Lehenumber » Väljaanded » 16. september 2009 Nr 34

Ühe aastakäigu kaks suurt: Masing ja Võõbus

Näitus Tartu ülikooli raamatukogus tutvustab kahte 1909. aastal sündinud eesti teoloogi – Uku Masingut ja Arthur Võõbust. Mõlemal täitus tänavu 100 aastat sünnist. Toimus ka Arthur Võõbuse raamatu «Kummargil käsikirjade kohal» esitlus. 9. oktoobrini avatuks jääva näituse panid kokku Ilona Runnel ja Silja Härm. Avamist juhtinud dr Riho Altnurme kiitis kvaliteeti: ...

Toomas Põld ordineeriti ärevail päevil

3. septembril möödus 65 aastat päevast, mil Tallinna toomkirikus ordineeriti õpetajaks Toomas Põld. Neil päevil sai Saksamaal Bie­lefeldis elav emeriitpraost Toomas Põld Westfaleni evangeelselt kirikult kirja, kus teda õnnitleti ordinatsioonijuubeli puhul – kolmkümmend aastat (1956–1985) Bielefeldi Gustav-Adolfi saksa kogudust teeninud eakal Põllul täitus ordinatsioonist 65 aastat. Keerukal ...

Lühidalt

Naissaare kiriku taastamine jätkub Eestirootslaste kiriku taastamise nimel vaeva näinud Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson ütleb, et kiriku heaks on kogutud raha Rootsist ja saadud abi kuningakoja fondist. Praegu valmistatakse ette pabereid, saamaks Euroopa Liidust arengutoetust. Suviti tehtud töödega on hävimisohus olnud kirik Naissaarel päästetud: mädanenud palgid on välja vahetatud, ...

Lepnurme pärand tänases päevas

Septembris peetakse toomkirikus maestro Hugo Lepnurme (31.10.1914–15.02.1999) päevi. 25.–26. septembrini peetakse Tallinna piiskoplikus toomkirikus muusikapäevi, mis kannavad pealkirja «Orelipassidest koraalieelmängudeni – Hugo Lepnurme pärand tänases päevas» ja on pühendatud maestro 95. sünniaastapäevale Hugo Lepnurme mälestusorel Tallinna metodisti kirikusse tuleb uus orel, mis hakkab ...

Olgu head inglid ikka sinuga

Laupäeval Pühajõe kogudusemaja avamisel oli raske keskenduda päevasündmusele. Sain teate, et Pille Valk on igavikku kutsutud. Pärast rasket ja viimastel päevadel kiiresti progresseerunud haigust. Kui peapiiskop kõneles ühisel teel olemisest, mis lõpuks viib isakoju, mõtlesin oma õpetajale ja sõbrale, kelle külalislahkesse koju mul enam asja pole. Ühelt poolt oleks tahtnud oma leinaga ...

Eesti Kirik uurib

Inimesed on pöördunud Eesti Kiriku toimetusse küsimusega, kuidas on võimalik, et koguduse vaimulik pole kursis kirikus toimuvaga (Tallinna Püha Vaimu kiriku n-ö järelpeo juhtum) ning kuivõrd on vaimulik tehtu eest vastutav. Vastavalt kehtivale seadusandlusele on kirkus toimuva eest viimselt vastutav just koguduse vaimulik. Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Piir ei soovinud aga olukorda Eesti Kirikule pikemalt ...

Õiged või valed valikud kirikus

Ajakirja Vikerkaar 7.–8. number on kiiduväärselt pühendatud teemale «Kellele kuulub Eesti ajalugu». Sõna antakse mitmele mitte-eestlasest ajaloolasele nende käsitlusteks siinsete alade mineviku eri tahkudest. Kolleeg Tartu ülikoolist Jürgen Beyer on oma artiklis «Mis teeb Eesti luterluse kultuuriajaloole huvitavaks?» asjale lähenenud programmiliselt: «Koduloos (Heimat­geschichte) on kombeks ...

Usuteaduskonnas rekordarv sisseastujaid

Tartu ülikooli usuteaduskond alustas õppetööd arvuka üliõpilaskonnaga – bakalaureuseastmes oli sisseastujaid 54 ja magistriastmes 20 inimest. Dekaan Riho Altnurme kinnitusel on tegemist kõigi aegade suurima sisseastujate arvuga usuteaduskonnas. «Esmamulje on hea – auditoorium on täis huviga kuulavaid tudengeid ja on tegu kõigi istuma mahutamisega,» tunneb Altnurme heameelt ja tõdeb, et ...

In Memoriam. Pille Valk

Fotomeenutus Tallinna toomkirikust 31. mail 2009: peapiiskop Andres Põder annab Pille Valgule üle EELK Teeneteristi ordeni. Foto: EELK kodulehekülg

Pärast rasket ja pikka haigust lahkus 12. septembril meie seast igavikku Tartu ülikooli religioonipedagoogika dotsent dr Pille Valk. Pille Valk sündis 21. detsembril 1959. aastal ja tema elutööks võib pidada kaasaegse Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsiooni loomist ja dialoogi tekitamist ilmaliku koolisüsteemiga. Pille Valk osales aktiivselt religiooniõpetuse platvormi loomisel, koostas õppematerjale, andis ...

Vana maja sai pärast haigust uue hingamise

Peapiiskop Andres Põder on kogudusemaja ukse avanud. Foto: Liina Raudvassar

Laupäeval oli Virumaa Pühajõe kogudusel põhjust rõõmustamiseks. Peapiiskop tuli külla, et õnnistada äsjaremonditud kogudusemaja ning küla uues osas Lõokese ja Ööbiku tänav. Peapiiskop Andres Põderi auto õuele vurades olid kohalikud juba kenasti rivis. Elavalt juteldes olid nad seda silmapilku mõnda aega oodanud. Ega siis iga päev juhtu, et kirikupea ise ...

Imat Suuman maalib teda huvitavat seisundit

Werneri kohvikus: lapsena tahtis Imat olla nagu isa, olla kunstnik ja istuda kohvikus. Foto: Juune Holvandus

Nagu oleks õrnus kogu aeg ihaldatav, aga kättesaamatu; kättesaamatu, aga ikkagi mingil kujul olemas. Ma näen, aga ma ei saa teda kätte, sest see linik, linik… Linikule keskendudes on pilt staatiline, õrnusele keskendudes muutub tunne kohe elavamaks. Imat Suuman ise arvab, et on maalinud sarju erinevatest seisunditest, mis on talle tunnetuslikku huvi pakkunud. «Üks teema, mis on huvitav, mis haagib, millest tekib kindel ...

Vigala kogudus pidas tähtpäevateenistust

Vigala koguduse tähtpäevalt: Kaido Soom (vasakult), Andres Põder, koguduse juhatuse esimees Heino Aosaar, Marje Põder ja Kristiina Jõgi. Pilt: Erakogu

Pühapäeval oli Vigala Maarja kirik täis inimesi, kes olid tulnud lähemalt ja kaugemalt koguduse 670. aastapäeva jumalateenistusele. Keskpäeval mindi kogudusemaja juurest protsessioonis kirikusse, kus toimus esmalt Hortus Musicus’e kontsert. Kauni muusika nautimise järel oli kirikulistel võimalus kirikuaias kohvilaua ääres suhelda ja nautida perenaiste suurepäraseid suupisteid. Seejärel koguneti ...

Kirik rahvuslusest lahti haagitud?

Kirikumuusika ja poliitika – kas sellel sõnapaaril on üldse teineteisega midagi tegemist? Kunagi 80ndate alguses ütles mulle üks elutark kirikumuusik, et kui tahad kirikus muusikaga tegelda, siis hoia poliitikast eemale. Tollases olukorras, kus kiri dissidendiks peetavalt isikult võis sulle Pagari tänava tähelepanu kaasa tuua, oli sellel ütlemisel muidugi teine tähendus kui praegu. Tollal oli seotus kirikuga paljude ...