Lehenumber » Väljaanded » 13. mai 2009 Nr 20

Luterliku kiriku ustav eestvõitleja Ernst Sartorius

Tänavu möödub 150 aastat Tartu ülikooli süstemaatilise usuteaduse õppejõu professor Ernst Sartoriuse surmast. Sel puhul on õige hetk peatuda Sartoriuse kümme aastat kestnud tegevusel Tartu ülikooli usuteaduskonnas ning rõhutada tema olulist rolli siinse ülikooli ja luterliku kiriku ajaloos. Ernst Wilhelm Christian Sartorius sündis 10. mail 1797. aastal Saksamaal Darm­stadtis sealse ...

Metsast ja kirikutest

Kord kirjutas roheblogija Epp Petrone pikalt, millega tuleks arvestada kodukoha valikul selleks, et oma eluga ise hakkama saada. Juttu oli sellest, kui palju peaks olema maad, et ennast ära toita ja kui kõrgel peaks see paik merepinnast asuma, arvestades võimalikku veetõusu. Pean tunnistama, et tema jutt pani mu mõtted vähemasti liikuma. Et millised on meie pere toimetulekuvõimalused juhul, kui me ei saa üldse mingisugusele ...

Kolmne Jumal surma vastu

Tekstid, mis tunnistavad Kristuse ülestõusmisest, annavad ka keelehuvilistele ainet järelemõtlemiseks. Eesti keeles tundub enesestmõistetav, et «surnuist üles tõusma», samuti ladina resurgere a mortuis tähendab vägitegu, millega surnu ise peab hakkama saama. Kui aga on juttu «surnuist üles äratatuist» (vt näiteks Pauluse kiri koloslastele 2 ja 3), siis tekib automaatselt ...

Lühiuudised

Teelised on oodatud Eestimaa paarsada pühakoda on liitunud üheksandat hooaega alustanud projektiga «Teeliste kirikud». Tegemist on Eesti Kirikute Nõukogu projektiga, mille eesmärk on juhatada inimesi pühakodadesse tutvuma kultuuri ja ajalooga. Avatud kirikuid tutvustab tasuta jagatav teatmik, mida trükiti 30 000 eksemplari. Seda saab küsida turismiinfopunktidest, projektiga liitunud kirikutest ja suurematest Tallinna ...

Vocem iucunditatis annuntiate – Rõõmuhüüdega andke teada

Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia: annuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Ps. Iubilate Deo, omnis terra, psalmum dicite nomini eius: date gloriam laudi eius. Rõõmuhüüdega andke teada, et teid kuuldaks, halleluuja: kuulutage maa ääreni: Issand on lunastanud oma rahva, halleluuja, halleluuja. Ps. Hõisake Jumalale, kogu maa, laulge kiitust tema nimele: andke au tema ...

Pärnu praost ootab kogudustelt suuremat koostööd

Ühispildile kogunesid vaimulikud Kristiina Jõgi (vasakult I reas), Tiina Janno, Andres Põder,  Enn Auksmann, Tõnu Taremaa ja Ants Kivilo ning Rando Lillepa (II reas), Arvet Ollino ja peapiiskopi assistent Georg Glaase. Foto: Rita Puidet

Praostkonna sinodil Pärnu-Jaagupis arutati koguduste valupunktide üle, valiti paost ja abipraost ning võeti vastu otsus saata kirikuvalitsusele märgukiri. Kaheteistkümnest kogudusest kogunes 26 saadikut, tulemata jäi seitse. Sinodit juhatas praost Enn Auksmann, abijuhatajaks oli traditsiooniliselt kohalik juhatuse esimees ehk siis Mati Rosenstein, protokollis praostkonna sekretär Jaanus Torrim. Lõikust oodates Neli aastat ...

* * *

Sind palun, mu elu andja ja alguste looja. Palun, ole mu elu teadja ja suundade näitaja. Palun, ole mu elu kandja ja päevade hoidja. Palun, ole mu elu seadja ja toimetuste aitaja. Palun, ole mu elu tundja ja vajaduste toitja. Palun, ole mu elu elustaja ja külvatu kasvataja. Palun, ole mu elu kirgastaja ja rõõmude algataja. Palun, ole mu elu hindaja ja tegude valgustaja. Palun, ole igavese elu andja ja tõotuste ...

Kaplanid saavad peagi kutsetunnistused

Siseministeeriumis moodustati 7. mail kaplanite kutseühing, mis hakkab taotlema õigust anda kehtiva kutsestandardi järgi kaplanitele kutsetunnistusi. Ajendi kaplanite kutseühingu moodustamiseks lõi kutsestandardi väljatöötamine ja vajadus kutsetunnistuste järele. «Meie eesmärk on see, et kõigil kaplanitel oleks kutsetunnistus,» sõnas kutseühingu juhatuse liige Heino Nurk. ...

Taizé vennaskonna prior Alois esmakordselt Eestis

Palves Kristuse ristiikooni ümber. Erakogu

Taizé kloostri eestseisja vend Alois koos kolme vennaga osales 5. mail maapealse usalduse palverännaku raames palvusel Tallinnas. Rootsi-Mihkli kirikusse oli sel õhtul palvuselisi kogunenud ligi nelisada. Tuldi paljudest Eestimaa nurkadest: Viljandist ja Hiiumaalt, Pärnust ja Räpinast, Tartust-Tallinnast rääkimata. Vanuse poolest olid esindatud kõik generatsioonid sülelastest väärikate vanadeni. Kuna enamik ...

Talgud õhutavad ühistegevust

Altarivaipa klopivad Ülo Narva (vasakult), Toomas Matisen, Andrus Kruusla ja Valdek Tagel. Foto: Rita Puidet

Eestis on viimasel ajal üha enam taaselustatud talupojakultuurist pärit vana head traditsiooni, ühist koostegemist ehk talguid. 8. mail toimusid muinsuskaitsekuu raames heakorratalgud mitmel Eesti kalmistul, Vabadussõja mälestusmärkide juures ja teistes Eesti ajaloo ja kultuuripärandiga seotud paikades.  Vabadussõda oli määrava tähtsusega Eesti riikluse kujunemisel ning Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) ...

Koguduste teated

Tartu Pauluse kogudus 14.5. kl 18.15 piiblitund Taanieli raamatust. 17.5. kl 10 leeripüha jumalateenistus armulauaga. Kantselei avatud E–R kl 10–14, L kl 10–12, P 1 tund enne jumalateenistust. Tel 742  0258. Tartu Peetri kogudus 15.5. kl 12 piiblitund (sissepääs kantselei kaudu). 15.5. kl 19.30 Ülejõe päevade raames muusikatund (tasuta). Orel, ansambel Omnibus, viiulisoolo. 17.5. kl 10 armulauaga jumalateenistus. ...

Cruxilt tuleb välja uus plaat

Ansambel Crux annab välja neljanda täispika stuudioalbumi «Nähtamatu». Plaati esitletakse kontserdil 16. mail kell 19 Viimsi keskkoolis. Uue albumi salvestamine on kestnud peaaegu aasta. Ettevalmistustega alustati veelgi varem. Plaadil kõlavad lood on kirjutanud Joel ja Daniel Reinaru. Ligi pooltes lugudes on kasutatud vendade ema Helle Reinaru tekste. Plaadil kuuleb nii kontsertidelt tuttavaid lugusid kui ka päris uusi. Ansambel ...

Usuteaduse Instituut

korraldab 26.–28. maini vaimulikele, teoloogidele ja teoloogiaüliõpilastele täienduskursuse «Anglikaani teoloogia arengutendentsid ning nende võimalused ja väljakutsed oikumeeniale». Kursusel keskendutakse anglikaani kiriku eklesioloogiale oikumeenilises kontekstis. Koolituse viib läbi dr Jeremy Morris, Cambridge’i Ülikooli Trinity Halli kolledži kaplan ja teoloogiaõpingute direktor. Tema ...

Usuteaduse Instituut kuulutab välja vastuvõtu

pastoraalseminari 2009.–2010. aasta õpperühma neile, kes soovivad omandada vaimuliku kutset Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Tänavune vastuvõtueksam (pro venia concio­nandi) toimub 1. septembril kell 10 konsistooriumis. Avaldus esitada EELK peapiiskopile 15. augustiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Avaldusele lisada: – ristimis- ja leeritunnistuse koopia; – elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku ...

Põlva Maarja kirikus misjonijumalateenistus

Põlva Maarja kirikus toimub pühapäeval, 24. mail algusega kell 11 misjonijumalateenistus. Külas on misjonärid Liliann ja Hannu Keskinen. Põltsamaalt pärit Liliann Keskinen töötas Lääne-Siberis Omski luterlikus koguduses laste ja noortega aastatel 2003–2008. Abikaasa Hannu oli samas diakooniatöötaja. 1999–2001 viibis Liliann (siis veel Grünvald) laste- ja noortetööl Mordvas. ...