Slava Ukraine

Lehenumber 12. august 2009 Nr 29 Archives - Eesti Kirik

15. august

Eestpalves on Soome kiriku Turu piiskopkond ja peapiiskop Jukka Paarma ning piiskop Kari Makinen, samuti Šoti episkopaalkiriku Edinburghi piiskopkond ja piiskop Brian Smith.

Eestpalve

Palvetame, et üle 700 aasta vana Ridala kirik saaks uue katuse ja nii säiliksid haruldased kunstiväärtused, mis praegu on hävimisohus.

Soosinguajad

Pühapäevastes kirjakohtades palub Vana Testamendi tekstis Aabraham Soodoma pärast, aga linn hävib, Uue Testamendi lugemises Jeesus hurjutab Galilea linnu ning Luuka evangeeliumist antud kirjakohas Jeesus nutab Jeruusalemma pärast. Saabuv pühapäev jääbki lähestikku Jeruusalemma templi hävitamise päevaga. Kui neid piiblikohti lugeda ja mõelda pühapäeva taustale, siis tekib küsimus, kus siin veel ...

Jumal on teinud imetegusid

Jeesus hakkas hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud: «Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam ...

Tartu Peetri koguduse meenekonkurss

Novembris tähistatakse koguduse 140. ja kiriku 125. aastapäeva. Seepärast kuulutab kogudus välja konkursi, et leida kogudusele iseloomulikud meened. 21. augustini toimuv konkurss on avalik, hindamiskomisjon teeb oma otsuse 1. septembriks.  Preemiad antakse üle aastapäevi tähistavatel üritustel. Lisainfot saab koguduse kantseleist tel 733 3261 ja Anneli Klausilt tel 5615 3265, samuti veebilehelt www.eelk.ee/tartu.peetri.

Kutse juhatuste esimeeste konverentsile

Armsad õed ja vennad Kristuses! EELK toetusfondi algatusel ja Misjonikeskuse toel toimus 2008. a märtsis esimest korda juhatuse esimeeste konverents. Kuna tagasiside osavõtjatelt oli positiivne ning taolist konverentsi peeti väga vajalikuks, siis otsustasime jätkata. Käesoleval aastal toimub konverents 23.–25. oktoobrini Audrus Villa Andropoffis.  Konverentsi põhiteemaks on kirik ühiskonnas. Kavas on erinevad loengud ...

Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond

kutsub õppima kaheaastasele kirikumuusika D-kursusele ja üheaastasele eelkursusele praegusi ja tulevasi kirikumuusikuid, kes organisti või koorijuhi ametis vajavad täiendavaid teadmisi pillimängus, koorijuhtimises, muusikateoreetilistes ja teoloogilistes ainetes. Õppetöö toimub sessioonõppe vormis (10 sessiooni õppeaastas, á 3–4 päeva). Kirikumuusika D-kursuse lõpetanud võivad ...

TARTU TEOLOOGIA AKADEEMIA

on rakenduslikku kõrgharidust andev akrediteeritud kristlik erakõrgkool. 25.–26. augustil toimub vastuvõtt teoloogiaõppesse ja praktilise teoloogia magistriõppesse järgnevatele erialadele: • hingehoid; • kristlik meedia (magistriõppesse vastuvõttu ei toimu); • kristlik noorsootöö; • vaimulik; • eetika- ja religiooniõpetuse õpetaja. Õppetöö ...

Kirikunoorte päevade 20. aastapäev

13.–16. augustini peetakse Pilistveres 20. noortefestivali, mis kannab seekord nime «Julgen olla». Selle aasta noortefestival on juubelifestival. Kas mäletate, kuidas Prangli noortepäevadel ei mahtunud kõik inimesed Prangli kabelisse, kus esinesid vennad Johansonid? Sel aastal esineb laupäeval, 15. augustil kell 21 rehehoones ansambel Papibänd koosseisus Mart Jaanson (klahvpillid), Kristjan Luhamets (trompet ja laul), Naatan ...

Täpsustus

Toimetuse süül on Eesti Kiriku 28. numbri 5. lk tähelepanekute kastis välja jäänud viimane rida. Viimane lause peab olema järgmine: «Kassari kabeliaias puhkavad viimset und mitmed kuulsused, sealhulgas ka Johann Köleri laemaalil Kaarli kirikus Kristusele näo andnud Villem Tamm.» Eesti Kirik

Täname

Anonüümne annetaja

Õnnitleme

Aarne Lätte, diakonõp 12. augustil – 43 Urmas Viilma, kantsler 13. augustil – 36 Arvo Lasting 13. augustil – 34 Tarmo Kulmar, dr 13. augustil – 59 Anu Konks 16. augustil – 54 Maarja Sokk, diakon 17. augustil – 34 Ordinatsioonitähtpäev 12. augustil – 8 Tõnu Veimer, diakon reservis 14. augustil – 16 Markus Haamer 15. augustil – 5 Kaisa Kirikal 15. augustil – ...

Maarja taevaviimine

Katoliiklikel maadel on 15. august riiklik püha – neitsi Maarja taevaminemise päev. Kõigepealt tuleb märkida, et sel pühal puudub igasugune ajalooline alus. Maarjast teame üldse väga vähe. Pühakirjas ilmub ta ainult paar korda, kuigi need sündmused ja seosed, millest evangelistid jutustavad, paistavad ülimalt olulised ning nendest ongi arenenud nn marioloogia kõige soliidsem osa. Erakordse ...

80 aastat tagasi. Juuli-august 1929

Suvesoe meelitab põhjamaa inimesed toast välja, sestap peeti ka kaheksakümne aasta eest juulis ja augustis mitmel pool Eestis laulu- ja muusikapäevi ning vabaõhu-jumalateenistusi. Juunikuus aset leidnud vaimulik laulupäev Tartus oli hoogu andnud korraldada samalaadne ka Rõuges. 7. juulil oli sinna ilusa ilma toel kokku tulnud inimesi nii lähemast kui ka kaugemast ümbrusest. Orkestri saatel liikus paarisajaliikmeline ...

Õhtutund Jumalaga muusikas

Vallavanem Aare Sünter (vasakult), Toomas Mägila, Urmas Vulp, Levi-Danel Mägila, Olga Voronova, Ruhnu koguduse õpetaja Harry-Johannes Rein, Aare Tammesalu. Piret Sünter

Õhtupäikesest valgustatud ja imehea akustikaga Ruhnu uues kirikus musitseerisid Tallinna Keelpillikvartett ja tšellist Aare Tammesalu. Urmas Vulp, Olga Voronova, Toomas Mägila, Levi-Danel Mägila ja Aare Tammesalu kandsid ette Franz Schuberti kvinteti C-duur. Meieisapalve ja õnnistussõnad Ruhnu koguduse õpetajalt lõpetasid muusikaõhtu, millest oli väikese saare kohta rõõmustavalt palju ...