Lehenumber » Väljaanded » 13. mai 2009 Nr 20

Metsast ja kirikutest

Kord kirjutas roheblogija Epp Petrone pikalt, millega tuleks arvestada kodukoha valikul selleks, et oma eluga ise hakkama saada. Juttu oli sellest, kui palju peaks olema maad, et ennast ära toita ja kui kõrgel peaks see paik merepinnast asuma, arvestades võimalikku veetõusu. Pean tunnistama, et tema jutt pani mu mõtted vähemasti liikuma. Et millised on meie pere toimetulekuvõimalused juhul, kui me ei saa üldse mingisugusele ...

Lühiuudised

Teelised on oodatud Eestimaa paarsada pühakoda on liitunud üheksandat hooaega alustanud projektiga «Teeliste kirikud». Tegemist on Eesti Kirikute Nõukogu projektiga, mille eesmärk on juhatada inimesi pühakodadesse tutvuma kultuuri ja ajalooga. Avatud kirikuid tutvustab tasuta jagatav teatmik, mida trükiti 30 000 eksemplari. Seda saab küsida turismiinfopunktidest, projektiga liitunud kirikutest ja suurematest Tallinna ...

Pärnu praost ootab kogudustelt suuremat koostööd

Ühispildile kogunesid vaimulikud Kristiina Jõgi (vasakult I reas), Tiina Janno, Andres Põder,  Enn Auksmann, Tõnu Taremaa ja Ants Kivilo ning Rando Lillepa (II reas), Arvet Ollino ja peapiiskopi assistent Georg Glaase. Foto: Rita Puidet

Praostkonna sinodil Pärnu-Jaagupis arutati koguduste valupunktide üle, valiti paost ja abipraost ning võeti vastu otsus saata kirikuvalitsusele märgukiri. Kaheteistkümnest kogudusest kogunes 26 saadikut, tulemata jäi seitse. Sinodit juhatas praost Enn Auksmann, abijuhatajaks oli traditsiooniliselt kohalik juhatuse esimees ehk siis Mati Rosenstein, protokollis praostkonna sekretär Jaanus Torrim. Lõikust oodates Neli aastat ...

Ainult üks küsimus

Sinodite aeg EELKs hakkab ühele poole saama. Jäänud on need veel pidada Saarte, Järva ja Valga praostkonnas. Peapiiskop Andres Põder on alates märtsikuust viibinud kõigil sinoditel üheksas praostkonnas. Kuidas on sinodikoosolekud kulgenud? Milliseid tähelepanekuid olete neist teinud? Sinodite koosseisude muutus ei anna praegu veel selgelt tunda, sest suurem osa on jäänud samaks. Aga ma usun, et järgmiste ...

Eesti Kirik küsib

Kas ja milliste ootustega osaleb teie kogudus 29.–31. mail Tallinnas Saku Suurhallis toimuval Lootuse festivalil? Enn Auksmann, Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja: Väga suuri ootusi ei ole, loodame, et koguduseliikmed saavad sealt uut innustust ning need, kes veel ei ole koguduseliikmed, ainet järelemõtlemiseks. Arvan, et võiksime sellesse ettevõtmisse suhtuda kui ühte võimalusse oma usust tunnistust anda ning ...

Kaks konsultatsiooni evangelisatsiooni üle

Viimaste aastate oikumeeniline kliima Eestis on sedavõrd soodne, et kasvab julgus võtta ette teemasid, mis puudutavad kirikute ühistööd mitte ainult formaalselt, vaid ka ühiste vaimulike ja teoloogiliste väärtuste pinnal. Kirikute ühistegevuse suurimaks proovikiviks osutub ilmselt misjon ja evangelisatsioon. Ent sellisest eesmärgist loobumine poleks sugugi süütu tegu, sest evangeelium Jeesusest Kristusest ongi ...

Juta Siirak – 80

Emeriitõpetaja Juta Siirak tähistas pühapäeval 80. sünnipäeva. Foto: ajalehearhiiv

Pühapäeval peeti Harju-Madisel koos sõprade ja külalistega väärikalt emeriitõpetaja Juta Siiraku sünnipäeva. Sünnipäevajärgselt ütles õpetaja Siirak Eesti Kirikule, et taoline kokkusaamine oli imeline, vastuvõtt südamlik ja soe. Tähtpäevaline lisas, et pole viimasel ajal harjunud suurema hulga rahvaga suhtlema, elu on muutunud kodukesksemaks, õnneks on häid ...

Kaplanid saavad peagi kutsetunnistused

Siseministeeriumis moodustati 7. mail kaplanite kutseühing, mis hakkab taotlema õigust anda kehtiva kutsestandardi järgi kaplanitele kutsetunnistusi. Ajendi kaplanite kutseühingu moodustamiseks lõi kutsestandardi väljatöötamine ja vajadus kutsetunnistuste järele. «Meie eesmärk on see, et kõigil kaplanitel oleks kutsetunnistus,» sõnas kutseühingu juhatuse liige Heino Nurk. ...

Taizé vennaskonna prior Alois esmakordselt Eestis

Palves Kristuse ristiikooni ümber. Erakogu

Taizé kloostri eestseisja vend Alois koos kolme vennaga osales 5. mail maapealse usalduse palverännaku raames palvusel Tallinnas. Rootsi-Mihkli kirikusse oli sel õhtul palvuselisi kogunenud ligi nelisada. Tuldi paljudest Eestimaa nurkadest: Viljandist ja Hiiumaalt, Pärnust ja Räpinast, Tartust-Tallinnast rääkimata. Vanuse poolest olid esindatud kõik generatsioonid sülelastest väärikate vanadeni. Kuna enamik ...

Talgud õhutavad ühistegevust

Altarivaipa klopivad Ülo Narva (vasakult), Toomas Matisen, Andrus Kruusla ja Valdek Tagel. Foto: Rita Puidet

Eestis on viimasel ajal üha enam taaselustatud talupojakultuurist pärit vana head traditsiooni, ühist koostegemist ehk talguid. 8. mail toimusid muinsuskaitsekuu raames heakorratalgud mitmel Eesti kalmistul, Vabadussõja mälestusmärkide juures ja teistes Eesti ajaloo ja kultuuripärandiga seotud paikades.  Vabadussõda oli määrava tähtsusega Eesti riikluse kujunemisel ning Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) ...

Koguduste teated

Tartu Pauluse kogudus 14.5. kl 18.15 piiblitund Taanieli raamatust. 17.5. kl 10 leeripüha jumalateenistus armulauaga. Kantselei avatud E–R kl 10–14, L kl 10–12, P 1 tund enne jumalateenistust. Tel 742  0258. Tartu Peetri kogudus 15.5. kl 12 piiblitund (sissepääs kantselei kaudu). 15.5. kl 19.30 Ülejõe päevade raames muusikatund (tasuta). Orel, ansambel Omnibus, viiulisoolo. 17.5. kl 10 armulauaga jumalateenistus. ...

Cruxilt tuleb välja uus plaat

Ansambel Crux annab välja neljanda täispika stuudioalbumi «Nähtamatu». Plaati esitletakse kontserdil 16. mail kell 19 Viimsi keskkoolis. Uue albumi salvestamine on kestnud peaaegu aasta. Ettevalmistustega alustati veelgi varem. Plaadil kõlavad lood on kirjutanud Joel ja Daniel Reinaru. Ligi pooltes lugudes on kasutatud vendade ema Helle Reinaru tekste. Plaadil kuuleb nii kontsertidelt tuttavaid lugusid kui ka päris uusi. Ansambel ...

Usuteaduse Instituut

korraldab 26.–28. maini vaimulikele, teoloogidele ja teoloogiaüliõpilastele täienduskursuse «Anglikaani teoloogia arengutendentsid ning nende võimalused ja väljakutsed oikumeeniale». Kursusel keskendutakse anglikaani kiriku eklesioloogiale oikumeenilises kontekstis. Koolituse viib läbi dr Jeremy Morris, Cambridge’i Ülikooli Trinity Halli kolledži kaplan ja teoloogiaõpingute direktor. Tema ...

Usuteaduse Instituut kuulutab välja vastuvõtu

pastoraalseminari 2009.–2010. aasta õpperühma neile, kes soovivad omandada vaimuliku kutset Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Tänavune vastuvõtueksam (pro venia concio­nandi) toimub 1. septembril kell 10 konsistooriumis. Avaldus esitada EELK peapiiskopile 15. augustiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Avaldusele lisada: – ristimis- ja leeritunnistuse koopia; – elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku ...

Põlva Maarja kirikus misjonijumalateenistus

Põlva Maarja kirikus toimub pühapäeval, 24. mail algusega kell 11 misjonijumalateenistus. Külas on misjonärid Liliann ja Hannu Keskinen. Põltsamaalt pärit Liliann Keskinen töötas Lääne-Siberis Omski luterlikus koguduses laste ja noortega aastatel 2003–2008. Abikaasa Hannu oli samas diakooniatöötaja. 1999–2001 viibis Liliann (siis veel Grünvald) laste- ja noortetööl Mordvas. ...