Lehenumber » Väljaanded » 8. aprill 2009 Nr 14/15

Filmielamus. Kui Sa oled mind sellisena loonud

Aasta 1964 St. Nicholase koolis Bronxis:  õde James (Amy Adams) ja karismaatiline kirikuõpetaja isa Flynn (Philip Seymour Hoffman), kes ei kavatse alistuda ilma võitluseta. Foto: Internet

Filmis «Kahtlus» puutume kokku igavese teemaga – katoliku preestrid ja kooripoisid. Katoliku preestrit homoseksuaalsuses kahtlustada on ülimalt lihtne, sest ordineeritakse reeglina vallalisi mehi, kes elavad tsölibaadis. Siia juurde võiks tuua näite, kuidas mungalt küsiti, millal sureb seksuaalsus. Siis, kui viimane nael on kirstukaane kinnitanud, vastas munk. Aga tsölibaadis elav preester ei ela kloostris, ta elab ...

Soome viipekeelsed lapsed saavad filmi «Jeesuse jälgedes»

Soomes ilmub ülestõusmispühadeks viipekeelne versioon lastefilmist «Jeesuse jälgedes». Tegu on esimese soome viipekeelse Jeesuse elust jutustava filmiga. Lastefilmi viipekeelne tõlge põhineb osaliselt kirikukogu heakskiidetud viipekeelsel Luuka evangeeliumi tõlkel ning filmis viiplevad Tarja Sandholm ja Tomas Uusimäki. Film «Jeesuse jälgedes» valmis 2000. aastal. See on tõlgitud 134 ...

Araabiasse töö ja… Jumala järele

Egiptuse töölised kuulavad Kuveidis lugu prohvet Saamuelist.

Ehitusbuum araabia maadel on piirkonda meelitanud umbes 13 miljonit võõrtöölist peamiselt Lõuna- ja Ees-Aasiast. Sissetulek võib siin olla heal juhul kümme korda suurem kui kodumaal, aga iga kord ei ole lubatu tegelikkus. Juhtub ka nii, et kodust kaugele rännanud töötavad pikki päevi, aga oodatud tasu jääb saamata ning oma korteri asemel tuleb elada laagrioludes, kus ühte tuba jagavad ...

Tartu praostkond vaatab julgelt tulevikku

Kui Tartu praostkonna eelmiseks ilmiksaadikuks kirikukogus oli Priit Kama, valiti uue koosseisu saadikuks kirikukogus Tartu Ülikooli-Jaani koguduse sihtasutuse juhataja Juhani Jaeger. Foto: Merje Talvik

Vaid kord aastas õnnestub osa võtta jumalateenistusest, kus teenivad kõik Tartu praostkonna vaimulikud ning nendega ühes ka peapiiskop. Suursuguses Võnnu kirikus juhatas arvuka õpetajaskonnaga jumalateenistus 18. märtsil sisse sinodipäeva. Et Võnnu pastoraat on 19 vaimuliku ja 20 koguduse sinodisaadikute võõrustamiseks pisut ruuminapp, tehti kokkuvõtteid Tartu praostkonna mullusest ...

Naised Suure Reede ristiteel

Ristitee Lourdes’is. Veronika pühib Jeesuse nägu. Legendi järgi jäädvustus Kristuse kujutis pärast pühkimist rätikule ja tekkis vera icon, tõeline pilt. Idakirikus vastab sellele Kätetatehtud Kristuse ikoon. Pildi jäädvustumine sümboliseerib eriti ilmekalt nähtava ehk kujutise oskust näidata algkuju ehk n-ö modelli ennast. Foto: flickr.com/bodulka (autori loal)

Suure Reede palved annavad katoliku traditsioonis olulise koha nn ristiteele. See via crucis on palverännak surmamõistetud Jeesuse jälgedes Pilaatuse paleest Kolgatani, kus meie Õnnistegijat ootavad rist ja haud. Tavaliselt toimub see igaühe kodukirikus, mille seintele on kinnitatud tahvlikesed neljateistkümne «peatuse» tähistamiseks. Nende ees jääb palverändur seisma, mediteerib antud teemal ja palvetab. ...

Miks Suur Neljapäev on saksa keeles roheline?

Sümboolne Kristuse haud Valjala kirikus. Foto: Joel Siim

II (Algus EK nr 13, 1.4.2009.) Jumala Reede Suur Reede on kirikuaasta kõige vastuolulisem päev – siin kohtub inimlik julmus Jumala kannatlikkusega. Sellepärast on kaasaja inimese jaoks kummastav lugeda inglise keeleruumis nimetust Good Friday – hea reede. See on olnud mõistatuseks inglastele endilegi. Vastus on iseendast lihtne – Suur Reede on Jumala Reede (God’s Friday). On öeldud, et see päev oli ammu Jumala ...

Naine elu allikal

Kristliku nelipühikiriku saal Toompea jalamil sai sel päeval täis tänulikke kuulajaid. Foto: EKNK arhiiv

Tallinnas peeti Lootuse festivali raames oikumeenilist naistekonverentsi «Nagu naine kaevul». Elukogemust jagasid naised, aidates kuulajaid paremini mõista oma kohta Jumala plaanis. Ettekannetega astusid üles Tartu ülikooli psühholoog Karita Kibuspuu, Avatud Piibli Ühingu peasekretär Mari Vahermägi ja allakirjutanu. Jutluse pidas mujal Euroopas ja maailmas tuntud naisjutlustaja, Uue Testamendi lektor dr Ksenija Magda ...

Õppida on mõnus! 2.

Toomas Abiline (44, fotol) on Tallinna Linnamuuseumi muuseumijuht ja Vanalinna Hariduskolleegiumi filosoofiaõpetaja. Lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo-osakonna 1994, diplomitöö puudutas Eesti kirikulugu. Usuteaduse Instituudis lõpetas kultuuriloo magistrantuuri 2006. aastal. Praegu jätkab õpinguid Tartu ülikooli usuteaduskonna doktoriõppes. Millised olid EELK UIsse õppima astumise põhjused? ...

Enda sisse vaatama

Kannatusnädal ja sellele järgnevad ülestõusmispühad panevad Kristuse teekonnale mõtlema küllap rohkemaid kui need, kes igal pühapäeval kirikus käivad. Eesti Kirik esitas küsimusi kahele vaimulikule ja kujundas nende mõtetest järgneva loo.  Eesti Kirik: Ülestõusmispühadel tervitame me kirikus üksteist päevakohase lausega: Kristus on üles tõusnud! Tõesti, ...

Kiri El Salvadorist

Simo Pappe simoelo@gmail.com Hey☺ Nädal on nüüd möödas sellest, kui minu misjonireis Guatemalas läbi sai. Olen välja puhanud ja mõelnud. Kõigepealt tahaks tänada kõiki, kes minu eest selle aja jooksul palvetasid, eriti neid, kes mu tervise eest palusid. Ma ei tundnud ennast Guatemalas oldud aja jooksul kordagi halvasti, enamasti tundsin ennast väga hoitult ja Jumalale lähedal. Kokku olime ...

Kiriku usaldusväärsus

Möödunud nädalal esitles Turu-uuringute AS oma märtsikuise institutsioonide usaldusväärsuse küsitluse tulemusi. Eesti Kirik küsis ülevaadet kiriku usaldusväärsusest aasta lõikes. Omnibus-meetodil läbiviidav igakuine (v.a juuli) küsitlus, mille valimi moodustavad 1000 eestimaalast vanuses 15 kuni 74 eluaastat, annab oma metoodika ja vastajate hulgaga võimaluse laiendada uuringu tulemusi kogu ...

Eesti Kirik kõigile juhatuse liikmetele!

Valimisperiood kogudustes on lõppenud ja juhtorganid ametisse asunud. Paljudes kogudustes on seniste ametikandjate kõrval valitud otsustajate ja koguduse elu juhtijate hulka uusi inimesi. Just neile uutele inimestele mõeldes annab toimetus võimaluse tellida Eesti Kirikut soodushinnaga alates 1. maist. (Leht ei ilmu juulikuus.) Aasta lõpuni (7 kuud 6 kuu hinnaga) 225 krooni. Aastatellimus soodushinnaga 420 krooni. Info levijuhilt: ...

Taevas on meie keskele tulnud

Neil päevil mõtleme Jumala suurtele ja pühadele asjadele. Küllap oleme seda teinud ka kogu kannatusaja, kuid Suur Nädal kutsub meid mõtete ja elu erilisele kristalliseerumisele ja intensiivsusele. Ikka tuleb endalt küsida seda ammu vastatud küsimust, miks Jeesus suri. Mis on Tema ristisurma tähendus? Muidugi vaid sel määral, kuivõrd me maapealsetena taevastest asjadest jagu saame. Vastamisel peaks hoiduma ...

Mõisaküla kogudust on meeles peetud

Bramsche kirikuringkonna inimesed pärast koorma pealelaadimist auto taustal, mis on kohe Mõisakülasse suundumas. Foto: erakogu

Mõisaküla kogudusele saabus märtsikuu viimasel päeval Viljandi praostkonna Bramsche sõpruskirikuringkonnalt suurem humanitaarabi saadetis. Ehkki elame juba pea viis aastat Euroopa Liidus ja tunneme end võrdsena võrdsete seas, vajame ikka veel sõprade abi või õigemini on see majanduslanguse tõttu taas väga teretulnud. Veel möödunud aasta juunis kirjutas Viljandi praost Marko Tiitus ...

EELK laulupeole oodatakse rohket osavõttu

Tuleva aasta 11.–13. juunil peetavale EELK kirikupäevale ja laulupeole «Mu mano tulge, latse» on registreerunud juba pea 40 koori. Vastilmunud laulupeo sega, nais- ja lastekooride laulikud on leidnud kasutust ning paljud koorid on asunud laule täie andumusega õppima. Ehkki registreerunute arv on oodatuga võrreldes veel üsna kasin, on laulupeo sihtasutuse juhatuse esimees Heli Jürgenson lootusrikas. «Eelmisel peol ...