Slava Ukraine

Lehenumber 27. mai 2009 Nr 22/23 Archives - Eesti Kirik

Tänu, mis tuleb südamest

Viimastel aastatel on meie kirikus senisest enam tähelepanu pööratud tublide ja väärikate töötegijate tunnustamisele. Vaimulike konverentsil valitakse kaks aasta vaimulikku ja juhatuse esimeeste konverentsil aasta juhatuse esimees. Aina rohkem on neid kogudusi ja praostkondi, kes on välja arendanud oma tunnustussüsteemi, näiteks Toomkoguduse Maarja medal või Rapla koguduse Maarja-Magdaleena pronkskuju. Juba mitmendat ...

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tänab ja tunnustab

I nelipühal, 31. mail kell 15 algab Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus jumalateenistus, kus peapiiskop Andres Põder tunnustab ja tänab tublisid kirikuinimesi ja -sõpru. EELK Teeneteristi II järgu ordeni saavad: Soome ELK piiskop dr theol Vilho (Wille) Heimo Juhani Riek­kinen, EELK haridussüsteemi ülesehitamise toetaja; dr theol dotsent Pille Valk kristliku kasvatuse ja religioonipedagoogika arendaja. EELK Teeneteristi III ...

In memoriam

Laine Villenthal 2. juunil 2007. a Tartus Jaani kiriku ees pärast EELK 90. aastapäeva jumalateenistust. Äsja oli peapiiskop Andres Põder andnud talle EELK Teeneteristi III järgu ordeni. Foto: Sirje Semm

Sina juhid minu elu Nüüd enam ma surma ei karda, mu mullane hoone võib minna. Hing aukuues Jumala linna uut elamut otsima läeb.             Laine Villenthal Emeriitõpetaja Laine Villenthal suri 23. mai hommikul 86 aasta vanuses. Elu on Jumalast meie kätesse antud ime – kordumatu ja erakordne. Seda on olnud ka Laine Villenthali elu. Teenekas jumalasulane, ...

Kaasteeline meie keskelt

EELK kõrge tunnustuse, Teeneteristi III järgu ordeni kättesaamise eel on siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au väärikalt tagasihoidlik. Meenutame tehtut ja kõneleme tänastest ettevõtmistest. Ilmo Au töötab siseministeeriumis ametnikuna 1993. aastast. Ta ise nimetab end müüriladujaks, rõhutades, et suurepärase vundamendi on rajanud Andra Veidemann ja Tiit Sepp. Ajaloost ja ...

Vilho (Wille) Heimo Juhani Riekkinen

Wille Riekkinen 2001. a Kuhmos Soome kirikupäevadel.  Foto: Sirje Semm

EELK Teeneteristi II järgu ordeni saab Vilho (Wille) Heimo Juhani Riekkinen (sündinud 1946), Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Kuopio piiskopkonna piiskop 1996. aastast. Piiskopkond on loodud aastal 1939 ja hõlmab 9 praostkonda ning 60 kogudust 450 000 liikmega. Idas asuva piiskopkonna territoorium on üsna lai. Piiskop Riekkinen on kaitsnud aastal 1980 teoloogiadoktori dissertatsiooni. Töötanud Joensuu ja Helsingi ülikoolis, olnud ...

Erki Sok

EELK Teeneteristi III järgu ordeni saaja Erki Sok (43) on olnud 17 aastat Vastseliina koguduse kirikuvanem ja 15 aastat koguduse juhatuse liige. Sellest ajast kaheksa aastat olnud juhatuse aseesimees ja viimased viis aastat juhatuse esimees. Nende aastate jooksul on ta väga ustavalt täitnud temale pandud kohustusi. Erki Sok on talupidaja, abielus, kolme lapse isa. 1996. aastal tunnistati ta Eesti parimaks erametsaomanikuks. Laulab segakooris Tervis, ...

Pille Valk

 Pille Valk, - õpetaja, ajaloolane ja teoloog,- on sündinud 21. detsembril 1959. Pärast ajaloolase ja õpetaja cum laude diplomi saamist Tartu ülikoolist töötas ta Kehra keskkoolis ajaloo ja kunstiajaloo õpetajana. 1990. aastast töötab Tartu ülikoolis. 1995 kaitses TÜ ajaloo osakonnas Eesti kooli usuõpetuse ajalugu käsitleva uurimuse põhjal magistritöö. Pille Valgu 1990 ...

Sinodimärkmeid Viljandist

Kiriku aasta töötegijaks Viljandi praostkonnas valiti Mõisaküla koguduse juhatuse esimees Kunnar Keres, kes jagas sinodilistele oma muljeid kiriku taastamistöödest. Fotod: Mari Paenurm

Maikuu avas Viljandi praostkonna sinod, mis sedakorda peeti Mõisakülas. Küllap seostub Mõisaküla paljudele inimestele kauge paigaga piiri ääres, mida laastavad töötus ja noorte lahkumine. See on õnneks suures osas müüt. Nagu ka praost Marko Tiitus sinodil välja tõi – kui üks väike linn ehitab supermarketi asemel esmajärjekorras üles kiriku, ütleb see kahtlemata ...

Armastuse revolutsioonist

Ülemöödunud nädalal Moskvas peetud Eurovisiooni lauluvõistlusel laulis Bosniat ja Hertsegoviinat esindanud poprokigrupp Regina laulu, mis kõneles armastuse revolutsioonist. Nad olid laval valgetes ülikondades, et sarnaneda vene aadlikega. Laulu lõpus ilmus esinejate peade kohale punalipp. Sellise kummastava koosluse taotlus oli meelde tuletada, et vaatamata kõigile värvidele, mille järgi rahvaid jagatakse ja ...

Toimetuse postist. Tunnistus koguduse ees

Kiitus ja tänu Jumalale! Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste-omandamisele meie Issanda Jee­suse Kristuse läbi, kes meie eest suri. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei saa hukka, vaid temal oleks igavene elu. Jumal laskis meie kõigi süüteod tulla Tema peale. Kiitus ja tänu Jumalale, Jeesusele Kristusele! Ei tahaks enesest ...

Teeniv armastus inimeste hulgas

Elmar Pähni (1908–1991) jutlus Urvastes I nelipühal, 4. juunil 1938 1Ts 1:2–3 Täna ei ole olnud meil võimalust koguneda oma pühakotta nagu möödunud aastal, sest kirik on kinni uue oreli osade all. Meie oleme kogunenud siia surnuaiale. Aga ma mõtlen, siin võime veel otsekohesemalt tungida Jumala armastuse sügavusse. Siin oleme kui Jumala poolt ehitud ja kaunistatud suures pidusaalis. Puud õitsevad, ...

Rännates koos Ado Köögardaliga

Harjumaa muuseumis Keilas on avatud näitus Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapiltidest ja reisimärkmetest aastaist 1924–1938. Näitus pakub külastajale võimaluse rännata koos Ado Köögardaliga toonases Keila kihelkonnas ja Eestis ning teha üks lühivisiit ka Helsingisse. Köögardali mahukad päevaraamatud ja fotoalbumid kuuluvad tema perekonnale. Ado Köögardal ...

Imetledes Jumala loodut

Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. 1Ms 1:31 Jumal on ka täna kogu loodu põhjus, mõte ja eesmärk. Loovat jõudu – armastust – ei saa mõõta ega prepareerida, seda saab ainult imetluse ja aukartusega vastu võtta. Enne langemist Aadam tunnetas, et tema elu allikas pole mitte toitumine, vaid ühendus Jumalaga, mis väljendus Jumala anni vastuvõtmises. ...

Jumal näeb

Meie peres oli lastel mitmesuguseid mänge. Üks huvitavam kui teine. Ja nii möödus aeg kiiresti, lõbusalt. Eriti suur mängija oli vend. Ta ise nuputas mänge ja me olime meelsasti nõus koos proovima seda uut «repertuaari». Ühel päeval aga seisime suure avastuse ees: meie kodu lähedal kraavis leidus savi. Ning vend oli see, kes siis meile kõigile teadustas: «Nüüd hakkame savist seepi ...

Eesti Kirik küsib

Kas ja milliste ootustega osaleb teie kogudus 29.–31. mail Tallinnas Saku Suurhallis toimuval Lootuse festivalil? Urmas Paju, Võnnu koguduse õpetaja: Ei oska siinkohal iga koguduseliikme eest kõnelda, kuid tundub, et ollakse selle suurejoonelise äratusürituse maaletoomise eest korraldajate suhtes väga tunnustavad ja tänulikud Jumalale, et tema Vaim seal võimsasti tööd saab tegema, lootes sellest äratust ...