Slava Ukraine

Lehenumber 22. aprill 2009 Nr 17 Archives - Eesti Kirik

Leerilaager arengupuudega noortele

31. maist kuni 6. juunini Pilistvere pastoraadis Leerikooli  õpetajad on õp Kirsti-Maija Paananen ja õp Elve Bender. Laager lõpeb 6. juunil konfirmatsioonitalitusega Pilistvere kirikus. Leerilastele ja nende saatjatele on laager tasuta. Info ja osavõtust teatamine: Elve Benderile  tel 528 8204; elve.bender@eelk.ee

PL Muusikute Toetusfondi kontserdid

23. aprillil kl 18 Häädemeeste muusikakoolis Henry-David Varema (tšello) Lea Leiten (klaver) Noorte Meistrite Akadeemia kammermuusika pooltund 29. aprillil kl 15 Eesti Rahvusraamatukogu peanäituse saalis Mari Targo (viiul) Karmen Sookruus (viiul) Ingmar Simson-Valtin (viiul) Marge Uus (viiul)

Täname lahkeid annetajaid

Aili Kuldkepp Jane Madi Andres Põder

Meenutame kunstnik Johann Kölerit

Tartu Peetri kirikus laupäeval, 25. aprillil kell 14–15.30 meenutame kunstnik Johann Kölerit (08.03.1826 – 22.04.1899) • Räägime Köleri elust ja loomingust • Räägime Köleri altarimaalist «Kutsuv Kristus», mis 1890. aastast on Tartu Peetri kirikus • Lastele joonistamine. Juhendajad Tartu Kõrgemast Kunstikoolist. Vahendid korraldajatelt • Laulavad Vanemuise segakoori ...

Eesti Kirik küsib

Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Jānis Vanags

Lätis peavad luteri ja katoliku kirik oikumeenilist dialoogi. Seoses sellega ilmus hiljuti (ka Eesti) päevalehtedes erakordne uudis, kus öeldi, et Läti luterlik kirik liitub katoliku kirikuga. Mis tegelikult toimus? Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Jānis Vanags: Kahjuks ilmus segadust tekitav teave televisioonis. Pikast intervjuust, kus ma püüdsin neid kõnelusi objektiivselt edasi anda, võttis ajakirjanik ainult ...

Riigikogu 90. aastapäeva üritused

23. aprillil kl 10.55 alustab Toompea lossi ees tervituskontserti piirivalveorkester. Kell 11 algab lahtiste uste päev, külalisi tervitab riigikogu esimees Ene Ergma. Kell 12 esitlevad riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland ja Eesti Posti juhatuse esimees Ahti Kallaste Toompea lossi kunstisaalis Eesti Posti poolt riigikogu juubeli puhul välja antud temaatilist postmarki. Koos postmargiga antakse välja ka esimese päeva ümbrik ning kasutusel on ...

Juudid ja kristlased ajaloolises kontekstis ning täna

Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) 6. mail algusega kl 10 konverents «Juudid ja kristlased ajaloolises kontekstis ning täna» Avasõnad: Randar Tasmuth ja Irina Stelmach «Heebrea sõna ilu» – rabi Efraim Šmuel Kot «Juudid – rahvas assimileerumise ja isolatsiooni vahel» – dr Randar Tasmuth «Armastus ja abielu judaismis» – mag Svetlana ...

Üks mõte sai teoks

Piltlikult kõneldes on ka koolielus sarnaselt kirikuga oma pühad asjad. Kindlasti kuuluvad niisuguste eriliste asjade hulka ka aineolümpiaadid. Mäletan oma õpingute ajast, kuidas aineolümpiaadidel edukalt esinenud õpilaste pildid kaunistasid koolimaja koridore, ainekonkurssidega seotud puudumised olid alati põhjendatud, olümpiaadiks õppimise käigus süvenesid usalduslikud kontaktid õpetajatega jne. ...

EELK Konsistoorium mälestab

EELK Konsistoorium mälestab Elmur Rahamäge  (28.11.1913–18.04.2009) ja avaldab kaastunnet lahkunu abikaasale ja lähedastele. Matusetalitus kolmapäeval, 22. aprillil kl 12 Tallinna Krematooriumis, urnimatus 25. aprillil kl 14 Tallinna Liiva kalmistul.  

Hea karjane

Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb – ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali –, ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ...

Südamlik kaastunne

Maarja Vardjale perega kalli ema ELLI RIPSI surma puhul. EELK Misjonikeskus ja Misjonikoor

Misericordia Domini plena est terra – maa on täis Issanda heldust

Misericordia Domini plena est terra, alleluia: verbo Domini coeli firmati sunt, alleluia, alleluia. Ps. Exsultate, iusti, in Domino: rectos decet collaudatio. Maa on täis Issanda heldust, halleluuja: taevad on rajatud Issanda sõnaga, halleluuja, halleluuja. Ps. Õiglased, hõisake Issandas: õigetel sobib laulda kiituslaulu. Ps 33[32]:5–6 ja 1 Ülestõusmisaeg on jõudnud kolmanda pühapäevani. Traditsiooniliselt ...

* * *

On kohtumisi me radadel inimestega, kellel olid kord unenäod, mis kandsid unistusi, nüüd aga unustusi. Me pelgame neid, sest nad on me jaoks liiga hallid ja rasked. Nad satuvad me teele, kuid meie ei taha sattuda nende teedele. Nende silmad ja mõtted justkui määrivad meid, sest nende sära on palju sügiseid tagasi kustunud ja tuhaasemes pole õige ammu enam tunda isegi vaevu hõõguva söe lootust. Palun Sind, ...

«Väike palveraamat»

Kõigeväeline igavene Jumal, sina kutsud meid tööle nõnda, nagu isa jagab ülesandeid oma lastele. Aita, armas Isa, et me usinasti teeksime, mis meie kohus on, ja alati kui sinu ustavad ja sõnakuulelikud lapsed käituksime. Aga sea ja paiguta meid nõnda, et me ei seoks oma südameid maiste asjade külge, ja õpeta meid kõiki asju nõnda kasutama ja nautima, et südamed on tänumeeles sinu ...

26. aprill

Eestpalves on Inglise kiriku Gloucesteri piiskopkond ja piiskopid Michael Perham ja John Went. Samuti kanname eestpalvesse Rootsi kiriku Västeråsi piiskopkonna ja piiskop Thomas Söderbergi.