Lehenumber » Väljaanded » 29. aprill 2009 Nr 18

Virumaa vagaduslaad on eriline

Praostkonna uue koosseisu sinodisaadikud kogunesid koosolekule Illuka mõisa. Esiplaanil peapiiskop Andres Põder (vasakul) ja praost Avo Kiir. Foto: Matti Kämärä, Põhjarannik

Eesti territooriumilt suurima praostkonna sinodil vaeti kohalike koguduste elu ja valiti praostkonna esindajad järgmiseks neljaks aastaks kirikukogusse. Viru praost Avo Kiir andis uuele sinodikoosseisule aru praostkonna elust nelja aasta lõikes, sest EELK põhikirja järgi toimuvad sellises tsüklis koguduste juhtorganite valimised, kus ühtlasi valitakse ilmikutest sinodisaadikud. Pühapäeval olgu missa Praost tõi ...

Hingata sisse

Möödunud nädal pani koolilõpetajad sügavalt sisse ja välja hingama ning keskenduma oma küpsuseksamitele. Laupäeval alustati kirjandist. Vaatasin huviga teemadele otsa ja meenutasin enda rohkem kui paarikümne aasta taguseid ponnistusi. Pealkirja enam täpselt ei mäleta, aga see oli kindlasti mõjutatud tolleaegsest hüüdlausest «Fosforiidist saia ei saa!». Postimehe pisike gallup näitas ...

Minu Eesti mõttetalgud

Juba sel reedel kogunevad vähemalt 480 mõttekojas üle Eesti tuhanded inimesed, et arutada, mida saaksime kõik koos ära teha iseenda, oma perekonna, sõprade, kogukonna ning Eesti heaks. 1. mail toimuvad mõttetalgud annavad kodanikele võimaluse kokku tulla ja ühistes vestlusringides leida kiiresti lahendusi olulistele küsimustele. Arutusele tulevad talguliste kohapeal püstitatavad küsimused, mis kõik ...

Konsistooriumi aprillikuu istungilt

Kinnitati EELK Konsistooriumi uus kantselei põhimäärus ja kantselei struktuur ning teenistujate koosseis (leitavad EELK kodulehe sisevõrgust). Loodavas arenguosakonnas nähakse ette ka avalike suhete spetsialisti ametikoht. Kokku on uue struktuuri kohaselt konsistooriumi kantseleis ette nähtud 13 koha täitmine. Tühistati konsistooriumi määrus 7. veebruarist 2006 nr 3-M/35 EELK Konsistooriumi kantselei ...

Laenuleib ja laastutuli

Kas mõelda tekkinud majanduskriisist ja rahadefitsiidist globaalselt või paikselt? Kui globaalselt, siis vaatan üle riigipiiri sinna, kus kõige enam liigub korporatiivset raha. Või oleks õigem rääkida hoopis virtuaalsest rahast, mida loodi ja kasvatati laenust? Laenude tagatiseks panditi olematut või põhjendamatult ülehinnatud vara, mis vallandas asjatundjate hinnangul üleilmse finantskriisi. Kui ...

Läkitus Ühinenud Piibliseltside palvepäevaks Eestis

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal (Ps 119:105). Armsad kaaskristlased! Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul. Kogu maailma kristlaskond tänab Jumalat Tema sõna eest, palvetab, et pühakiri jõuaks iga rahva, iga inimeseni. Tänane maailm, mis on haaratud sõdadest ja kriisidest, vajab Jumala sõna julgustust, ...

Eesti Kiriku leviku toetuseks

Peapiiskopi üleskutsele Eesti Kiriku leviku toetuseks on oma annetuse teinud 20. aprilli seisuga järgmised kogudused ja üksikisikud: Viljandi Jaani, Martna, Tallinna Püha Vaimu, Lääne-Nigula, Haapsalu, Pärnu Eliisabeti, Varbla, Helme, Torma, Alatskivi, Kodavere, Jõgeva, Rapla ja Tallinna Toomkogudus ning Tiit Pädam, Raivo Vooremäe, Aime Kütt, Ants Stamberg, Arne Hiob, Andres Tšumakov ja Maie Haas. Kokku on ...

Mehed ja usk

Augusti teisel nädalavahetusel, 7.–9. augustini toimub Pilistvere pastoraadis poiste ja meeste kristlik laager «Isad ja pojad», teemaks «Mehed ja usk». Suured ja väikesed isad ja pojad, vanaisad ja lapselapsed, ristiisad ja ristipojad saavad end proovile panna ülesannetega, mis raskustest hoolimata on siiski jõukohased. Üheskoos saab osa võtta palvustest ning õppida noa käsitsemist ja muud ...

Minister Nõo kiriku kantslis

Mart Jaanson andis Tõnis Lukasele tänuks üle kaks plaati Nõo kiriku meesansambli lauludega. Sündmust jälgib meesansambli laulja Laurits Leedjärv. Fotod: Sirje Semm

Vabadussõjas langenud õppursõduri Johannes Luiga mälestuspäevade jumalateenistusel, mis peeti nädalavahetusel Nõos, sai kogudus kuulata haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase kõnet. Mälestuspäevad algasid laupäeval küünla süütamisega Johannes Luiga (18.11.1904–25.4.1919) haual Nõo kalmistul. Rongkäigus tuldi päevakeskusesse, kus kohvilauas kuulati ...