Slava Ukraine

Lehenumber 19. august 2009 Nr 30 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Lühidalt

Palamuse esmamainimisest möödub 775 aastat 21.–23. augustini tähistatakse Palamusel mitme ettevõtmisega paiga esmamainimise väärikat aastapäeva. Toimub paika tutvustava vaatefilmi esilinastus rahvamajas, avatakse kunstinäitus kihelkonnakooli muuseumis (pildil). Samuti on kirikus kontserdid solistide ja Pärnu Linnaorkestriga ning Tallinn Baroque’iga. Viiakse läbi mälestushetk surnuaial. Pärast ...

Anseküla kogudus kinnitab Salmel kanda

Anseküla koguduse kirikumajas peeti jumalateenistus õpetaja Körberi mälestuseks. Foto: Tõnu Veldre

22. augustil pühitseb Saarte praost Veiko Vihuri Anseküla koguduse kirikumaja saali Salmel. Kuigi kolhoosi vanast katlamajast ümber ehitatud kirikumaja ja selle ümbruse korrastamine vältab veel paar aastat, on saal kiriklikeks talitusteks valmis. Juba paar nädalat varem pandi valmiva kogudusemaja saal proovile. Seal toimus kontsertjumalateenistus, millega tähistati endise Anseküla kirikuõpetaja Martin Georg Emil Körberi ...

Lauldi vanu laule ja mõeldi homsele

Paistu tänane kogudus esmamainimise 775. aastapäeva tänujumalateenistusel. Foto: Raivo Asuküla

Paistu kogudus tähistas 9. augustil tänujumalateenistusega esmamainimise 775. aastapäeva. Tavalisest pidulikumale jumalateenistusele Paistu pühakotta kogunes augusti teisel pühapäeval umbes poolsada kirikulist, et väljendada tänu ja kinnitada oma usku. Kuigi pidutseti vaid isekeskis, ei unustatud õpetaja Raivo Asuküla sõnul siiski kogudust varem teeninud jumalasulaseid ja kohalik naisansambel esitas ...

Nädal Masingule mõeldes

«Ah, eks see suvi lähe suuresti Masingu tähe all,» saan vastuse oma stampküsimusele «Kuidas käsi käib?» keskkooliaegselt sõbralt, kunstiharidusega kooliõpetajalt, kelle pildilahendust selle nädala kirikulehe arvamusküljel näeme. Usun mõistvat, mida Merille Hommiku «Masingu tähe all» tähendab. Et on olnud vihma ja päikest, tuult ja äikest... Aga et on olnud ka, ...

pluss ja miinus

+ Papibänd lustitas kirikunoori Oma kolmandal avalikul esinemisel, Pilistveres kristlikul noortefestivalil «Julgen olla», kogus papibänd taas populaarsust. Möödunud aastal kirikunoorte päevadel loodud ansambel, mille korralises koosseisus musitseerivad Andres Aaste (paremalt), Kristjan Luhamets, Mart Jaanson (jääb varju), Ants Tooming ja Naatan Haamer (puudus) koosneb vaid ordineeritud EELK vaimulikest. Erandkorras oli  ...

Kiriklikest ja ilmalikest siirderiitustest

Ülemineku- või siirderiitusteks nimetavad religiooniloolased ja antropoloogid rituaale, mis markeerivad indiviidi üleminekuid läbi elutsükli ühest staadiumist, rollist või sotsiaalsest positsioonist teise. Nende kaudu on meil võimalik mõista ja mõtestada oma ambivalentset positsiooni, mis tuleneb samaaegsest kuulumisest nii loomariiki kui inimühiskonda. Meie bioloogiline olemus on dikteerinud inimkogemuse ...

Ikka Masingust mõeldes

Uku Masingust kõneldi tema 100. sünniaastapäeval Rapla kihelkonnas. Lipal vanas Raikküla koolis peeti kirjanduskonverentsi. Pungil täis saalitäis rahvast kuulas ettekandeid, vaheaegadel suheldi ja kõneldi omavahel, sest kokku olid tulnud need, keda ühendasid nähtamatud sidemed. Vaieldamatult säravaim oli Lauri Sommeri ettekanne, mida alates tänasest saab ka Eesti Kirikus lugeda. Kohaletulnute tänu kuulus ...

Tartu Maarja kogudus sai kiriku võtmed kätte

Maarja kiriku aken. Foto: Mari Paenurm

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil kirjutasid Eesti maaülikooli, Tartu linna ja Tartu Maarja koguduse esindajad alla ajaloolise kirikuhoone üleandmislepingule ja kogudus sai taas kiriku ainuomanikuks. Tervituskõnes meenutas maaülikooli rektor Mait Klaassen, et sõjapurustuste järel oli hoone edasise käekäigu osas kaks teed – teha sellest rajooni täitevkomitee garaaž või ehitada ta üliõpilastele ...

Julgen tulla ja olla

Kirikunoorte päevi tervitama tulnud peapiiskop Andres Põder sai korraldajatelt magusa ülesande jagada sünnipäevatordi asemel kommi.  Foto: Pilleriin P. Kalmus

Pilistveres toimunud kristliku noortefestivali «Julgen olla» oodatud külaliseks oli peapiiskop Andres Põder. Tänavune üritus kandis juubeli pitserit – tegemist oli EELK 20. kirikunoorte päevadega. Päevade, mida viiendat aastat omade keskel japeks (2004. aasta päevade moto «Järgmine peatus – Taevas» järgi) kutsutakse, keskmeks kujunes räpirütmis laul «Julgen olla» ...

Võru XIII misjonipäevad

19.8. kl 12 misjonipäevade avamine kesklinna pargis. Kl 19 oikumeeniline jumalateenistus luteri Katariina kirikus Jüri 9, jutlustab Kaupo Pant (EMK). 20.8. kl 11 hommikupalvus luteri koguduse pastoraadis Tartu 42. Kl 12 samas seminar «Imed meis endis», Ülo Niinemäe (EEKBKL). Kl 18 evangeelne kuulutusõhtu luteri Katariina kirikus, külalised Soomest, jutlustab Ülo Niinemäe. 

Õnnitleme

Eve Kruus 20. augustil – 45 Kristiina Jõgi 20. augustil – 37 Saima Sellak-Martinson, diakon 22. augustil – 35

Haridus inimeselt inimesele

EELK Usuteaduse Instituut on vanim Eestis pidevalt tegutsenud erakõrgkool, mida iseloomustab vaba akadeemiline õhkkond ja individuaalne lähenemine üliõpilasele. Instituudi põhiülesandeks on anda erialane ettevalmistus EELK vaimulikele ja kaastöötajatele. Samas on instituut ülikoolina avatud kõigile, kes soovivad omandada laiapõhjalist humanitaarharidust ja uurida kristluse ning õhtumaise ...

Liitu listiga

EELK Konsistoorium on sisse seadmas listi, mis aitaks parandada suhtlemist koguduste juhatustega. Sellega on oodatud ühinema koguduste juhatuste esimehed, aseesimehed, soovitavalt ka teised juhatuse liikmed. Listiga liituda soovijail palutakse saata 1. septembriks nimi ja meiliaadress  konsistooriumi e-aadressile konsistoorium@eelk.ee

Päikesepaistes koorilauluga Jumalat kuulutades

Eesti Kiriku toimetus sai lugejalt foto Elvas Verevi järve ääres esinenud Oleviste koguduse Effataa noortekoorist. «See oli väga meeldiv üllatus rannakülastajatele, sest kuskil polnud ühtegi teadet esinemisest ja tegemist oli kesknädalaga. Igati vahva idee tuua jumalasõna läbi laulu inimesteni, kes võib-olla kirikus ei käigi, kuid seal, rannas, jäid sajad päevitajad huviga kristlikku ...

Eesti Kirik küsib

Kantsler Urmas Viilma, väidate 5. augusti Eesti Kiriku juhtkirjas, et koguduste ühendamine ja nn kobarkoguduste tekkimine EELKs on hädavajalik. Millele tuginete taolist otsust ette valmistama hakates? Urmas Viilma: Eelmise aasta lõpus ja käesoleva aasta alguses viidi kõigis EELK kogudustes läbi juhtorganite valimised. Mitmes koguduses oli väga tõsiseid probleeme valitavasse nõukogusse või juhatusse ...