Slava Ukraine

Lehenumber 9. september 2009 Nr 33 Archives - Page 2 of 2 - Eesti Kirik

Pakuvad majutust

Juba mõnda aega on meedias üleval olnud nn musta majutuse temaatika. Paljud registreerimata ja nõuetele mittevastavad kohad reklaamivad ennast kui majutuspaiku. Teiste hulgas on halba valgusesse sattunud ka kogudused. Teeliste kirikuid tutvustavas brošüüris on 26 luterlikku pühakoda, mille tutvustuse juures leiame märke mingisuguse ööbimisvõimaluse kohta, kirikutöötajate teatmikus on majutuskohti ...

Kellel pole katust pea kohal

Möödunud nädal pani elu linnas kihama. Üliõpilased ja koolilapsed valgusid tänavatele, said kokku, olid rõõmsad ja jagasid suvel kogetut. Kui lubate, teen seda minagi. Oleme perega laste soovil juba mitmel suvel mõnda aega Saaremaal puhanud. Vanem poegadest usub, et see ongi Kurrunurruvutisaar. Igatahes on seal saarel palju kenasid inimesi, kirikuid, paiku ja ööbimiskohti. Meie oleme kaks viimast suve Püha ...

Aktuaalne. Ove Sander: õppeaasta algas väga hästi

Usuteaduse Instituuti asus sel sügisel õppima 27 ja pastoraalseminari neli inimest. Pastoraalseminari juhataja Ove Sander (pildil) on sisseastujate arvuga väga rahul. «Rääkides nagu nõukogude aja kolhoosiesimees – see on rohkem kui mullu. Kartsime, et tulemas on rasked ajad, meil on ju õppimine tasuline, ja üliõpilasi tuleb ehk vähem. Aga vastupidi, hoopis rohkem tuli. Me oleme selle eest väga ...

Kas kirik suudab mõjutada?

Kirikus ei seisku tegevus kunagi, nagu südamelöögid, mis kinnitavad elu katkematut kestvust. Kirik hoiab paljuski ajaloolisi väärtusi, nii arhitektuuripärandit kaunite sakraalehitistega kui ka selle sees olevat ainulaadset kunstivara. Kiriku rikkust iseloomustavad vanad ürikud, aga ka traditsioonid ja riitused, mis aitavad saavutada ühist hingamist nii laulus kui palves. Need vormid ja reeglid ei tohiks kuidagi ahistada usulist ...

Ka kurat usub…

Ristiusu kõige vägevamaks vaenlaseks peetakse tavaliselt ateismi. Seal, kus tunnustatakse Jumala olemasolu ja kõiki usutõdesid ja kus ei teki mingisuguseid kahtlusi ega piinavaid küsimusi, paistab kõik olevat korras. Rahulik usk, mis laseb rahulikult elada, kas see ei ole ideaalne definitsioon vaimsele täiusele, mille poole me püüame? Põhjalikumal järelemõtlemisel selgub, et ateism ei ole usu ...

Kohtusid kaks peapiiskoppi

Eesti visiidi lõpusirgel kohtus Tema Ekstsellents peapiiskop Dominique Mamberti Tallinnas ka peapiiskop Andres Põderiga. Koosviibimine, mis toimus konsistooriumis, ei leidnud küll äramärkimist Eesti pressis laiemalt, ent omas tähendust kahe kiriku suhetes. Protokollilise kohtumise käigus vahetati lisaks meenetele ka mõtteid katoliku ja luterliku kiriku ning laiemalt religiooni osast Eestis. Peapiiskop Mamberti rõhutas, et ...

Üle linna hakkab helisema pool tonni pronksi

Pooletonnine kellamürakas tõsteti kandeplokkide abil hääletult kellatorni, kust talle on määratud kõva häält teha. Foto: Peeter Lilleväli

Jõhvi Mihkli kiriku tornis on uus 470 kilo kaaluv kellamürakas. Kui Jõhvi Mihkli kirik 1943. aasta augustis põles, hävis kirikutornis kellasid üleval hoidnud konstruktsioon. «Üks kell jäi küll alles, aga teine tuli asendada ja korralikku kellaansamblit käesoleva ajani polnudki,» tunnistab Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur. Kirikukelladel löödi tila vastu kella, aga Kalduri ...

Aeg on inimeste kanda

Lea Heinaste ja Jaanus Klaas võivad mõlemad Anna kirikut ja kogudust omaseks tunnistada. Foto: Sirje Semm

Anna kirikuaeda istutati tammepuu, märkimaks kihelkonna ja koguduse 325. aastapäeva. Tuhanded autod vuravad päevast päeva mööda Tallinna-Tartu maantee äärsest Anna kirikust. 5. septembri keskpäeval oli põhjust seal peatuda ja meenutada koos endisaegse Anna kihelkonna rahvaga aja lugu ja kulgu. Täpselt 325 aastat tagasi, 5. septembril 1684. aastal sai Anna kogudusest iseseisev kogudus õpetaja Erasmus Pegau ...

Kohvikud üle kirikupiiride

Misjonitöö tuum, sõnum Jeesusest Kristusest ühendab kõiki kristlasi ning Eesti erinevate konfessioonide misjonärid tutvustavad oma tööd ühiselt kohvikuõhkkonnas. Kõikidele huvilistele avatud misjonikohvikute idee tekkis luteri, baptisti, metodisti ja nelipühi kiriku misjonitöö eestvedajate ümarlauakohtumisel aasta tagasi, kui peeti nõu, kuidas misjoniteemat inimestele ...

Puud ja jumalad surevad püstijalu

Uku Masing ja Jaan Kross on Eesti XX sajandi teise poole kirjandusloos kui kaks põlispuud või jumalat. Puud ja jumalad pidada surema püstijalu. Elavana ei saa nad olla kellegi tallata, neid murtakse vaid korra. Ilmar Vene (Looming 8/2009) on klassikud kõrvu, tegelikult isegi vastamisi pannud. Kross oli õigusteadlase haridusega poeet ja prosaist, kes istus kinni nii Saksa kui Vene okupatsiooni ajal, ent omaenese tubliduse ja ande jõul ...