Slava Ukraine

Lehenumber 19. august 2009 Nr 30 Archives - Page 3 of 3 - Eesti Kirik

Koopa talus mõeldi pühapäevakoolile

Haapsalu Püha Johannese koguduse pühapäevakool pidas taasiseseisvumisjärgse töö 20. aastapäeva.  Koguduse laagripaika Koopa talus kogunes hulk inimesi, kes läbi meenutuste, ettekannete ja rühmatööde püüdsid mõtestada tehtut ja seada sammu edaspidise tarvis. Pille Talvar-Heckmanni peetud piiblitunni raames viidi läbi ka grupitöö, kus humoorikas võtmes läheneti ...