Lehenumber » Väljaanded » 6. mai 2009 Nr 19

Olla jumalakartlik ja tunda oma piiratust

Tolsamal ajal ütles Jeesus: «Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete ...

Jumala abiga lootusrikkalt edasi

Jumalateenistus Urvaste kirikus on lõppenud: Üllar Salumets (vasakult), Andres Mäevere, Andres Põder ja Urmas Nagel. Fotod: Sirje Semm

Võru praostkonna sinodikoosolekut peeti Urvaste pastoraadis. Päev algas jumalateenistusega Urvaste Püha Urbanuse kirikus. Saadikute hulgas oli vanu tegijaid, aga ka päris uusi, esmakordselt valituid. Üks neist, Rõuge koguduse liige ja kirikuvanem Rannar Susi valiti hiljem ka kirikukogu saadikuks. Võru praostkonda kuuluvat piiritagust Petseri kogudust esindasid kaks meest: üks siitpoolt piiri ja teine Venemaalt. Esimene ...

Cantate – Laulge

Cantate Domino canticum novum, alleluia: quia mira­bilia fecit Dominus, alleluia: ante conspectum gentium revelavit justitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Ps. Salvavit sibi dextera eius: et brachium sanctum eius. Laulge Issandale uus laul, halleluuja: sest Issand on teinud imetegusid, halleluuja: paganate silme ees on ta ilmutanud oma õigust, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ps. Tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale ...

Imbi Arro hoiab lapsi ja kogudust

Koos lastega: esireas (vasakult) Johannes-Paul (20), Kristiina (26), ema Imbi, Susanna (16), tagareas Joosep (22), Siimon (24), Klemens (23). Pildilt puudub vanim poeg Kaspar, kes lõpetab sel kevadel Tartu ülikooli. Foto: erakogu

Diakon Imbi Arro (56) on seitsme lapse ema, lastest vanim on 29-, noorim 16aastane. 1996. aastast on ta lapsi üksi kasvatanud. Toeks jäid palved, ainult lootuse palved, mis andsid viimselt jõudu elada vaid päeva korraga. Kord küsinud üks ametnik Imbilt tema töö ja ameti kohta, vastuseks sai, et täiskohaga ema. Ametnik ei mõistnud ning küsis uuesti. Vastus: ema, täiskohaga! Kunagi pooleli jäänud ...

Sõpruskiriku esindajad Eestis

Ute Heinemann tervitas Jõhvis kirikukogu liikmeid.	Foto: Mari Paenurm

22. aprillist 1. maini oli Eestis visiidil Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku delegatsioon eesotsas sinodi presidendi Ute Heinemanniga. Delegatsioon külastas Ida-Harju, Lääne, Pärnu ja Valga praostkonda. 23. aprillil kohtusid delegatsiooni liikmed konsistooriumis peapiiskop Andres Põderi, kantsler Urmas Viilma ja assessor Tiit Salumäega ning 28. aprillil osalesid nad kirikukogul Jõhvis. 29. aprillil toimus Jõhvis ...

Värskeid mõtteid lahkuvalt kirikukogult

kirikukogu see koosseis lõpetas nelja-aastase tegevuse. Saadikud kutsuti ühispildi tegemiseks Jõhvi Mihkli kirikusse. Foto: Mari Paenurm

EELK XXVII kirikukogu koosseisu 8. istungjärk peeti 28. aprillil Jõhvis. Ühist päeva alustati teenistusega Jõhvi Mihkli kirikus, kus õpetaja Peeter Kaldur ütles pihikõnes muu hulgas, et oluliste otsuste tegemisel ei ole hea jääda erapooletuks. Kirikukogu senise koosseisu viimase tööpäeva avas kogudusemajas peapiiskop Andres Põder, kes andis istungi rakendamise järel tervituseks ...

Piibel pimedatele

Kui Louis Braille arendas 1820ndatel välja punktkirja, siis läks veel aastakümneid, kuni nägijatest otsustajad taipasid nähtuse olulisust pimedate jaoks ning võimalused uudses tehnikas trükiste tootmiseks hakkasid avanema. Esimene Braille’ kirjas Piibel ilmus Lausanne’is ajavahemikul 1860–1866. See koosnes 32 suureformaadilisest köitest, sisaldas 4600 lehekülge ning kaalus kokku 60 kilo. Punktkirja oli ...

Teised meist.

Ajaleht Helsingin Sanomat avaldas 20. aprillil päevakajalise portreeloo Tallinna soome koguduse õpetajast Hannele Repost. Lugu kannab pealkirja «Pastorisärk tekitab Eestis kahtlusi» ja analüüsib Eesti usulist olukorda soomlasest kirikuõpetaja silmade läbi. Nagu pealkirjas mainitud, on suhtumine pastoriks olemisse Helsingis ja Tallinnas erisugune. Pastorisärk tekitab Eestis pigem kahtlust. Kiriklikke talitusi ...