Lehenumber » Väljaanded » 13. mai 2009 Nr 20

Kaks konsultatsiooni evangelisatsiooni üle

Viimaste aastate oikumeeniline kliima Eestis on sedavõrd soodne, et kasvab julgus võtta ette teemasid, mis puudutavad kirikute ühistööd mitte ainult formaalselt, vaid ka ühiste vaimulike ja teoloogiliste väärtuste pinnal. Kirikute ühistegevuse suurimaks proovikiviks osutub ilmselt misjon ja evangelisatsioon. Ent sellisest eesmärgist loobumine poleks sugugi süütu tegu, sest evangeelium Jeesusest Kristusest ongi ...

Leeritunnistus ülemkomissari kabineti seinal

Politseirindel on olukord endiselt muutusteta. Eestis registreeriti 2008. aastal üle 47 600 kuriteo. See number on igal aastal enam-vähem ühesuurune. Mis tõukab inimesi kuritegevusele? Sellele ei ole ühest vastust. Ühele osale inimestest ühiskonnas on omane teha kurja ja nende ravimiseks puudub rohi. Praeguse seisuga on hõivatud 96% arestimajade kohtadest. Ainult Hiiumaal ja Saaremaal on veel vakantseid kohti. See on kurb ...

Juta Siirak – 80

Emeriitõpetaja Juta Siirak tähistas pühapäeval 80. sünnipäeva. Foto: ajalehearhiiv

Pühapäeval peeti Harju-Madisel koos sõprade ja külalistega väärikalt emeriitõpetaja Juta Siiraku sünnipäeva. Sünnipäevajärgselt ütles õpetaja Siirak Eesti Kirikule, et taoline kokkusaamine oli imeline, vastuvõtt südamlik ja soe. Tähtpäevaline lisas, et pole viimasel ajal harjunud suurema hulga rahvaga suhtlema, elu on muutunud kodukesksemaks, õnneks on häid ...

Kas meil on ristimiskriis?

Hetkel on kriisidest kõnelemine vaat et moeasi. Juba kakskümmend aastat tagasi kirjutas õigeusu preester ja teoloog, Eestist pärit isa Aleksander Schmemann, üks liturgiateoloogia klassikuid, oma raamatus «Of Water and the Spirit» (Veest ja Vaimust), et ristimine on meie kirikutest ära kadunud. Eelkõige pidas ta silmas Ameerika Ühendriikide õigeusu kirikuid ja kogudusi, laiemalt aga kogu Õhtumaa ...

Ain Kaalepiga Euroopa taustal

Ain Kaalep leiab alati mõne mõtte, millega ehitada silda tänase ja igavikulise vahele. Foto: ajalehearhiiv

Kõnelesime möödunud nädalal Ain Kaalepiga. Euroopa päev (9. mai) oli tulemas ja mõtlesin küsida mõne vähem või rohkem päevakohase mõtte inimeselt, kelleta me siinset kultuurielu ette ei kujuta. Olete viimasel ajal oma varasemaid töid üle vaadanud ja hulga neist kogumikesse pannud («Jumalatosin» proosavalimikuga Loomingu Raamatukogu sarjas ning luulekogumik «Muusad ja ...

Rahu ja rõõmu aluseks on palveosadus Jumalaga

Jeesus ütles: «Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile Isast avalikult. Sel päeval te palute minu nimel. Ja ma ei ütle ...

Tunnustatud muusik kirikus ja ilmalikus elus

«Ta oli, on ja jääb Jõgeva kandi Lauluisaks,» nii iseloomustatakse raamatus «Kultuuritegijad Kalevipoja tegude maalt» mitmekülgset loovisiksust Jüri Pastarust, kes oli ka tunnustatud kirikumuusik. Hiljuti tähistati Jõgevamaal  20. sajandi kultuurikorüfee 105. sünniaastapäeva. Laiuse pastoraadi seinal avati Jüri Pastarusele mälestustahvel, kuhu on märgitud aastad ...

Kaplanid saavad peagi kutsetunnistused

Siseministeeriumis moodustati 7. mail kaplanite kutseühing, mis hakkab taotlema õigust anda kehtiva kutsestandardi järgi kaplanitele kutsetunnistusi. Ajendi kaplanite kutseühingu moodustamiseks lõi kutsestandardi väljatöötamine ja vajadus kutsetunnistuste järele. «Meie eesmärk on see, et kõigil kaplanitel oleks kutsetunnistus,» sõnas kutseühingu juhatuse liige Heino Nurk. ...

Taizé vennaskonna prior Alois esmakordselt Eestis

Palves Kristuse ristiikooni ümber. Erakogu

Taizé kloostri eestseisja vend Alois koos kolme vennaga osales 5. mail maapealse usalduse palverännaku raames palvusel Tallinnas. Rootsi-Mihkli kirikusse oli sel õhtul palvuselisi kogunenud ligi nelisada. Tuldi paljudest Eestimaa nurkadest: Viljandist ja Hiiumaalt, Pärnust ja Räpinast, Tartust-Tallinnast rääkimata. Vanuse poolest olid esindatud kõik generatsioonid sülelastest väärikate vanadeni. Kuna enamik ...

Talgud õhutavad ühistegevust

Altarivaipa klopivad Ülo Narva (vasakult), Toomas Matisen, Andrus Kruusla ja Valdek Tagel. Foto: Rita Puidet

Eestis on viimasel ajal üha enam taaselustatud talupojakultuurist pärit vana head traditsiooni, ühist koostegemist ehk talguid. 8. mail toimusid muinsuskaitsekuu raames heakorratalgud mitmel Eesti kalmistul, Vabadussõja mälestusmärkide juures ja teistes Eesti ajaloo ja kultuuripärandiga seotud paikades.  Vabadussõda oli määrava tähtsusega Eesti riikluse kujunemisel ning Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) ...

Koguduste teated

Tartu Pauluse kogudus 14.5. kl 18.15 piiblitund Taanieli raamatust. 17.5. kl 10 leeripüha jumalateenistus armulauaga. Kantselei avatud E–R kl 10–14, L kl 10–12, P 1 tund enne jumalateenistust. Tel 742  0258. Tartu Peetri kogudus 15.5. kl 12 piiblitund (sissepääs kantselei kaudu). 15.5. kl 19.30 Ülejõe päevade raames muusikatund (tasuta). Orel, ansambel Omnibus, viiulisoolo. 17.5. kl 10 armulauaga jumalateenistus. ...

Cruxilt tuleb välja uus plaat

Ansambel Crux annab välja neljanda täispika stuudioalbumi «Nähtamatu». Plaati esitletakse kontserdil 16. mail kell 19 Viimsi keskkoolis. Uue albumi salvestamine on kestnud peaaegu aasta. Ettevalmistustega alustati veelgi varem. Plaadil kõlavad lood on kirjutanud Joel ja Daniel Reinaru. Ligi pooltes lugudes on kasutatud vendade ema Helle Reinaru tekste. Plaadil kuuleb nii kontsertidelt tuttavaid lugusid kui ka päris uusi. Ansambel ...

Usuteaduse Instituut

korraldab 26.–28. maini vaimulikele, teoloogidele ja teoloogiaüliõpilastele täienduskursuse «Anglikaani teoloogia arengutendentsid ning nende võimalused ja väljakutsed oikumeeniale». Kursusel keskendutakse anglikaani kiriku eklesioloogiale oikumeenilises kontekstis. Koolituse viib läbi dr Jeremy Morris, Cambridge’i Ülikooli Trinity Halli kolledži kaplan ja teoloogiaõpingute direktor. Tema ...

Usuteaduse Instituut kuulutab välja vastuvõtu

pastoraalseminari 2009.–2010. aasta õpperühma neile, kes soovivad omandada vaimuliku kutset Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Tänavune vastuvõtueksam (pro venia concio­nandi) toimub 1. septembril kell 10 konsistooriumis. Avaldus esitada EELK peapiiskopile 15. augustiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Avaldusele lisada: – ristimis- ja leeritunnistuse koopia; – elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku ...

Põlva Maarja kirikus misjonijumalateenistus

Põlva Maarja kirikus toimub pühapäeval, 24. mail algusega kell 11 misjonijumalateenistus. Külas on misjonärid Liliann ja Hannu Keskinen. Põltsamaalt pärit Liliann Keskinen töötas Lääne-Siberis Omski luterlikus koguduses laste ja noortega aastatel 2003–2008. Abikaasa Hannu oli samas diakooniatöötaja. 1999–2001 viibis Liliann (siis veel Grünvald) laste- ja noortetööl Mordvas. ...