Lehenumber » Väljaanded » 22. aprill 2009 Nr 17

Misericordia Domini plena est terra – maa on täis Issanda heldust

Misericordia Domini plena est terra, alleluia: verbo Domini coeli firmati sunt, alleluia, alleluia. Ps. Exsultate, iusti, in Domino: rectos decet collaudatio. Maa on täis Issanda heldust, halleluuja: taevad on rajatud Issanda sõnaga, halleluuja, halleluuja. Ps. Õiglased, hõisake Issandas: õigetel sobib laulda kiituslaulu. Ps 33[32]:5–6 ja 1 Ülestõusmisaeg on jõudnud kolmanda pühapäevani. Traditsiooniliselt ...

Meenutame kunstnik Johann Kölerit

Tartu Peetri kirikus laupäeval, 25. aprillil kell 14–15.30 meenutame kunstnik Johann Kölerit (08.03.1826 – 22.04.1899) • Räägime Köleri elust ja loomingust • Räägime Köleri altarimaalist «Kutsuv Kristus», mis 1890. aastast on Tartu Peetri kirikus • Lastele joonistamine. Juhendajad Tartu Kõrgemast Kunstikoolist. Vahendid korraldajatelt • Laulavad Vanemuise segakoori ...

Eesti Rahva Muuseum tähistab oma 100. juubeliaastat

Foto: Erki Holmberg

Eesti Rahva Muuseum tähistab oma 100. juubeliaastat kihelkonnapiiride märkimisega üle Eesti. Esimesed tähised pandi üles muuseumi sünnipäeval, 14. aprillil Tartu-Maarja ja Võnnu kihelkonna piirile. Rahvast oli palju, Võnnu valla poolt võttis sõna ka õpetaja Urmas Paju. Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves tõi oma kõnes välja, et läbi aegade on kihelkonna südameks olnud ...

Täpsustus

Johannes Esto Ühingu poolt 2008. a üllitatud Rene Guénoni «Nüüdismaailma kriisi» näol on tegemist teose esimese ametliku eestikeelse väljaandega, mitte kordustrükiga, nagu on väidetud EKs nr 16. Teose 1999. aastaga dateeritud tõlge, mis on saadaval ka mitmes avalikus raamatukogus, on käsikirjaline toimetamata materjal. EK

Nemad on kujundanud meie tulevikku

Riigikogu istungitesaal Toompeal: saja ühe riigikogu saadiku otsused kujundavad meie elu, väärtusi ja omavahelisi suhteid väga pikka aega. Foto: riigikogu

Eesti riigi tähtsaimaks seadusandlikuks organiks on riigikogu, mille asutamise 90. aastapäeva tähistame homme. Asutamise ajaks loetakse aprilli alguses toimunud esimeste demokraatlike valimiste järel 23. aprillil 1919 Estonia kontserdisaalis toimunud Asutava Kogu esimest koosolekut. 120-liikmeline Asutav Kogu valis oma esimeheks sotsiaaldemokraat August Rei, kes avakõnes ütles: «Nüüd on Eesti rahwa suweräänse ...

Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

on jüripäeval, 23. aprillil kl 12 jumalateenistus Vabadussõjas langenud Soome kodanike mälestuseks. Kiriku seinal avatakse mälestusplaat. Jutlustab Vello Salo, kohal viibib president Toomas Hendrik Ilves. Süüdatakse jürituled, mis viiakse üle Eesti.

Tuge annab ühislaulmine

Saabunud kevad on erinevatesse meediaväljaannetesse toonud rohkelt artikleid koorilaulu teemadel. Et mõnikord meeldib eestlastele end laulurahvaks nimetada, siis on see mõneti ka loomulik. Saabumas on ju üldlaulupidu ja ETVs käimas «Laululahing» ning äsja lõppes XI rahvusvaheline koorifestival «Tallinn 2009». Aasta pärast Tartus toimuv vaimulik laulupidu veel laiemat kõneainet ei paku, kuid ...