Lehenumber » Väljaanded » 13. mai 2009 Nr 20

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks

 Äksi koguduse õpetaja ametikoha alates 1. oktoobrist. Avaldus koos elulookirjeldusega esitada 1. juuniks peapiiskopile aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Info: Äksi koguduse juhatuse esimees Peeter Lääniste, tel 513 6588; e-post aksi@eelk.ee.

PL Muusikute Toetusfondi kontserdid

21. mail kl 18 Rakvere rahvamajas Henry-David Varema (tšello) Lea Leiten (klaver)

Väike rõdunäitus

Tallinna Püha Vaimu kirikus on 13. maist avatud väike rõdunäitus, mis tutvustab ajaloolisi klaasimaale, mis on kingitud Tallinna Püha Vaimu kirikule XVII ja XIX sajandil. Ajalooliste klaasimaalide näitus on lahti kuni 30. septembrini, esmaspäevast laupäevani kell 9–17.

Oikumeeniline misjonikohvik

14. mail kell 18 EMK Tallinna kirikus (Narva mnt 51). Hea võimalus tutvuda selle suve misjoniplaanidega, räägitakse erinevatest reisidest ja üritustest. Musitseerib Robirohi, külaline Komimaalt.

Valga praostkonna laulupäeva kontsert-jumalateenistus

Nõo kirikus 16. mail kl 14.

Õnnitleme

Kristjan Luhamets, õpetaja, 13. mail – 29 Heinar Roosimägi, diakon, 13. mail – 33 Ants Kivilo, õpetaja, 15. mail – 56 Algur Kaerma, diakon­õpetaja, 16. mail – 47 Eenok Haamer, titulaar­praost, mag, 17. mail – 74 Margit Nirgi, õpetaja, 19. mail – 50 Ordinatsioonitähtpäev 14. mail – 23 Harry Madisson, diakon­õpetaja reservis Peeter Parts, õpetaja, kaplan ...