Lehenumber » Väljaanded » 8. aprill 2009 Nr 14/15

EELK laulupeole oodatakse rohket osavõttu

Tuleva aasta 11.–13. juunil peetavale EELK kirikupäevale ja laulupeole «Mu mano tulge, latse» on registreerunud juba pea 40 koori. Vastilmunud laulupeo sega, nais- ja lastekooride laulikud on leidnud kasutust ning paljud koorid on asunud laule täie andumusega õppima. Ehkki registreerunute arv on oodatuga võrreldes veel üsna kasin, on laulupeo sihtasutuse juhatuse esimees Heli Jürgenson lootusrikas. «Eelmisel peol ...

Nädala ringvaade. Kirik ja varjatud inflatsioon

Nende ridade kirjutamise aegu jõuavad meieni teated maavärina ohvite kohta Itaalias. Massimo Cialente, L´Aquila linnapea on öelnud, et koduta on jäänud ligi 100000 inimest - pea sama suur hulk rahvast kui Tartu linnas elanikke. See on lisanud inimeste ellu ebakindlust. Möödunud nädalal helistati toimetusse Lastekaitse Liidust ja küsiti, millised kogudused pakuvad lastele suppi. Õnneks teadsin mõnda, aga ...

Taavet ja Kristus

Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik! (Mt 5:48) Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist ..., et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse.     (Rm 8:18–21) See, mis toimus Suurel Reedel Jeruusalemmas, ...

Avatud uste päeval esitleti unikaalset kogumikku

Randar Tasmuth peab alg­kristlikku mõtlemist käsitlevat kogumikku unikaalseks raamatuks, mille lugejatering ei pea olema pelgalt akadeemiline. Foto: Tiiu Pikkur

Usuteaduse Instituudi avatud uste päeval oli võimalus loenguid külastada, õppimistingimustega tutvuda, õppejõudude ja üliõpilastega vestelda ning maja uudistada. Õhtul astus rektor prof Randar Tasmuth üles avaliku loenguga evangeeliumi ja ideoloogia suhtest. Kogu üritus tipnes aga Usuteaduse Instituudi toimetiste XIX raamatu «Töid algkristliku mõtlemise kujunemise alalt» ...

* * *

Elen Apsaloni illustratsioon

Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need kolmkümmend hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi, öeldes: «Ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud.» Nemad aga vastasid: «Mis see meie asi on? Vaata ise!» Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks ära ja poos enese üles. Aga ülempreestrid ütlesid ...