Lehenumber » Väljaanded » 6. oktoober 2009 Nr 37

Lühidalt

Õnnistati Patriarh Aleksius II väljak Patriarh Aleksius II väljak asub Lasnamäel ehitamisel oleva õigeusu kiriku ees. Ehitustööde käigus rajati kommunikatsioonid, väljak kaeti betoonplaatidega ja kogu ala haljastati. Patriarh Aleksius II väljaku avamise jumalateenistuse viis läbi Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius, tseremoonial osalesid Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Moskva linnavalitsuse ...

Kord kuus kokku saada ja arutada on vajalik

Kord kuus kogunevad Lääne praostkonna vaimulikud mõtteid vahetama ja osadust jagama, 24. septembril saadi kokku Mihkli koguduses. Praost Tiit Salumäe (pildil) ütles Eesti Kirikule, et on rõõmus, kuna praostkonna vaimulikud võtavad igal kuul toimuvast konverentsist agaralt osa. Polnud ainsatki puudujat, kui mitte arvata riigipalgal töötavat vikaarõpetajat Kristel Engmanni. Peetakse ühine jumalateenistus ...

Järva vaimulikkond on kokkuhoidev

Praost Teet Hanschmidti eestvedamisel kokku tulnud praostkonna vaimulikud kutsusid arutelule kantsler Urmas Viilma, et luubi alla võtta olulisi kirikuelu küsimusi. «Meil on sügiseti ikka kombeks kokku tulla. Sel korral oli ajendiks paar üldkiriklikku teemat, mis puudutavad kogudusi. Tegime kantslerile ettepaneku tulla ja aidata seadusi selgitada,» rääkis praost Hanschmidt. Kiriku kasutuses oleva pühitsetud ruumi, ka ...

Üks lõpetamata mõte

Sügis murrab sisse. Kuum tee, soojad sokid ja head sõbrad kuluvad marjaks ära. Vaatad moosipurkidele otsa ja korrastad eelseisvaks talveks oma mõtteid. Üht ammust, õhus rippuvat ja lõpetamata mõtet jagan teiega. Viisteist aastat tagasi kutsuti EELK Usuteaduse Instituudi toonased õppijad kokku. Ma ei mäletagi enam, oli see erakorraline või korraline sessioon. Esimesel õhtul paluti kokkutulnuil ...

Röövrüütlitest ja šamaanidest ehk konkurentsist koostööni

Uku Masing kirjutab oma essees «Vana Testamendi evangeelium», et tõenäoliselt pikka aega on veel olemas ainult kahte tüüpi inimesi, keda võiks nimetada šamaanideks (kes võitlevad deemonite või haiguste vastu) ning röövrüütliteks (kes võitlevad inimeste vastu). Kogu maailmaajalugu on Masingu meelest röövrüütlite armetu ja mõttetu katse moodustada maailma, mis ...

Millist teenust pakutakse kirikus?

Ka kirik võib kahetsusväärselt kohaneda turusituatsiooniga, pakkudes vaimulikku kaupa ja teenust vastavalt kristliku turu hindadele ja tingimustele. Kus on nõudlust, sinna tekib ka pakkujaid, ja kui nõudlust pole, siis see tekitatakse «kristlike» reklaamikampaaniate kaudu. Kirik on sekulariseerumas, sünkretiseerumas (religioonide segunemine) ning kohandumas selgeltnägijate, imetervendajate ning šarlatanide edu- ...

Me vajame jätkuvalt Soome sildu

Möödunud nädal algas konsistooriumi liikmetele Soomes. Helsingis toimusid juba traditsiooniks muutunud ühisistungid Soome kirikuvalitsusega. Ei ole sugugi endastmõistetav, et Soome peapiiskop koos kirikuvalitsuse liikmete ja tegevusvaldkondade juhtidega pühendab kaks pikka tööpäeva, andmaks ülevaadet kiriku tegevusest ja arengutest viimaste aastate jooksul. Meie kirikute suhetel on pikk ja auväärne ajalugu. ...

Saksa kogudusel oma kodu

Saksa Lunastaja kogudusel on 70 aasta järel oma ruumid, kus koos käia.  Laupäeval õnnistas Tallinna abipraost Patrik Göransson vanalinnas asuva koguduse kodu. Koguduse jumalateenistused toimuvad Rootsi-Mihkli kirikus, lastejumalateenistused Usuteaduse Instituudis ja kõik teised üritused on koguduse õpetaja Matthias Burghardti (pildil) sõnul seni peetud seal, kus vähegi võimalik. «Nüüd ...

Kirik sai veel ühe oreli

Pärnu Eliisabeti kirikus seati kohaliku muusikakooli oreliõpilastele mõeldes läinud laupäeval üles pühakoja kolmas orel. Tegemist on Ida-Saksamaa orelifirma Eule 1960ndatel valminud mehaanilise vileoreliga, millel on kaheksa registrit, kaks manuaali ja pedaal. «Enamik 60ndatel valmistatud oreleid on kas välja vahetatud või prügimäele viidud. Tegu on pisikese mehaanilise oreliga ja seepärast on pill ...

Eesti viinamarjadest saab armulauaand

Lõikustänupühal võib rõõmustada – päikesest küllastunud viinamarjasaak Räpinas on korjatud.Foto: Mari Paenurm

Juba mõned head aastad on Räpinas kasvatatud viinamarju ning tehtud sellest armulauaveini kohaliku koguduse jaoks. Eesti Kirik uuris, kuidas kõik alguse sai. Oluline armulauaand Armulauast osasaamine on iga kristlase loomulik olemise viis. Seeläbi väljendatakse oma lähedast kokkukuulumist Jumalaga. See on paljude jaoks jumalateenistuse kõrghetk, kust saada kosutust ja hingepidet. Ammuste traditsioonide ja oikumeenilise praktika ...

Lauri Sommer: Uku hilisluule elutundest

8. (Algus EK nr 30, 19.8.2009.) Masing otsis ainupärast ning leidis seda taimede juures rohkem kui kaasaja inimestes. Need, keda ta kutsus röövryytliteks, ei andnud talle asu ei minevikus ega kaasajas. Oma vaimset kaugust argimaailmast näitas ta võrdpildiga maa ruumilise kaugusena Magellani pilvedest (kuni 210 000 valgusaastat). See mujalt pärinemise motiiv, vahel sisse lööv terav dualism ja täieliku muutuse ootus esineb ...

Üks küsimus

1. juulist muutus haigushüvitiste maksmise kord.  Milles seisnevad suuremad muudatused? Kristi Põder, Eesti Haigekassa kommunikatsiooni­spetsialist: Peamised muudatused haigushüvitise maksmisel on järgmised. • Haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma varasema teise päeva asemel alates haigestumise neljandast päevast. • Haigestumise neljandast kaheksanda päevani maksab haigushüvitist ...