Lehenumber » Väljaanded » 23. september 2009 Nr 35

Eestlased olid alustajad, soomlased on lõpetanud

Venemaal Petroskois pühitseti uus Ingeri ELK Püha Vaimu koguduse kirik. 1969. aasta juunis taasavati Petroskois luterlik kogudus, mis oli esimene Ingeri kiriku kogudus Nõukogude Liidus. EELK võttis koguduse oma tiiva alla. Kui hiljem kogudusi lisaks registreeriti, tekkis EELK Ingeri praostkond. Kogudus ostis väikese elumaja, kus käidi koos 1970.–1983. aastani. See aga jäi peagi kitsaks, sest suurtel kirikupühadel ...

Raido Rüütel: kabel peab olema enne katuse all kui maja

Raido Rüütel on Allika külla ehitanud kabeli, mis jääb avatuks külarahvale ja palveränduritele. Foto: Sirje Semm

Harjumaal Allika külas on metsa veerde kerkinud palktare – Rüütli talu kabel. Kui Tallinna piiskopliku toomkoguduse kauaaegne juhatuse esimees Raido Rüütel vanaisa talumaadele maja hakkas ehitama, seadis ta endale vaid ühe eesmärgi: kabel peab saama enne katuse alla kui elumaja. Kaks aastat tagasi sai uus kodu valmis. Jõulude aegu käis toomkoguduse rahvas Raido Rüütlil külas ja kinkis tema uuele kodule ...

Tapa kiriku ajalugu on saanud kaante vahele

Ilmunud on kaunis kujunduses raamat «Tapa Jakobi kirik sõnas ja pildis», autoriks koduloouurija Harri Allandi. Harri Allandi on Tapa ajalugu uurinud ja fotosid kogunud aastakümneid. 2007. a jõulukuuks pani muuseumi juhatajana töötanud Allandi kokku koguduse ajalugu tutvustava näituse. Siis sündiski mõte anda välja raamat. Autor ütleb: «Mind ajendas kirjutama mõte, et Tapa kirik ehitati ...

Saarde kogudus tähistas pühakoja aastapäeva

Vabaõhujumalateenistusel Jäärjas teenis diakon Arvet Ollino. Foto: Kristi Ollino

Nädalavahetusel pidas Saar­de rahvas koos peapiiskopiga kristlikul moel pidu – pühakoja 325. aastapäeva. Pidupäeva eel kutsuti külla Kilingi-Nõmme gümnaasiumi sadakond algklasside õpilast, kes saadud muljete põhjal kirikut joonistasid. «Need on ilusad ja siirad pildid, nagu oskavad joonistada lapsed,» ütleb koguduse diakon Arvet Ollino. Neid, lisaks kohaliku maaliringi ja Enri Pahapilli maale ...

Toomkiriku juurde plaanitakse rajada kultuurikeskus

Tallinna toomkogudus on asunud tegema ettevalmistusi Toompea ühe vanima maja kordategemiseks ja sellele uue hingamise andmiseks. Valminud on projekt ajaloolise Maarja kvartali – Tallinna toomkiriku ja selle kõrval oleva 300 aasta vanuse maja ning kõrvalhoonete renoveerimiseks. Eesmärgiks on luua Toompea südamesse omalaadne kultuuri- ja eetiliste väärtuste keskus. Projekti eestvedajaks on kaks aastat tagasi Tallinna piiskopliku ...

Lühidalt

EELK tänab EELK tänukirja on saanud Titta Hämäläinen (pildil) panuse eest EELK laste- ja noorsootöö arendamisse; Saarde koguduse kauaaegne organist ja segakoori juht Tiia Hermann ning koguduse segakoori asutajaliige ja koorivanem Sale Mitt; Tarmo Kulu Saarde kiriku hoonekompleksi renoveerimisele ja oreli restaureerimisele kaasaaitamise eest; Kalle Song Saarde kiriku ja pastoraadi remondile kaasaaitamise eest. EELK tunnustusmärgi on ...

Kirik ja riik toimivad sama vara hoidjana

Vabariigi Valitsuse ja EELK vahelise koostöö arendamiseks moodustatud valitsuskomisjoni koosolekut juhtisid regionaalminister Siim Kiisler ja peapiiskop Andres Põder. Vaadati üle eelmise koosoleku otsused ja kuulati alakomisjonide aruandeid. Kultuuriväärtuste alakomisjoni ettepanekul otsustati taotleda valitsuselt riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng» tähtaja pikendamist. 2003. aastal vastu ...

Praostid hakkavad rohkem otsustama

Piiskoplik nõukogu hakkab selle laua ümber konsistooriumi saalis nüüd sagedamini koos käima. Foto: Tiiu Pikkur

Piiskoplikus nõukogus räägiti vaimulike puhkusest, registriandmete muutmisest, jutlustaja ametist ja vaimulike haridusnõuetest. Praegu saab vaimulik aastas 38 kalendripäeva puhkust, millest 7 on talvepuhkus. Kirikuvalitsus kinnitas juunis vaimulikele ja konsistooriumi liikmetele puhkuse andmise korra, mille järgi see pikeneb 56 päevale.  Puhkus ei pikene Kui vanasti öeldi, et pastor puhkab hauas, siis ...

Rohkem austust ja hoolimist

Kuu aja pärast on seljataha jäänud paljuräägitud kohalike omavalitsuste valimised. Mitu kuud on värvilistelt plakatitelt naeratanud meile tuntud poliitikud, kes teatavad, kui saamatu, halb või ebakompetentne on mõni teine valimistel osalev kandidaat või erakond. Õnneks võime nüüd rahulikult bussi oodata, sest möödunud nädalast on välireklaam keelatud. Äsja oli mul õnn ...

pluss ja miinus

+ Nõmmel kutsusid kirikud lapsi ja vanemaid pühapäevakooli EELK Tallinna praostkonna, baptisti koguduste ja nelipühi kiriku koostöös peeti Nõmmel ühist lastepäeva «Tere tulemast!». Hulgale lastele ja nende vanematele korraldati huvitavaid töötubasid ning kõneldi ka pühapäevakooli tähtsusest. Tuletati meelde, et igaüks meist on tuletorn. – Malle Kruusma ...

Kulukuse põhjendused ehk ülevusest kirikus

Eesti Päevalehes ilmus inforohke Riho Laurisaare artikkel «Genoomika harutab lahti inimese mineviku ja tuleviku». llustratsioonil oli kujutatud primaatide perekonna evolutsioonilist arengut. Viimane hargnevus toimus 5 mln aastat tagasi, kui läksid lahku inimese ja šimpansi teed. Erinevaid primaadiliike on joonisel ka kujutatud, inimese kohal oli kasutatud paavst Benedictus XVI portreed. Mõtlema hakates oli inimeste esindaja valik igati ...

Vaimulik vajab hingehoidjat?

Võib vaielda selle üle, kas vaimulike töökoormus on liialt suur ja reserviminek igaühe oma asi, väärides vaid lühidat otsust juhtivate organite poolt, või saab kirik pastorite hingehoiusüsteemi tõhustada. Kas seda on vaja? Olemasolevad võimalused Kehtiva seadusandluse kohaselt võiks kirikuõpetaja hingehoiuga tegelda nii praost kui (pea)piiskop. Järva praost Teet Hanschmidt ...

Jumalakartus kodudesse tagasi

Olenemata ajastust valitsevad meid alati teatud seadused, tavad ja kombed, kirjutamata kokkulepped ja väärtushinnangud, mis peavad reguleerima inimestevahelisi suhteid. Neist tuleb kinni hoida ja neid peab täitma, muidu minnakse vastuollu ühiskonnaga ning siis tuleb hukkamõistu ja karistust. Niisugune juba on ühiskonda reguleeriv mehhanism. Ka uskumisel Jumalasse, Tema käsuseaduste järgimisse on läbi aegade ja olude olnud oma ...

PRIA toetab kirikute remonti

Karksi kirik saab uued aknad. arhiiv

Halliste ja Karksi kirikul seisavad ees remonditööd. Halliste Anna ja Karksi Peetri kiriku remondi- ja renoveerimistööd võivad alata, sest saadi toetust Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) Leader-meetme raames. Karksi vallast aitas kirikuõpetaja Kalle Gastonil projekti kirjutada seda tööd hästi tundev Dmitri Orav. Kalle Gaston küll imestas veidi, et selles kontekstis käsitletakse ...

Avinurmes õiendati võlga

Leitnant Silvester Jürjo pühit­seb memoriaali, seisavad Avinurme lahingu veteranid, esiplaanil hauad langenud sõdurite säilmetega. Foto: Raido Paju

65 aastat pärast Avinurme lahingut ja sellele järgnenud tapatalgut kirikus sängitati sõjaohvrid jumalasõna ja aupaukude saatel pühitsetud mulda. Rahuaja inimesel on raske mõista ajaloopilti, mida meenutati nädalavahetusel. 1944. aasta septembris, pärast viimast eesti üksuste vastupanulahingut Avinurme asulas, olid haavatud viidud kirikusse rajatud sidumispunkti. Et Punaarmee pealetung kiriku suunas jätkus, ...