Lehenumber » Väljaanded » 17. juuni 2009 Nr 26/27

Tartu Teoloogia Akadeemias lõppes õppeaasta

Lõpule on jõudnud järjekordne õppeaasta. Viimased eksamid sooritati 1.–4. juunini toimunud suvesessioonil. Edukalt magistritöid ja rakenduskõrgharidusõppe lõputöid kaitsnud tudengeid ootab ees veel lõpetamine. Traditsioon lõpetada õppetöö väljaspool kooliseinu ulatub 1993. aastasse, kui esimest korda koguneti suvesessioonile Tarvastu kiriklasse. Eksamite kõrval, mis on ...

Valga sinodil esines külalisena Mart Laar

Valga sinodil esines Mart Laar (vasakul). Pildil koos Otepää koguduse praktikandi Marko Tiirmaa (keskel) ja õpetaja Heino Nurgaga. Foto: Merje Talvik

Idee pidada 2009. aasta Valga praostkonna aastakoosolekut Otepääl ning kutsuda kirikuelu ja Jakob Hurda teemal esinema ajaloolane Mart Laar, oli kadunud õpetaja Jüri Stepanovi soov. Läinud aasta juunis surnud õpetajat Jüri Stepanovit mäletatakse mehena, kes väärtustas Otepääd kui rahvuslikku pühapaika, kristliku Eesti keskust, kus teenis pastorina Jakob Hurt. Riigikogu liige Mart Laar tutvustaski oma ...

Maarjamaa Piibel

Siiani oli meil ainult lühikommentaariga Uus Testament (1989). 15. juunil, Pirita kloostri 602. sünnipäeval ilmus uhiuue sarja esimene vihik: Psalmid – Pirita Psalter. Ühe tõlkija, Vello Salo sõnul on see psalmide 5. või 6. tõlge, mis trükis ilmub. Uue tõlke eripäraks on see, et laulud on esitatud luuletustena, millega rõhutatakse nende poeetilist vormi. «Psalmid on ju inimese kõne ...

Lepitav laul

Eelmise nädala lõpus peeti Tartus laulupidu. Suuremad üritused algasid juba reedel, mil oli pidulik eelkontsert Maarja kirikuhoones. Sealsamas, kus 140 aastat tagasi toimus I Eesti üldlaulupeo peaproov, esinesid nüüd valitud koorid ja orkestrid. Laupäeval aset leidnud laulupeol trotsis vihmahoogusid umbes 8000 lauljat, tantsijat ja pillimeest. Oli ülendav pilt näha laulupeorongkäigus erinevas vanuses vihmamärgi peolisi ...

Kristlikud staarid

Ma ei käinud Lootuse festivalil. Olen paaril korral küll säärasel suurüritusel osalenud. Ühel korral, kui Billy Graham jutlustas Olevistes, olin jumalateenistusel lõpuni. Ühel teisel korral, mis toimus Linnahallis, tulin poole pealt ära. Billy Grahamit kuulates mõtlesin: miks ta siin jutlustab ja mis põhjustas inimeste tulva kiriku ees, nende hulgas ratastoolidel invaliidide rohkuse? Sõnum, mida ta ...

Lootuse festival ja palve

«Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.» (Mt 18:19) Aga kui palvetajaid on kaks tuhat või rohkem!? Lootuse festivali korraldajaks oli Billy Grahami Evangeelne Assotsiatsioon (BGEA) koostöös paljude Eesti kristlike kogudustega. Seitsme kuuga tehti ära tohutu töö ja ...

Vastseliinas toimus suvine leerilaager

Nädal tagasi toimus Vastseliinas traditsiooniline Võru praostkonna kahepäevane leerilaager. Praostkonna leerilaagrite traditsiooniga tegi seitse aastat tagasi algust Vastseliina koguduse õpetaja Toivo Hollo. «Tookord sai lapsed kutsutud oma tallu, kuid nüüd on leeriliste arv juba suurem, mistõttu oleme viimased neli aastat pidanud laagreid Kirikmäe matkamajas. Maja omanik on Vastseliina koguduse liige Uuno Ruus, kes on ...

Jumala sõna levitamine 2008. aastal

2008. aastal levitasid Ühinenud Piibliseltsid üle 28 miljoni Piibli, s.t umbes 5% enam kui 2007. aastal. Kasvutendents tervikpiiblite osas on viimastele aastatele iseloomulik, samas kui Uute Testamentide, Piibli osade ja valitud tekstide levitamine on pisut vähenenud. Siiski on mullu ÜPS maailmas kokku levitatud umbes 380 miljonit pühakirjaväljaannet. Erilise koha moodustavad selle materjali seas uutele lugejatele mõeldud piibliosad ...

Kogumise aeg

Kirikuleht läheb puhkusele. Majandussurutise tingimustes tavalisest pikemale, kuid loodetavasti jätkub palka ka edaspidi. Tööd on väga palju, sest iga päev sünnib Eestimaa eri paigus midagi tähelepanu- ja kirjutamisväärset. Pärast kolmanda lapse sündi olen võinud siin toimetuses olla alles mõne kuu, aga juba saanud kogemusi, millest õppida. Läinud intervjuule mittetöötava ...

Võidutuli avab vabadussamba

23. juunil, võidupüha esimestel minutitel avatakse piduliku tseremooniaga Tallinnas Vabadussõja võidusammas. Võidupüha traditsiooni kohaselt süüdatakse üks võidutuli Tori sõjameeste mälestuskirikus, selle aasta teine tuli aga Jõgevamaal Kassinurme mägedel. Mõlemad tuled tuuakse Tallinna ja pannakse hoiule Jaani kirikusse, kust need võidusamba tseremoonia ajal välja ...

Mait Mölder laulatati kogudusega

Mait Mölder Rõuge kiriku altari ees. Foto: Toivo Hollo

Reedel, 12. juunil toimus Rõuge kirikus koguduse õpetaja Mait Mölderi introduktsiooni jumalateenistus. Teenistuse viisid läbi peapiiskop Andres Põder ja praost Urmas Nagel, jutluse pidas Mait Mölder. Kohal olid kõik praostkonna vaimulikud ja ka Rõuge koguduse endine õpetaja Valdo Reimann. Oma tervituse ütlesid Rõuge vallavanem Tiit Toots ja Lasva vallavanem Jüri Nassar, kes andis Mait ...

Konsistooriumi juunikuu otsuseid

EELK XXVIII kirikukogu liikmeteks Viru praostkonnast kinnitati Anne Ferschel, abipraosti kt Tauno Toompuu ja õp Villu Jürjo; Võru praostkonnast abipraost Üllar Salumets, õp Mait Mölder ja Rannar Susi. Õpetaja Tauno Toompuu määrati Viru praostkonna abipraosti kohusetäitjaks kuni järgmise korralise sinodini. Andres Mäevere vabastati Petseri koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. augustist ja ...

Juhtkiri juulikuu lehtedele

Öeldakse, et oleks on paha poiss. Aga kui Eesti Kirik ilmuks ka juulikuus, võiksime esiküljelt lugeda uudist kiriku pühitsemisest. Kuigi kirikuelus ei ole midagi ebaolulist, on kiriku pühitsemine siiski tähelepanu väärt. Viimase kümne aasta jooksul on EELK peapiiskop pühitsenud keskmiselt iga kahe aasta peale ühe kiriku, lisaks mõned kabelid. Ja seda polegi nii vähe, sest ükski neist pole ehitatud ...

Ohvriabi on tegutsenud 15 aastat

Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi korraldab 19. juunil Tallinnas foorumi. Foorum teemal «Kuidas kaitsta end küberkuritegevuse eest?» on pühendatud ühingu 15. tegevusaastale. Juhatuse aseesimehe Kersti Lootuse sõnul on kavas ettekanded aktuaalsetel ohvriabi valdkonda puudutavatel teemadel, eesmärgiga juhtida inimeste ning selles valdkonnas töötavate spetsialistide ja võtmeisikute tähelepanu ...

Maarja kiriku lugu tutvustav näitus

Tartu laulupeo eel sai valmis Maarja kiriku lugu tutvustav näitus. Materjali on kokku kogunud õpetaja Peeter Paenurm, näituse kujundas Silja Paris Tartu Linnamuuseumist. Näitus on teisaldatav, praegu on see näha Maarja koguduse majas Õpetaja tänavas, juuni lõpus aga ESTO päevadel Münsteris. Praegu on Maarja kiriku hoone veel Eesti maaülikooli kasutuses, muinsuskaitseamet on taastamistöödeks vajalikud ...