingeris ...

Tartu Pauluse raamatupood on kolinud

Tartu Pauluse koguduse kristlikku kirjandust müüv raamatupood on laupäevast, 7. novembrist avatud uuel aadressil. Seoses kiriku tiibhoone remondiga on koguduse kristlik raamatupood, kus müüakse ka kristlikku sümboolikat, kolinud üle tee kiriku vastu Sodiaagi kohviku kõrvale ja jääb sinna umbes kümneks kuuks ehk kiriku remondi lõpuni. Pood on tööpäeviti avatud kell 10–18 ja laupäeviti ...

Õnnitleme

Urmo Saks 11. novembril – 40 Toomas Lepp, diakonõpetaja emeeritus 11. novembril – 76 Villu Jürjo 12. novembril – 59 Voldemar Ilja, õpetaja emeeritus, dr 13. novembril – 87 Mikk Leedjärv 13. novembril – 30 Lea Heinaste 16. novembril – 64 Ordinatsioonitähtpäev 12. novembril – 35 Kalju Kukk, diakonõpetaja 16. novembril – 42 Harri Rein, praost emeeritus, mag 17. novembril ...

Kui Narvas hoogsalt eesti kogudusi rajati

Narva kristlastel on põhjust tänumeeles meenutada õpetaja Ferdinand Gottlieb Tannenbergi, kellest sai sealsele eesti kogudusele ja kahele kirikule alusepanija. 19. sajandi keskpaigas valitses Narvas olukord, kus linnas elavatel eestlastel puudus nii oma kogudus kui ka kirik. Jumalateenistustel käidi soome koguduses, kus noor abiõpetaja Lappenowe paari nädala tagant rahvast eesti keeles teenis. 1863 aga lahkus ta linnast. Kui ehk ...

Paul Tillich – kristluse kaitsja

Luues teoloogiat modernse aja kristlusevastaste rünnakute all, oli Tillich üks suuremaid kristluse kaitsjaid 20. saj. Tema südameasi oli leida uus keel, milles rääkida Jumalast. Paul Tillich sündis 20. augustil 1886 Brandenburgis Starzeddeli külas kirikuõpetaja pojana. Teoloogiat ja filosoofiat õppis Berliini, Tübingeni, Breslau (Wrocławi) ning Halle ülikoolis. Doktoridissertatsiooni kaitses 1910 ja habiliteerus ...