Lehenumber » Väljaanded » 15. aprill 2009 Nr 16

Leerilaager arengupuudega noortele

31. maist kuni 6. juunini Pilistvere pastoraadis Leerikooli  õpetajad on õp Kirsti-Maija Paananen ja õp Elve Bender. Laager lõpeb 6. juunil konfirmatsioonitalitusega Pilistvere kirikus. Leerilastele ja nende saatjatele on laager tasuta. Info ja osavõtust teatamine: Elve Benderile  tel 528 8204; elve.bender@eelk.ee

Läbi risti ülestõusmise rõõmule

Ristiteelt võeti kaasa kogemus, et rist on ühendamas inimesi väga erinevatest konfessioonidest. Foto: Meelis Holsting

Seljataha on jäänud nädal, mil võisime taas läbi elada Jeesuse maise elu viimased kannatused ning sünge ristisurma. Olla Kristusega oma mõtetes ja palvetes kaasas Tema teel Kolgata mäele... Üks paljudest pühadeaja ristiteedest sai alguse Suurel Reedel Tallinna Toompea Kaarli kirikust. Sinna kogunenud lapsed, vanemad ja vanavanemad said teele kaasa kivi – sümboli oma patu ja süü raskusest. Enamgi ...

Avatud uste päeval esitleti unikaalset kogumikku

Randar Tasmuth peab alg­kristlikku mõtlemist käsitlevat kogumikku unikaalseks raamatuks, mille lugejatering ei pea olema pelgalt akadeemiline. Foto: Tiiu Pikkur

Usuteaduse Instituudi avatud uste päeval oli võimalus loenguid külastada, õppimistingimustega tutvuda, õppejõudude ja üliõpilastega vestelda ning maja uudistada. Õhtul astus rektor prof Randar Tasmuth üles avaliku loenguga evangeeliumi ja ideoloogia suhtest. Kogu üritus tipnes aga Usuteaduse Instituudi toimetiste XIX raamatu «Töid algkristliku mõtlemise kujunemise alalt» ...