Lehenumber » Väljaanded » 27. mai 2009 Nr 22/23

31. mai

Eestpalves on Guildfordi piiskopkond ja piiskopid Christopher Hill ning Ian Brackley. Samuti on eestpalves Visby piiskopkond ja piiskop Lennart Koskinen.

Johan Kõpp kristlaseks olemisest

Olla vaba – olla vaba muredest ja kartustest, sest neid on võimalik võita. Olla julge ja rõõmus – mitte elu eest põgenedes, vaid seistes kesk elu ka siis, kui see on võitlus, püsides võitlejana, kes on kindel võidus. Olla tugev – teades, et ta ei ole iialgi üksinda, vaid temaga on see, kellele kuulub võimus maa peal ja taevas ja kelle abiga suudetakse kanda ja kannatada, ...

* * *

Vana on olnud, uus on tulnud. – Ons tõesti tulnud? Kõdu loovutab elule teed. – Jah, on tulnud! Mina ei suuda veel mõista, aga tahaksin. Mida vaadates kogen või näen? Muutunud ilmas on ilmast ilma ülesse, kõrgusse, kõiksusse tõus, ääretu ilma silma. Meel meeletult mõikab ja igatsusest kaasa hõikab kõikväelise ümina lainel, vabanend painest, ...

Spiritus Domini replevit orbem terrarum – Issanda Vaim täidab kogu maailma

Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia: et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. Ps. 67:2. Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius: et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius. Issanda Vaim täidab kogu maailma, halleluuja; ja see, kes kõike koos hoiab, tunneb hääli, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ps 68:2. Issand tõuseb ja tema vaenlased hajuvad: tema palge eest põgenevad need, kes ...

Jumala Vaim annab julguse ja tõsiduse

Jeesus vastas talle: «Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid Isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides. Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde ...

Oma majapidamine

illustreerinud Anu Mõtshärg

Kaalu Linda ja Terepi Leida majapidamised asusid kõrvuti. Vanadest talukohtadest Kaalust ja Terepist oli tänaseks vähe järele jäänud, vaid aialappi maja ümber harisid nood eakad naised. Kevaditi ja suve hakul õilmitses siin päris paradiis. Terepi, mis jäi rohkem oru sisse, tervitas saabujat toomingate ja pärnade magusa lõhnaga. Taamal tõusis kuivanud tee puude vahel kõrgemale, viies ...

Barmeni teoloogilise avalduse tähendus

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu avaldus seoses dokumendi vastuvõtmise 75. aastapäevaga Barmeni teoloogilise avaldusega distantseerus 1934. aastal Wuppertal-Barmenis Saksa Evangeelse Kiriku tunnistussinod kirikutesse tunginud natsionaalsotsialistlikust ideoloogiast. Selle avalduse tähendus on Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) liikmeskirikutes üha kasvanud. Saksa kirikutes omistatakse Barmeni teoloogilisele avaldusele ...

Usuvaimu ärgitaja Jüri Kimmel

Jüri Kimmeli tütar Kersti Lamp oma kodus koos tütrepoeg Mattiasega. Foto: Rita Puidet

Pärast paarikümneaastast elu ja tööd Soomes on sünnilinna naasnud Jüri Kimmeli noorim laps, tütar Kersti. Isa 110. sünniaastapäeva eel oli Kersti Lamp lahkesti nõus oma isa meenutama. Kersti ütleb end olevat Jumalale tänulik, et tal on olnud sellised vanemad. Alljärgnevalt mälestuskillukesi Jüri Kimmeli pikast elust. Pärast õpetajaordinatsiooni kandideeris isa Pärnu kanti, ent ...

Eesti lipulaulu saamisloost

Ajalooline Eesti lipp jääb sel korral hoidla kaitsvast rüpest välja toomata. Viis aastat tagasi Otepää kirikus oli lipp Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmete poolt valvatuna rahvale vaatamiseks toodud. Foto: Sirje Semm

 Eesti lipulaulu «Eesti lipp» aluseks on kirikuõpetaja Martin Lipu (1854–1923) luuletus «Eesti, Eesti, ela sa!», mis ilmus esmakordselt Lipu esimeses trükis avaldatud luulekogus «Kodu kannid I» (Jurjev, 1897) 19. luuletusena. Luuletusel on viis salmi: sissejuhatav ja lõpetav salm raamivad iga lipuvärvi tähendusele pühendatud salme. Helilooja Enn Võrk (1905–1962) kirjutas Lipu ...

Rahvast ühendav sümbol

Tänavu tähistame oma sinimustvalge lipu 125. ja Balti keti 20. aastapäeva. Sellega seoses meenub laulva revolutsiooni aeg, mil Eesti loomeliitude ja Rahvarinde üleskutsel olime ühises rivis nii öölaulupidudel kui ka paljudel rahvakogunemistel ja kõikjal lehvisid meie sinimustvalged rahvuslipud ning lauldi isamaalisi laule. Olin üks neist õnnelikest inimestest, kellel oli au nii korraldajana kui lauljana nendel ...

Minu kokkupuuted kirikuga

EELK Teeneteristi III järgu ordeni kavaler Rapla maavanem Tõnis Blank ütleb, et tema suhe kirikuga on privaatne, üsna individuaalne ja pigem seesmine. Suur valgus otsib sinu sisse teed. Peaasi, et sa ennast nüüd ei sule.                       Ain Kaalep Igal pühakojal on eriline aura. Olgu tegemist suure ja võimsa ...

Tõnu Lend

 EELK Teeneteristi III järgu ordeni saaja Tõnu Lend on mees, kelle kohta võiks kasutada vabalt väljendit mees nagu orkester. Olles leeritatud ja laulatatud Hageri koguduses, on kogudusetöö jäänud tema südameasjaks siiani. Ta on olnud juhatuse liige alates 1985. aastast. Laekurina teenib kogudust ustavalt tänaseni. Tõnu hobideks on laulmine ja puhkpillimäng. Ta on laulnud ja laulab erinevates ...

Tiina Ool

 Aasta laste- ja noorsootöö tegija on Tiina Ool, Kuressaare Laurentiuse koguduse laste- ja noortetöö juht 2003. aasta algusest ja praostkonna sama valdkonna juht aastast 2005. Tiina Ool on ise kirjutanud: «2008. a on olnud järjepidev, on toimunud erinevaid üritusi, laagreid ja koolitusi. Jumala õnnistusel on tulnud juurde uusi abilisi, samuti on liitunud uusi lapsi ja noori.» Lisaks töötab Tiina Ool osalise ...

Kogudus tänab ja peab meeles

«Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja!» (Ilm 2:10). Selle üleskutse esitas meie Issand oma järgijatele, kõigile kristlastele. Meie eesõiguseks, aga ka leeritõotuses antud kohustuseks on anda oma aega ja võimeid kristliku kiriku ülesehitamiseks ning teenimiseks. Võimalusi selleks on meie kirikus palju, konkreetsem võimalus on seda teha oma kodukoguduses. Lääne-Nigula Püha ...

EELK tänukirja, mis antakse üle kohtadel, saavad 27 inimest

Ülle Ehanurm, Kaja Kaabel, Marika Kerge, Herbert Saarnok, Aili Nõupuu, Jaanus Mägi ja Ülle Erman Lääne-Nigulast; Helmi Hämäläinen ja Helmi Jalonen Jõhvist; Viiu Holm, Anne Lilletai ja Jaanus Rieberg Pärnust; Katrin Keso-Vares Kuressaarest; Laine Kulla, Lia Lõugas ja Vello Kuusk Aegviidust; Leida Lainoja ja Silvia Talts Sindist ning praost Heikki Heinonen (Sindi koguduse toetaja); Evi Sepp ja Mati Veersalu ...