Slava Ukraine

Lehenumber 16. september 2009 Nr 34 Archives - Eesti Kirik

Avatakse portreemaal

25. septembril kell 15 avatakse Tallinnas konsistooriumi saalis (Kiriku plats 3) piiskop Einar Soone portreemaal, mille on maalinud kunstnik Aapo Pukk. Annetusi piiskoppide portree­maalide jaoks on võimalik teha EELK Konsistooriumi kontole 10052030734009 SEBs või 221002160604 Swedbankis, lisades märksõna «Piiskoppide portreed» ning nime, kelle portree jaoks annetus läheb.

Täname

Juta Zacharski Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Reet Eru 18. septembril – 52 Rutt Süvari, diakon 21. septembril – 59 Tuuli Raamat, diakon 22. septembril – 33 Jaak Aus 22. septembril – 41 Aivo Prükk, diakon 22. septembril – 37 Ordinatsioonitähtpäev 16. septembril – 10 Merike Kütt, kaplan (õpetajaordinatsioon 31.12.2000) 19. septembril – 33 Andres Põder, peapiiskop (piiskopiordinatsioon 02.02.2005) 19. septembril – ...

Laste ja lastetöötegijate sügisene aardejaht Järva praostkonnas Koerus

Laste- ja Noorsootöö Ühendus korraldab koos Järva praostkonnaga 17. oktoobril  Koerus sügisese lastepäeva  teemal «Aardejaht». Kohtume kl 10.30 Koeru keskkoolis Aruküla mõisa ruumes. Päeva jooksul laulame, mängime rühmades, otsime aaret, rändame kirikusse ja saame osa jumalateenistusest. Koduteele asume kell 16.30. Kaasa võtta söögiraha 20 krooni. Registreeri kuni 12. ...

Riigivanemate mälestusjumalateenistus

Vastupanuvõitluse päeval, 22. septembril kell 16 on Tartu Jaani kirikus Eesti Vabariigi igavikuteedele siirdunud riigivanematele-riigipeadele pühendatud mälestusjumalateenistus. Meenutatakse riigi 15 kõrgeimat aukandjat, kellele polnud saatuse poolt antud loomulikku surma. Ja üht, kel oli õnn lahkuda vaba mehena vabal maal. Eesti Vabariigil on ühtekokku olnud 18 riigipead, neist viis paguluses. Korraldavad EELK ja Konstantin ...

20. september

Eestpalves on Walesi kiriku Swansea ja Breconi piiskopkond ja piiskop Antony Pierce, samuti Inglise kiriku Leichesteri piiskopkond ja piiskop Tim Stevens.

Eestpalves

Palume Rõngu koguduse eest, kes on jäänud ilma oma õpetajata. Palvetame, et inimeste vahel valitseks suurem üksmeel, sallivus ja austus.

Jumala hoolitsus

Sageli kuulen, kuidas inimesed muretsevad paljude asjade pärast meie ümber. Majandussurutis teeb meid kartlikuks, kardame kaotada töökohta, palga ning pensionide vähendamist ja tunneme hirmu selle ees, et arstiabi käib alla ja me peame varem surema. Kartusi on palju, kuid kas need viivad elu edasi? Usklik inimene ei pea kartma, vaid võib loota Jumala hoolitsusele. Jumal annab oma abi just seal ja just siis, kui vajame seda kõige ...

* * *

Kiirus ja rutt on mu saatjaiks, neis muserdav argipäev. Hing nõnda kängub... Kuis saaks ma taas leida vaimuväe? Issand, mind aita, et näeksin sügaval enda sisse, toida mu usku ja valgust paista mu silmadesse. Valgust, mis murede varjud eemale peletaks mõtteist. Valgust, mis ärataks tunded, ilu et märkaks või hetkeks. Daisy Lappard

Mis meid siin maailmas tegelikult valitseb?

Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis ...

Üksainus Piibel – või mitu?

Tänavu hakkas kahe kuu jooksul ilmuma kaks uut Piibli tõlget: 15. juunil tuli trükist minu algatatud tõlke esimene osa (Psalmid), 26. augustil jõudis Pirita kloostrisse Jehoova tunnistajate oma (Piibel. Kreekakeelse osa uue maailma tõlge). Eesmärk on mõlemal sama – nagu küllap paljudel teistelgi tõlkijatel: aidata paremini mõista Piiblit, «Jumala armastuskirja inimestele». Teostus on ...

Lauri Sommer. Uku hilisluule elutundest 5.

5. (Algus EK nr 30, 19.8.2009.) Me ei pea sorima intiimses lähtematerjalis, kui saame tajuda ja kogeda autori käe läbi vormitud tulemusi. Loo ainukordsust näitab ka sellest lähtunud loomingu kvaliteet. Saadik on oma teate jätnud ja see on nagu isiklikult ymber öeldud evangeelium. Ma ei tea, paljud seda kuulevad. Armastusest pole kombeks avalikult rääkida ja meie keel on selle koha pealt muutunud kas tuimaks või ...

Käru kirik sai katuse alla

Kärus tähistati kiriku torni- ja tornikiivri tööde lõppu. Tänati annetajaid ja töömehi. Teenisid Järva praost Teet Hanschmidt ja vikaarõpetaja Andres Tšumakov. Üle aasta väldanud remonditööde, mida tegi Frantsiskus OÜ Tõnu Parmaksoni juhtimisel, kogumaksumuseks hinnati ligi 3 miljonit krooni. Kirik ja tornikiiver on saanud kena puidust kimmkatuse. Tornitipust alla toodud rist ja ...

Ettevalmistused koguvad hoogu misjoninädalaks

Lääne-Harju praostkonna, misjonikeskuse ning laste- ja noorsootöö ühenduse töötegijad jätkavad misjonipäevade ettevalmistamist. Misjonipäevad on plaanis nimetatud praostkonnas 25.–31. oktoobrini pealkirja all «Head lapsed need kasvavad…». 2. septembril kogunes üldtoimkond Keila koguduse pastoraadis, et täpsustada nädala jooksul Paldiskis, Keilas, Rannamõisas, Ristil ja Sauel ...

Kogudused ja kohalikud omavalitsused arendavad sotsiaaltööd

Diakoonia ümarlaual kõneleb sotsiaalkomisjoni esimees, Peeteli koguduse õpetaja Avo Üprus. Foto: Eva Üprus

Usuteaduse Instituut ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital on ellu kutsunud projekti, millega soovitakse edendada koguduste ja kohalike omavalitsuste koostööd sotsiaalteenuste vallas. Projekti «Diakooniavõrgustiku arendamine – algatusrühmast meeskonnani» eesmärgiks on tõsta koguduste võimekust sotsiaalteenuste osutamisel ja koostöö arendamisel. Selleks toimuvad praostkondades arenguvestlused ja ...