Lehenumber » Väljaanded » 27. mai 2009 Nr 22/23

“Kui sul on kiire”

I nelipüha jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus esitletakse EELK 2008. a meediapreemia laureaadi, Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja praost Enn Auksmanni raamatut «Kui sul on kiire». Raamat sündis EELK kodulehel www.eelk.ee aastatel 2001–2009 avaldatud küsimustest ja vastustest, mille eest autor pälviski preemia. Esimesed küsimused jõudsid autorini 2001. aasta kevadel. «Et need olid ...

Töid religioonipedagoogikast I

Töid religioonipedagoogikast I. Koostaja Pille Valk. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. Artiklikogumiku saatesõnas kirjutab koostaja Pille Valk, et «Eesti iseseisvuse taastamine äratas varjusurmast ka religioonipedagoogika» ning koolides hakati religioonide kohta vastavates õppetundides teavet jagama. Alustati õpetajate ettevalmistamist, selles on suur teene ka Pille Valgul. Kogumik, milles on artikleid 10 autorilt, tahab anda ...

Värvime Eesti sinimustvalgeks. Eesti lipu 125. sünnipäeva kava

● Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipp pühitseti Otepää pastoraadi saalis 4. juuni õhtul 1884. aastal. ● 20. sajandi esimesel aastakümnel omandasid sinimustvalged värvid rahvusvärvide tähenduse. ● 21. novembril 1918 tunnistas Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus sinimustvalge lipu Eesti riigilipuks. 27. juunil 1922 võttis riigikogu vastu riigilipu seaduse. ● Nõukogude ja Saksa okupatsiooni ajal oli ...

Jeesuse imeteod Räpinas

Urmas Nagel paneb lapsed pidalitõbistena Jeruusalemma poole kõndima, rivi lõpus on Pindi koguduse õpetaja Argo Olesk. Foto: Sirje Semm

Võru praostkonna lastepäevale saabunud tulid jumalateenistuse lõppedes Räpina kirikus altari ette õnnistusele, enne kui Jeesuse imetegudest osa saama läksid. Reet Parras, koguduse pühapäevakooliõpetaja, võttis jalgratta, räpinlase lahutamatu kaaslase, käekõrvale, kamandas lapsed liikuma ja kurtis: «Meil jäid mitmed lapsed tulemata, sest nad on kohaliku laulupeoga seotud.» ...